กลางเวียงการพิมพ์

กลางเวียงการพิมพ์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ดาวเงิน โดยนางสมบูรณ์ ดาวเงิน

ดาวเงิน โดยนางสมบูรณ์ ดาวเงิน – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ขวัญฤทัย ผ้าฝ้าย

ขวัญฤทัย ผ้าฝ้าย – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เอ็มอี.พริ้นติ้ง แอนด์ มีเดีย

เอ็มอี.พริ้นติ้ง แอนด์ มีเดีย – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด…

น้ำดื่มพูลคำ โดยนางศรีพรรณ์ กองคำ

น้ำดื่มพูลคำ โดยนางศรีพรรณ์ กองคำ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เฟรนด์ชิป เทเลอร์

เฟรนด์ชิป เทเลอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

จี.ซี.ม่า

จี.ซี.ม่า – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น 1992

เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น 1992 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

วราภรณ์งานปัก โดยนางวราภรณ์ คำวงค์ปิน

วราภรณ์งานปัก โดยนางวราภรณ์ คำวงค์ปิน – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

น้ำดื่มวอเตอร์เวฟ โดยนางสาวลาวัลย์ นามวงค์พรหม

น้ำดื่มวอเตอร์เวฟ โดยนางสาวลาวัลย์ นามวงค์พรหม – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเชียงอินทร์พลาซ่า

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเชียงอินทร์พลาซ่า – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

อู่ช่างเรียบบริการ โดยนายเรียบร้อย ปาระมี

อู่ช่างเรียบบริการ โดยนายเรียบร้อย ปาระมี – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่วีแทนการช่าง โดยนางจันทร์เพ็ญ แทนกลาง

อู่วีแทนการช่าง โดยนางจันทร์เพ็ญ แทนกลาง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

สนิทพานิช โดยนายสัมพันธ์ เทวตา

สนิทพานิช โดยนายสัมพันธ์ เทวตา – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

โรบาลมา

โรบาลมา – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์จากหวายและพืชอื่นๆ – Products from rattan and other crops. ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์จากหวายและพืชอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เท็นพลัส ดอคคิวเม้นท์ แอนด์ อินโฟร์ซิสเต็ม

เท็นพลัส ดอคคิวเม้นท์ แอนด์ อินโฟร์ซิสเต็ม – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

พนาพัฒน์อุตสาหกรรมเพื่อชุมชน

พนาพัฒน์อุตสาหกรรมเพื่อชุมชน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

มาร์เท็ค โปรดักส์ สาขาเชียงใหม่

มาร์เท็ค โปรดักส์ สาขาเชียงใหม่ – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – บริษัทจำกัด สินค้า /…