นงเยาว์ ชิดนายี

นงเยาว์ ชิดนายี – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เดอะ ไบเบิล ลิค (ประเทศไทย)

เดอะ ไบเบิล ลิค (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

นิต แอนด์ พิณ

นิต แอนด์ พิณ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ณรงค์ ทาใจ

ณรงค์ ทาใจ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

เพชรเกษตรพัฒนา

เพชรเกษตรพัฒนา – บริษัทจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

แต้มทอง โดยนายอำพนธ์ วงศ์ลือชา

แต้มทอง โดยนายอำพนธ์ วงศ์ลือชา – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

สันติ โดยนายสันติ สานิชวรรณกุล

สันติ โดยนายสันติ สานิชวรรณกุล – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

สันทรายอาหลั่ย โดยนายสุทัศน์ อ่ำเทศ

สันทรายอาหลั่ย โดยนายสุทัศน์ อ่ำเทศ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ยุทธนาแกะสลัก โดยนายยุทธนา อุปโยคิน

ยุทธนาแกะสลัก โดยนายยุทธนา อุปโยคิน – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

โรงน้ำแข็งฟ้าฮ่าม โดยโสภา อังวัฒนา

โรงน้ำแข็งฟ้าฮ่าม โดยโสภา อังวัฒนา – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

เชียงใหม่ พี.อี.ที.

เชียงใหม่ พี.อี.ที. – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เสาวลักษณ์ นาคำ

เสาวลักษณ์ นาคำ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

นพบุรีการพิมพ์

นพบุรีการพิมพ์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

หยางซิ่ง

หยางซิ่ง – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

เดย์ เบเกอรี่ โดยนายธงชัย อินทรการุณเวช

เดย์ เบเกอรี่ โดยนายธงชัย อินทรการุณเวช – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ขอบเขต โดยนายขอบเขต คำพูน

ขอบเขต โดยนายขอบเขต คำพูน – อื่นๆ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – อื่นๆ สินค้า /…

รัฐพงษ์-เอกลักษณ์

รัฐพงษ์-เอกลักษณ์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เชียงใหม่กลการเซอร์วิส โดยนายไพรัตน์ สามัตถิยะ

เชียงใหม่กลการเซอร์วิส โดยนายไพรัตน์ สามัตถิยะ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…