เพิ่มพูนกิจ โดยนายอนุวัฒน์ ชะนะหัง

เพิ่มพูนกิจ โดยนายอนุวัฒน์ ชะนะหัง – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ชนบทไหมไทย โดยนายจตุรงค์ เกษร

ชนบทไหมไทย โดยนายจตุรงค์ เกษร – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

สยามคัตเตอร์

สยามคัตเตอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

โรงก๊วยเตี๋ยวธงไชย โดยนายสุชิน ลิขิตธรรมวงศ์

โรงก๊วยเตี๋ยวธงไชย โดยนายสุชิน ลิขิตธรรมวงศ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

พี.ที.ฟู้ดสตัฟส์

พี.ที.ฟู้ดสตัฟส์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

โรงสีไฟเจริญประภา

โรงสีไฟเจริญประภา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

ธนูทองเบเกอร์รี่ โดยนายเทพประทาน เวศยผลิน

ธนูทองเบเกอร์รี่ โดยนายเทพประทาน เวศยผลิน – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

พิมพ์พรการ์เม้นท์ โดยนางรัชกร ภูหลักด่าน

พิมพ์พรการ์เม้นท์ โดยนางรัชกร ภูหลักด่าน – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

แดนแกส

แดนแกส – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ม็อคออโต้เซอร์วิส โดยนายสรศักดิ์ โสภาจิตต์

ม็อคออโต้เซอร์วิส โดยนายสรศักดิ์ โสภาจิตต์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

รีแพร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

รีแพร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

โนเบิล โกลด์

โนเบิล โกลด์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

ทรัพย์ไพศาลอินเตอร์แฟคตอรี่

ทรัพย์ไพศาลอินเตอร์แฟคตอรี่ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

อู่บรรเลงศักดิ์การช่าง โดยนายบรรเลงศักดิ์ อินแสง

อู่บรรเลงศักดิ์การช่าง โดยนายบรรเลงศักดิ์ อินแสง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ณรงค์การช่าง โดยนายณรงค์ เพชณรงค์

ณรงค์การช่าง โดยนายณรงค์ เพชณรงค์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ปัญญา อยู่เจียม

ปัญญา อยู่เจียม – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…

สเต็ป-ลายน์ส เทคโนโลยี ซิสเต็ม

สเต็ป-ลายน์ส เทคโนโลยี ซิสเต็ม – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

ร้านสากลวิทยุ-ทีวี โดยนางจรรยา สุขสม

ร้านสากลวิทยุ-ทีวี โดยนางจรรยา สุขสม – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…