ธนะรุ่ง (สุพรรณ)

ธนะรุ่ง (สุพรรณ) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

สุรชัยแทนเนอรี่

สุรชัยแทนเนอรี่ – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

แพน้องเมย์ โดยนายสิทธิพร ปิยะเขตร

แพน้องเมย์ โดยนายสิทธิพร ปิยะเขตร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

สุคนธา โมเดิร์น

สุคนธา โมเดิร์น – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เอ็มโปร ไทย

เอ็มโปร ไทย – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ชัยวงศ์พลาสติก โดยนายวิสุทธิ์ ห่อชัยวงศ์

ชัยวงศ์พลาสติก โดยนายวิสุทธิ์ ห่อชัยวงศ์ – อื่นๆ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – อื่นๆ สินค้า…

สุนีย์ เวชเดช

สุนีย์ เวชเดช – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

กัญญมน นาเวียง

กัญญมน นาเวียง – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

มิกซ์เวลล์ มาร์เก็ตติ้ง สาขาปทุมธานี

มิกซ์เวลล์ มาร์เก็ตติ้ง สาขาปทุมธานี – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – Chemical products, pesticides, animal ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ทองใบ เลิศลำหวาน

ทองใบ เลิศลำหวาน – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

แสงธนารักษ์

แสงธนารักษ์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ดีจริง ฟาร์มา

ดีจริง ฟาร์มา – บริษัทจำกัด การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ดับบลิว.เอฟ.ซับคอนเทรคเตอร์สาขาซันแฟลค

ดับบลิว.เอฟ.ซับคอนเทรคเตอร์สาขาซันแฟลค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

จตุรพรโอสถ โดยนายธาดา ศรีศักดิ์

จตุรพรโอสถ โดยนายธาดา ศรีศักดิ์ – อื่นๆ การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – อื่นๆ สินค้า…

โรงสีหุ่นวัฒนา โดยนางรุ่งรัชนี จิตพิพัฒน์กุล

โรงสีหุ่นวัฒนา โดยนางรุ่งรัชนี จิตพิพัฒน์กุล – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

บลัช ออน บลู

บลัช ออน บลู – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ลานมันรัตนา โดยนางรัตนา ศิลาเจริญ

ลานมันรัตนา โดยนางรัตนา ศิลาเจริญ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

โรงน้ำแข็งสุรนารี

โรงน้ำแข็งสุรนารี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…