พี เอส บีแอนด์เอ็นเทรดดิ้ง

พี เอส บีแอนด์เอ็นเทรดดิ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

ไอ จี ซี เทรดดิ้ง

ไอ จี ซี เทรดดิ้ง – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

ดี.ซี.คัลเลอร์ แอนด์ เคมีคอล

ดี.ซี.คัลเลอร์ แอนด์ เคมีคอล – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound.…

เอช.ที.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)

เอช.ที.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ทวีชัยสปริง โดยนางสาววันทนา วรชาติทวีชัย

ทวีชัยสปริง โดยนางสาววันทนา วรชาติทวีชัย – อื่นๆ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด…

ยงยุทธ รอดคล้ายขลิบ

ยงยุทธ รอดคล้ายขลิบ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

สมชาย ชินเทพรัชชกิจ

สมชาย ชินเทพรัชชกิจ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

โรงงาน อึ้งย่งหยูพลาสติก

โรงงาน อึ้งย่งหยูพลาสติก – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

แอลส์ อินดัสท์เตรียล

แอลส์ อินดัสท์เตรียล – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

โรงงานขนมปังฟูกุ

โรงงานขนมปังฟูกุ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เค.พี.อะไหล่จักร

เค.พี.อะไหล่จักร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

ตรีสมพลาสติก อินดัสเตรียล

ตรีสมพลาสติก อินดัสเตรียล – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

สมบุญ ดนัยสวัสดิ์

สมบุญ ดนัยสวัสดิ์ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

สุรพงษ์ เจียระไนรุ่งโรจน์

สุรพงษ์ เจียระไนรุ่งโรจน์ – ธุรกิจส่วนตัว การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ…

สามชัยพลาสติก

สามชัยพลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

สุเทพ รางแดง

สุเทพ รางแดง – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ร้านอู่ซ่อมรถประสานยนต์ โดยนายประสาน สุวรรณนภาศรี

ร้านอู่ซ่อมรถประสานยนต์ โดยนายประสาน สุวรรณนภาศรี – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

มนัส ออโต้แอร์ โดยนางดวงใจ ธรรมวงษา

มนัส ออโต้แอร์ โดยนางดวงใจ ธรรมวงษา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…