พงศ์ไพลิน

พงศ์ไพลิน – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

เชียงใหม่ ที.ดี.

เชียงใหม่ ที.ดี. – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด…

ทริปเปิ้ล เอ-พลัส มาร์เก็ตติ้ง สาขาเชียงใหม่

ทริปเปิ้ล เอ-พลัส มาร์เก็ตติ้ง สาขาเชียงใหม่ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

น้องหนึ่ง โดยนายกรรักษ์ ภักดีเพิ่มพิพัฒน์

น้องหนึ่ง โดยนายกรรักษ์ ภักดีเพิ่มพิพัฒน์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

เมดเทคซิสเต็มส์

เมดเทคซิสเต็มส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ – Manufacturing, assembly, medical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

ณัฐวิชช์ คอมพิวเตอร์

ณัฐวิชช์ คอมพิวเตอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

เจียง แอนด์ ซันส์ (ประเทศไทย)

เจียง แอนด์ ซันส์ (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

ชำนาญการยาง โดยนางคำป้อ หลุยบุญเป็ง

ชำนาญการยาง โดยนางคำป้อ หลุยบุญเป็ง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

มีชัย โดยนายชาติชาย เฉลียววงค์

มีชัย โดยนายชาติชาย เฉลียววงค์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อำนาจ ไชยสุรินทร์

อำนาจ ไชยสุรินทร์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

นางมุกดา ใจผ่อง

นางมุกดา ใจผ่อง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

เชียงใหม่ พี เอส โปรดักส์

เชียงใหม่ พี เอส โปรดักส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ –…

ดี เค นำชัยการช่าง

ดี เค นำชัยการช่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การติดตั้งประปาสายหลัก – Water main installation ประเภทกิจการ การติดตั้งประปาสายหลัก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ศรีวิชัยผลิตภัณฑ์

ศรีวิชัยผลิตภัณฑ์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

เดอะ เนเชอรัล เปเปอร์

เดอะ เนเชอรัล เปเปอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษ – Pulp and paper ประเภทกิจการ การผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษ – บริษัทจำกัด…

ดีไซน์ แอนติค โปรดักท์

ดีไซน์ แอนติค โปรดักท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

พันธุ์เพ็งแอนติค

พันธุ์เพ็งแอนติค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…