บลู พิน อินเตอร์เทรด สาขาจตุจักร

บลู พิน อินเตอร์เทรด สาขาจตุจักร – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

พัฒนาไพบูลย์การทอ

พัฒนาไพบูลย์การทอ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ร้านเทียมฮวด โดยนางสาวกิมเจีย แซ่เลี่ยว

ร้านเทียมฮวด โดยนางสาวกิมเจีย แซ่เลี่ยว – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน สาขาปิ่นเกล้า 4

เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน สาขาปิ่นเกล้า 4 – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด…

แพปลา ว.สุภาพร โดยนางสายชล ไพโรจน์

แพปลา ว.สุภาพร โดยนางสายชล ไพโรจน์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

น้ำดื่มสายทอง โดยนางจามจุรี ใจสีมา

น้ำดื่มสายทอง โดยนางจามจุรี ใจสีมา – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อนุสรณ์ คงขยัน

อนุสรณ์ คงขยัน – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

โรงสีบุญสมดุลย์ โดยนายสมเกียรติ บุญสมดุลย์

โรงสีบุญสมดุลย์ โดยนายสมเกียรติ บุญสมดุลย์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ซีเบค มาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ซีเบค มาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เยลโลว์สโตนอินเตอร์เนชั่นแนล สาขากรุงเทพฯ

เยลโลว์สโตนอินเตอร์เนชั่นแนล สาขากรุงเทพฯ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

พี.บี.ปาเท็กซ์

พี.บี.ปาเท็กซ์ – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

เหมืองแร่บุญญวัชร สาขานครสวรรค์

เหมืองแร่บุญญวัชร สาขานครสวรรค์ – บริษัทจำกัด ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – Mines except underground mining ประเภทกิจการ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – บริษัทจำกัด…

น้ำดื่มมรกต โดยนายพีรพันธ์ ยาระนะ

น้ำดื่มมรกต โดยนายพีรพันธ์ ยาระนะ – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

จันวรากรณ์ อ๊อกซิเจน

จันวรากรณ์ อ๊อกซิเจน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

วอร์ม คูล เทรดดิ้ง

วอร์ม คูล เทรดดิ้ง – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

สยามน้ำดื่ม โดยนางขนิษฐา ล่องชูผล

สยามน้ำดื่ม โดยนางขนิษฐา ล่องชูผล – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

สุชาดา อมรพินิจกุล

สุชาดา อมรพินิจกุล – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ปิรามิด คอมพิว กราฟฟิค

ปิรามิด คอมพิว กราฟฟิค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…