เยาวราชทรงสมัย

เยาวราชทรงสมัย – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

ธีรภาพ โดยนายวรรณนึก กวินธีรภาพ

ธีรภาพ โดยนายวรรณนึก กวินธีรภาพ – โรงงาน การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ไทยเท็กซ์คาร์เปท

ไทยเท็กซ์คาร์เปท – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เจริญกิจการ โดยนางสนอง สมทรัพย์

เจริญกิจการ โดยนางสนอง สมทรัพย์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

โสภณ โกลเบิ้ล เอ็กซ์ปอร์ต

โสภณ โกลเบิ้ล เอ็กซ์ปอร์ต – บริษัทจำกัด การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – บริษัทจำกัด สินค้า…

สำนักพิมพ์ร่มธรรม

สำนักพิมพ์ร่มธรรม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

แครอท ธนิย

แครอท ธนิย – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

สุพิน วงษ์อามาตร

สุพิน วงษ์อามาตร – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

เลมอน แลนด์

เลมอน แลนด์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

วิโรจน์ ประกรแก้ว

วิโรจน์ ประกรแก้ว – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

กรุงเทพค้าเกลือ

กรุงเทพค้าเกลือ – บริษัทจำกัด การผลิตเกลือดิบ – Production of raw salt ประเภทกิจการ การผลิตเกลือดิบ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

หลังสวนการใย โดยนางสาวชนิดา เรืองสวี

หลังสวนการใย โดยนางสาวชนิดา เรืองสวี – อื่นๆ การอัดปอ อัดใยมะพร้าว – Spot compression compressed coconut fiber ประเภทกิจการ การอัดปอ อัดใยมะพร้าว…

นำเจริญการช่าง โดยนายณรงค์ชัย กิตติโชติรัตน์

นำเจริญการช่าง โดยนายณรงค์ชัย กิตติโชติรัตน์ – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

แสตนดาร์ด รับเบอร์ แฟคตอรี่

แสตนดาร์ด รับเบอร์ แฟคตอรี่ – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

โชตนา พริ้นท์

โชตนา พริ้นท์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ศรียงบราเดอร์ส

ศรียงบราเดอร์ส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

สหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 1 จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 1 จำกัด – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

สันจุฑา

สันจุฑา – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…