บี พี ซี. เซอร์วิส โดยนายวินัย ทิมทอง

บี พี ซี. เซอร์วิส โดยนายวินัย ทิมทอง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ –…

ลำปางบรรณกิจพริ้นติ้ง สาขาเชียงใหม่

ลำปางบรรณกิจพริ้นติ้ง สาขาเชียงใหม่ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ไทย-จีน หลงหวัง การเกษตร

ไทย-จีน หลงหวัง การเกษตร – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ดอยสะเก็ดอินดัสทรี่ โดยนายวิชัย จริยาเศรษฐโชค

ดอยสะเก็ดอินดัสทรี่ โดยนายวิชัย จริยาเศรษฐโชค – อื่นๆ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – อื่นๆ…

เชียงใหม่ พี.ซี.แอร์ เซ็นเตอร์

เชียงใหม่ พี.ซี.แอร์ เซ็นเตอร์ – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

เอ็กซ์ตร้า พีซี ซัพพอร์ต

เอ็กซ์ตร้า พีซี ซัพพอร์ต – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

ยงยุทธ โดยนายยงยุทธ ทองสุวรรณ

ยงยุทธ โดยนายยงยุทธ ทองสุวรรณ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

มุกดา ศรีเขียว

มุกดา ศรีเขียว – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

เชียงรายฟูด

เชียงรายฟูด – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

สุทัศนีย์ผ้าฝ้าย โดยนางสาวสุทัศนีย์ จอมอูป

สุทัศนีย์ผ้าฝ้าย โดยนางสาวสุทัศนีย์ จอมอูป – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

ส.โชตนาวิศวกรรม

ส.โชตนาวิศวกรรม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

วะสีนนท์ โดยนางปราณี วะสีนนท์

วะสีนนท์ โดยนางปราณี วะสีนนท์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เนื้อทิพย์

เนื้อทิพย์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ประยูร แอร์ โดยนายประยูร อินคำตา

ประยูร แอร์ โดยนายประยูร อินคำตา – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

พงศ์ไพลิน

พงศ์ไพลิน – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

เชียงใหม่ ที.ดี.

เชียงใหม่ ที.ดี. – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด…

ทริปเปิ้ล เอ-พลัส มาร์เก็ตติ้ง สาขาเชียงใหม่

ทริปเปิ้ล เอ-พลัส มาร์เก็ตติ้ง สาขาเชียงใหม่ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

น้องหนึ่ง โดยนายกรรักษ์ ภักดีเพิ่มพิพัฒน์

น้องหนึ่ง โดยนายกรรักษ์ ภักดีเพิ่มพิพัฒน์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…