กรุงเทพพัฒนาการทอ

กรุงเทพพัฒนาการทอ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ร้านเทียมฮวด โดยนางสาวกิมเจีย แซ่เลี่ยว

ร้านเทียมฮวด โดยนางสาวกิมเจีย แซ่เลี่ยว – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

ซีเบค มาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ซีเบค มาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เยลโลว์สโตนอินเตอร์เนชั่นแนล สาขากรุงเทพฯ

เยลโลว์สโตนอินเตอร์เนชั่นแนล สาขากรุงเทพฯ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

จินดาการทอภัณฑ์

จินดาการทอภัณฑ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ณรงค์ศิลป์ โดยนายณรงค์ หวังคณานุรักษ์

ณรงค์ศิลป์ โดยนายณรงค์ หวังคณานุรักษ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ศักดิ์ดา องอาจ

ศักดิ์ดา องอาจ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

คุ้ง เต็มคำขวัญ

คุ้ง เต็มคำขวัญ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า /…

เอส.อาร์.เอส.ไวร์โปรดักศ์

เอส.อาร์.เอส.ไวร์โปรดักศ์ – บริษัทจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – บริษัทจำกัด…

เอ.พี.เค. เซอร์วิส

เอ.พี.เค. เซอร์วิส – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

สมุนไพรสุภาภรณ์อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต

สมุนไพรสุภาภรณ์อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ –…

รวิพร ปัญญาสมบูรณ์ยิ่ง

รวิพร ปัญญาสมบูรณ์ยิ่ง – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

โปรเกรส ดักส์ ลายส์

โปรเกรส ดักส์ ลายส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

พัฒนา ปภารัตนกุล

พัฒนา ปภารัตนกุล – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

รุ่งเรืองการช่าง โดยนายวิฑูรย์ อุทยาภมรวัฒน์

รุ่งเรืองการช่าง โดยนายวิฑูรย์ อุทยาภมรวัฒน์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

นีโอ เฟอร์นิไลน์

นีโอ เฟอร์นิไลน์ – บริษัทจำกัด ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ –…

มงคลอะไหล่ยนต์ โดยนางจงจิตร คำเมืองมูล

มงคลอะไหล่ยนต์ โดยนางจงจิตร คำเมืองมูล – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

แสงอรุณ โดยนางศศิภา ซู

แสงอรุณ โดยนางศศิภา ซู – อื่นๆ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด…