คำแพ (คณะบุคคล)

คำแพ (คณะบุคคล) – ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ไตรรัตน์ จิวเวลรี่ โดยนางสาวโปร่งนภา อัครชิโนเรศ

ไตรรัตน์ จิวเวลรี่ โดยนางสาวโปร่งนภา อัครชิโนเรศ – อื่นๆ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – อื่นๆ สินค้า…

เชียงใหม่เม้าเท่นการเกษตร

เชียงใหม่เม้าเท่นการเกษตร – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

รุ่งเจริญชัยพัฒนา โดยนางสาวรุ่งรัตน์

รุ่งเจริญชัยพัฒนา โดยนางสาวรุ่งรัตน์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

เชียงใหม่ หม้อน้ำ โดยนายวรศักดิ์ กกสันเทียะ

เชียงใหม่ หม้อน้ำ โดยนายวรศักดิ์ กกสันเทียะ – อื่นๆ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs.…

เชียงใหม่ไอสครีม โดยนางสุภาพร เพ็ชรวิเศษ

เชียงใหม่ไอสครีม โดยนางสุภาพร เพ็ชรวิเศษ – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

จำลองการช่าง โดยนายจำลอง ปันดอนตอง

จำลองการช่าง โดยนายจำลอง ปันดอนตอง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ดีพีเอส.พรีซิชั่น ทูลลิ่ง

ดีพีเอส.พรีซิชั่น ทูลลิ่ง – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ซิลล์ออฟไทยลานนา

ซิลล์ออฟไทยลานนา – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

เคลย์ แกลลอรี่

เคลย์ แกลลอรี่ – บริษัทจำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – บริษัทจำกัด…

บุญตาอุตสาหกรรมพลาสติก

บุญตาอุตสาหกรรมพลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

พาโกด้าแกลเลอรี่

พาโกด้าแกลเลอรี่ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

รังสรรค์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ

รังสรรค์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน…

ซี.พี.ดี.บรรจุภัณฑ์

ซี.พี.ดี.บรรจุภัณฑ์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

สยามธีระ

สยามธีระ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ สาขาเชียงใหม่

ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ สาขาเชียงใหม่ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เชียงใหม่ บริการ โดยนายพิเชษฐ วงศ์ประภาส

เชียงใหม่ บริการ โดยนายพิเชษฐ วงศ์ประภาส – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

อู่นพนางนวล โดยนายมานพ ขุนวงค์

อู่นพนางนวล โดยนายมานพ ขุนวงค์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…