เล่าเม่งฮวด อ.พืชผล

เล่าเม่งฮวด อ.พืชผล – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

วิชิตพงศ์ ชื่นชูธรรม

วิชิตพงศ์ ชื่นชูธรรม – ธุรกิจส่วนตัว การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

รุ่งราชาการช่าง

รุ่งราชาการช่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

พระคุณพ่อ โดยนายอุบล ประทุมชัย

พระคุณพ่อ โดยนายอุบล ประทุมชัย – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

อุดม พรหมเพชร

อุดม พรหมเพชร – ธุรกิจส่วนตัว การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

พี.นิดา (ประเทศไทย)

พี.นิดา (ประเทศไทย) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

แอนดิส โดยนายเอนก อินทร์ทองคำ

แอนดิส โดยนายเอนก อินทร์ทองคำ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ไทยกวอกแมนถุงมือ

ไทยกวอกแมนถุงมือ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

บัวหลวง แก๊ส

บัวหลวง แก๊ส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม สาขาสมุทรปราการ

เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

โรงงานพรเทพ 4 โดยนางวิภา ทรัพย์เย็น

โรงงานพรเทพ 4 โดยนางวิภา ทรัพย์เย็น – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า /…

เอ็ม พี เอส โพรดักซ์

เอ็ม พี เอส โพรดักซ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ซึงเต็กเฮงหลี สาขาสมุทรปราการ

ซึงเต็กเฮงหลี สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

สุทิน สินธพานนท์

สุทิน สินธพานนท์ – ธุรกิจส่วนตัว การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้…

ฮายปริ้น โดยนางสาววัชรา จันทร์เขียว

ฮายปริ้น โดยนางสาววัชรา จันทร์เขียว – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ไทยดำรงค์ โดยนายเกรียงเอก ทัศนาจุรีสกุล

ไทยดำรงค์ โดยนายเกรียงเอก ทัศนาจุรีสกุล – อื่นๆ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น –…

เบอร์เส็งเฟอร์นิเจอร์และวัสดุภัณฑ์ โดยนายมูคตา

เบอร์เส็งเฟอร์นิเจอร์และวัสดุภัณฑ์ โดยนายมูคตา – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ สินค้า…

น้ำดื่มตาปี โดยนายธนยศ คงสำราญ

น้ำดื่มตาปี โดยนายธนยศ คงสำราญ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…