น้ำดื่มแสงจันทร์ โดยนายมาลัย สุดารัตน์

น้ำดื่มแสงจันทร์ โดยนายมาลัย สุดารัตน์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เอ.ซี.เจนเนอรัล

เอ.ซี.เจนเนอรัล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

วี ที ไอซ โดยนายปราโมทย์ อุปมาณ

วี ที ไอซ โดยนายปราโมทย์ อุปมาณ – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า…

เชียงใหม่ ฟายน์ แฮนดิคราฟท์ แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ตติ้ง

เชียงใหม่ ฟายน์ แฮนดิคราฟท์ แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ตติ้ง – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้…

วรรณภา โดยนางวรรณภา สุบรรณพงษ์

วรรณภา โดยนางวรรณภา สุบรรณพงษ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ลาเดียนเอ็นเตอร์ไพรส์

ลาเดียนเอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

สมพรอุตสาหกรรม สาขาเชียงใหม่

สมพรอุตสาหกรรม สาขาเชียงใหม่ – บริษัทจำกัด การทำดอกไม้ประดิษฐ์ – Making artificial flowers ประเภทกิจการ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound.…

เชียงใหม่สตาร์พิก

เชียงใหม่สตาร์พิก – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองป่าลาน โดยนายศักดิ์ชัย แสงธงทอง

ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองป่าลาน โดยนายศักดิ์ชัย แสงธงทอง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ประเสริฐ กาวีอิ่น

ประเสริฐ กาวีอิ่น – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

รัตนาเฮ้าส์

รัตนาเฮ้าส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เทพนิธิฟลูออร์ไร้ท์

เทพนิธิฟลูออร์ไร้ท์ – บริษัทจำกัด ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – Mines except underground mining ประเภทกิจการ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – บริษัทจำกัด สินค้า…

แม่ลาย น้ำดื่ม โดยนายทองพันธุ์ อินทพันธ์

แม่ลาย น้ำดื่ม โดยนายทองพันธุ์ อินทพันธ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ส.เจริญยนต์ โดยนางสาวสุวนีย์ เลิศโภคานนท์

ส.เจริญยนต์ โดยนางสาวสุวนีย์ เลิศโภคานนท์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ร้านเชียงใหม่สปอร์ตเวิลด์ โดยนายนคร วรรณกุล

ร้านเชียงใหม่สปอร์ตเวิลด์ โดยนายนคร วรรณกุล – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ร้านจำนงค์การช่าง

ร้านจำนงค์การช่าง – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ สินค้า /…

เทพวงศ์

เทพวงศ์ – บริษัทจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา…