โชตนา พริ้นท์

โชตนา พริ้นท์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เชียงใหม่ทีควู้ด เฟอร์นิเจอร์ (1998)

เชียงใหม่ทีควู้ด เฟอร์นิเจอร์ (1998) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

เอส.วี.ไลท์ติ้ง โดยนางสาวสมจิตร ทีจินดา

เอส.วี.ไลท์ติ้ง โดยนางสาวสมจิตร ทีจินดา – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

เวียงพิงค์การพิมพ์ (คณะบุคคล)

เวียงพิงค์การพิมพ์ (คณะบุคคล) – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า…

น้องเดียร์ โดยนางสาวอัณศยา หาญฟ้าเขียว

น้องเดียร์ โดยนางสาวอัณศยา หาญฟ้าเขียว – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

นีน่าคอลเลคชั่น

นีน่าคอลเลคชั่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

หมูยอเวียงเหนือ

หมูยอเวียงเหนือ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – อื่นๆ…

เอ พี พี ลานนาไวน์

เอ พี พี ลานนาไวน์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ร้านวังแก้ว โดยนางสาวสุคนธ์ แก้วอาภัย

ร้านวังแก้ว โดยนางสาวสุคนธ์ แก้วอาภัย – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

น้ำดื่มฝันทิพย์ โดยนางทิพวรรณ นามจันทร์ลักษณ์

น้ำดื่มฝันทิพย์ โดยนางทิพวรรณ นามจันทร์ลักษณ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

โรงน้ำแข็งซุปเปอร์ไอซ์

โรงน้ำแข็งซุปเปอร์ไอซ์ – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

เซนทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

เซนทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

คำแพ (คณะบุคคล)

คำแพ (คณะบุคคล) – ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ดี.เอส. คอมพิวเตอร์

ดี.เอส. คอมพิวเตอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

ไตรรัตน์ จิวเวลรี่ โดยนางสาวโปร่งนภา อัครชิโนเรศ

ไตรรัตน์ จิวเวลรี่ โดยนางสาวโปร่งนภา อัครชิโนเรศ – อื่นๆ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – อื่นๆ สินค้า…

เชียงใหม่เม้าเท่นการเกษตร

เชียงใหม่เม้าเท่นการเกษตร – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

รุ่งเจริญชัยพัฒนา โดยนางสาวรุ่งรัตน์

รุ่งเจริญชัยพัฒนา โดยนางสาวรุ่งรัตน์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า / บริการ…