ส.เจริญยนต์ โดยนางสาวสุวนีย์ เลิศโภคานนท์

ส.เจริญยนต์ โดยนางสาวสุวนีย์ เลิศโภคานนท์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ร้านเชียงใหม่สปอร์ตเวิลด์ โดยนายนคร วรรณกุล

ร้านเชียงใหม่สปอร์ตเวิลด์ โดยนายนคร วรรณกุล – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ร้านจำนงค์การช่าง

ร้านจำนงค์การช่าง – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ สินค้า /…

เทพวงศ์

เทพวงศ์ – บริษัทจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา…

สันทรายตุ๊กตาดินเผา โดยนางจุฬารัตน์ มาซึโอะ

สันทรายตุ๊กตาดินเผา โดยนางจุฬารัตน์ มาซึโอะ – อื่นๆ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

อำนาจการช่าง โดยนางทีปกา นวมนารี

อำนาจการช่าง โดยนางทีปกา นวมนารี – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ดารากร โดยนางสาวิตรี ชัยวิวัธน์

ดารากร โดยนางสาวิตรี ชัยวิวัธน์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

อำนวยวิทย์ การพิมพ์

อำนวยวิทย์ การพิมพ์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ สินค้า…

รส โกชุม

รส โกชุม – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

บี โปรดั๊กส์ อินดัสตรี้

บี โปรดั๊กส์ อินดัสตรี้ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เล้งฮวดการช่าง โดยนางสุมิตรา จันตัน

เล้งฮวดการช่าง โดยนางสุมิตรา จันตัน – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

บี.เอ.ที

บี.เอ.ที – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ไชน่า ดอลล์ เชียงใหม่ (ไทยแลนด์)

ไชน่า ดอลล์ เชียงใหม่ (ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า…

ทองพรหม โดยนายศรีหมื่น ทองพรหม

ทองพรหม โดยนายศรีหมื่น ทองพรหม – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อำนวยมอเตอร์แอร์ โดยนายอำนวย วรรณโชติผาเวช

อำนวยมอเตอร์แอร์ โดยนายอำนวย วรรณโชติผาเวช – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

พี พี แอดวานซ์เอ็นจิเนียริ่ง

พี พี แอดวานซ์เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ – Refined oil products including gas separation ประเภทกิจการ กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ –…

ศูนย์พัดลมโลหะกิจ โดยนายโกวิท งามวิจิตวงศ์

ศูนย์พัดลมโลหะกิจ โดยนายโกวิท งามวิจิตวงศ์ – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

สิงห์คำ แสงสว่างศิลป์ โดยนายสิงห์คำ ปัญญาปาระ

สิงห์คำ แสงสว่างศิลป์ โดยนายสิงห์คำ ปัญญาปาระ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ –…