โรงงานฟอกย้อมเอเซีย

โรงงานฟอกย้อมเอเซีย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

จันทนา โชติวนาวรรณ

จันทนา โชติวนาวรรณ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

ยั่งยืนธัญญกิจ

ยั่งยืนธัญญกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

กิจกรอนันต์

กิจกรอนันต์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

สุภาพลักษมี เอ็กซ์ปอร์ต

สุภาพลักษมี เอ็กซ์ปอร์ต – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

โอเวอร์ซีส์ คอนซัลแตนท์ สาขาปทุมธานี

โอเวอร์ซีส์ คอนซัลแตนท์ สาขาปทุมธานี – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

สมบูรณ์ ชัยนุรักษ์

สมบูรณ์ ชัยนุรักษ์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป สาขาสมุทรปราการ

เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

จูปิเตอร์ อะโซชีเอทซ์ สาขาสระบุรี

จูปิเตอร์ อะโซชีเอทซ์ สาขาสระบุรี – บริษัทจำกัด ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ – Explosives, ammunition, fireworks production company ประเภทกิจการ ผลิตวัตถุระเบิด…

ไทยซิลิเกตเคมิคัล สาขากรุงเทพ

ไทยซิลิเกตเคมิคัล สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ศิลาทองสำราญสุข

ศิลาทองสำราญสุข – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด ย่อย…

ปิยมาศ กุลธรเธียร

ปิยมาศ กุลธรเธียร – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาแกรนด์ไซน่า

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาแกรนด์ไซน่า – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

ทิมทอง การปัก

ทิมทอง การปัก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

วิชั่น สมาร์ท

วิชั่น สมาร์ท – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

คอมม์ เวลธ์

คอมม์ เวลธ์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ สาขาฟาร์มสว่างไสว

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ สาขาฟาร์มสว่างไสว – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ศิริทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์

ศิริทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…