โรงเลื่อยไม้ยางพารา โดยนายอาณันย์ มุทะธากุล

โรงเลื่อยไม้ยางพารา โดยนายอาณันย์ มุทะธากุล – อื่นๆ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้…

เอ็น.ที.เอส.พาราวู้ด

เอ็น.ที.เอส.พาราวู้ด – บริษัทจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – บริษัทจำกัด…

กวงเชียง เฟรมแอนด์ซัพพลาย

กวงเชียง เฟรมแอนด์ซัพพลาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ฮอนเซ็น ปรินซ์ติ้ง อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย)

ฮอนเซ็น ปรินซ์ติ้ง อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

แหลมทองเกษตรภัณฑ์ สาขาโรงงานมะเกลือใหม่

แหลมทองเกษตรภัณฑ์ สาขาโรงงานมะเกลือใหม่ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

บุญยิ้มการพิมพ์ โดยนายวารินทร์ จรัสแสงกุลกิจ

บุญยิ้มการพิมพ์ โดยนายวารินทร์ จรัสแสงกุลกิจ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

สยาม วายเท็กซ์

สยาม วายเท็กซ์ – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ…

บาซินี่ เอนเตอร์ไพรส์

บาซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ขาณุพืชผล

ขาณุพืชผล – บริษัทจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

โรงสีข้าวบรบือ

โรงสีข้าวบรบือ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

พนัส อินดัสตรี

พนัส อินดัสตรี – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

โรงสีไฟศรีกรุงลาดกระบัง

โรงสีไฟศรีกรุงลาดกระบัง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

ไลร่า แบ๊กซ์ (ประเทศไทย)

ไลร่า แบ๊กซ์ (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด…

รามอินทราการช่าง โดยนายสายัณห์ รื่นสายชล

รามอินทราการช่าง โดยนายสายัณห์ รื่นสายชล – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

เอส.บี กรุ๊ป โดยนางสาวสมศรี วีระสัจจพันธ์

เอส.บี กรุ๊ป โดยนางสาวสมศรี วีระสัจจพันธ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

ไดนามิค การปัก

ไดนามิค การปัก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

โรงสีบ้านคลอง โดยนางสมชั้น สุวรรณศรี

โรงสีบ้านคลอง โดยนางสมชั้น สุวรรณศรี – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ทองเจริญพลาสติก โดยนางสาวมณีรัตน์ การดี

ทองเจริญพลาสติก โดยนางสาวมณีรัตน์ การดี – อื่นๆ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – อื่นๆ สินค้า…