ไทยสเปเชียลตี้สตาร์ช

ไทยสเปเชียลตี้สตาร์ช – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

น้ำตาลทรายกำแพงเพชร สาขากรุงเทพ

น้ำตาลทรายกำแพงเพชร สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำตาลและทำให้บริสุทธิ์ – Sugar production and purification ประเภทกิจการ การผลิตน้ำตาลและทำให้บริสุทธิ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

จอมธนา สาขาบางนา

จอมธนา สาขาบางนา – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

เบต้าเฟอร์นิชิ่ง

เบต้าเฟอร์นิชิ่ง – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

โมย่า มีเดีย

โมย่า มีเดีย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

สมหวัง คงทวี

สมหวัง คงทวี – ธุรกิจส่วนตัว การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ –…

พรธิสารเฟรม โดยนางสาวภัทรกานต์ กิจพัฒนศิลป์

พรธิสารเฟรม โดยนางสาวภัทรกานต์ กิจพัฒนศิลป์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ทัชวัน

ทัชวัน – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ –…

ท่าเพชร อุตสาหกรรม

ท่าเพชร อุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ –…

หนอนแก้ว

หนอนแก้ว – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ชัยเจริญสินอินดัสทรี โดยนางยืนยง ชาญวนิชัยนันท์

ชัยเจริญสินอินดัสทรี โดยนางยืนยง ชาญวนิชัยนันท์ – อื่นๆ การอัดปอ อัดใยมะพร้าว – Spot compression compressed coconut fiber ประเภทกิจการ การอัดปอ อัดใยมะพร้าว…

ที.เบค

ที.เบค – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ฟีลาพลัส

ฟีลาพลัส – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

จิตรกร เลเซอร์ กราฟฟิค

จิตรกร เลเซอร์ กราฟฟิค – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด…

ช.การ์เม้นท์ โดยนางลินจง รื่นสุนทร

ช.การ์เม้นท์ โดยนางลินจง รื่นสุนทร – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ศิริชัยการพิมพ์และครุภัณฑ์

ศิริชัยการพิมพ์และครุภัณฑ์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ สินค้า /…

ชัยนาทอุตสาหกรรม สาขาอุทัยธานี

ชัยนาทอุตสาหกรรม สาขาอุทัยธานี – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ออลเวย์ส โปรดิวซ์

ออลเวย์ส โปรดิวซ์ – บริษัทจำกัด ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – Mines except underground mining ประเภทกิจการ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – บริษัทจำกัด…