ไชยาพงศ์พิพัฒน์ค้าข้าว

ไชยาพงศ์พิพัฒน์ค้าข้าว – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

เอ็ม.เค.แฟชั่น

เอ็ม.เค.แฟชั่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

มันจีน่า(ประเทศไทย)

มันจีน่า(ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ – Explosives, ammunition, fireworks production company ประเภทกิจการ ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ…

ส.ร่วมกิจ

ส.ร่วมกิจ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ไซฟูทแวร์

ไซฟูทแวร์ – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ศิริสมุนไพร

ศิริสมุนไพร – บริษัทจำกัด การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

กิจเจริญไอศรีม โดยนายศิริพงษ์ วิทยาประภาพร

กิจเจริญไอศรีม โดยนายศิริพงษ์ วิทยาประภาพร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

สามพรานการเกษตร โดยนางปรายแก้ว เข็มเพ็ชร

สามพรานการเกษตร โดยนางปรายแก้ว เข็มเพ็ชร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

โรงปลาป่นขนอม

โรงปลาป่นขนอม – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

เจตนารมณ์ภัณฑ์

เจตนารมณ์ภัณฑ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ไพบูลย์ เลิศน้ำจิตตรง

ไพบูลย์ เลิศน้ำจิตตรง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ /…

ร้านตัดเสื้อผ้านุ้ย โดยนางปิติภรณ์ ทวีวิกยการ

ร้านตัดเสื้อผ้านุ้ย โดยนางปิติภรณ์ ทวีวิกยการ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

พี.พลัส เพลนที้

พี.พลัส เพลนที้ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

กัสจะภงค์ ยสกิจ

กัสจะภงค์ ยสกิจ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น

สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

สุจารีย์ อุ่ยตระกูล

สุจารีย์ อุ่ยตระกูล – ธุรกิจส่วนตัว การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

โรงสีข้าว ขอนแก่นรวมภัณฑ์

โรงสีข้าว ขอนแก่นรวมภัณฑ์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

เอเซียอุตสาหกรรมโฟม

เอเซียอุตสาหกรรมโฟม – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…