ฟูจียาม่า นากาย่า โตเกียว โดยนายณัฐกิจ สว่างรัถยา

ฟูจียาม่า นากาย่า โตเกียว โดยนายณัฐกิจ สว่างรัถยา – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ…

บุญเจริญกิจ โดยนายภูมิยศ เจริญจริง

บุญเจริญกิจ โดยนายภูมิยศ เจริญจริง – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

กู๊ดวินฟู้ดโปรดักส์

กู๊ดวินฟู้ดโปรดักส์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

เจ เอช ซี คอร์ปอเรชั่น 1999

เจ เอช ซี คอร์ปอเรชั่น 1999 – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ…

อิทธิอมร เทรดดิ้ง

อิทธิอมร เทรดดิ้ง – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

เมธี ตั้งตระกูลภักดี

เมธี ตั้งตระกูลภักดี – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

บุญเกื้อ กุลประเสริฐ

บุญเกื้อ กุลประเสริฐ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

วิมล อ้วนถาวร

วิมล อ้วนถาวร – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ศรีกรุงเยลลี่ โดยนายพีระ ปุณณาโอภาสี

ศรีกรุงเยลลี่ โดยนายพีระ ปุณณาโอภาสี – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เอ็ม.แอล.การปัก โดยนายภูมิชาย เจริญจริง

เอ็ม.แอล.การปัก โดยนายภูมิชาย เจริญจริง – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

สินชัยกระจกและอลูมิเนียม

สินชัยกระจกและอลูมิเนียม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

วรวิทย์ โมลด์พลาสติก

วรวิทย์ โมลด์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

กรรณิกา แก้วสุนทรชัย

กรรณิกา แก้วสุนทรชัย – ธุรกิจส่วนตัว การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ชิลเลอร์ซิสเท็ม

ชิลเลอร์ซิสเท็ม – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

สยามมีดบล็อค (1995)

สยามมีดบล็อค (1995) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เจี่ยเต็กจั๊ว โดยนางสาวบังอร เลิศสันติกุล

เจี่ยเต็กจั๊ว โดยนางสาวบังอร เลิศสันติกุล – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – อื่นๆ…

สิบเผ่า

สิบเผ่า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต…

กฤษณะ พงษ์ทองเจริญ

กฤษณะ พงษ์ทองเจริญ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…