เจ เอส อาร์ 1991

เจ เอส อาร์ 1991 – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

ชอบ เฉลยอาสน์

ชอบ เฉลยอาสน์ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

เมอร์รี่ พลาสติก

เมอร์รี่ พลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

วินัย แสงเทียนวัฒนา

วินัย แสงเทียนวัฒนา – ธุรกิจส่วนตัว การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ไดมอนด์ โลหะกิจ โดยนางสาวจรัสศรี เล้าอรุณ

ไดมอนด์ โลหะกิจ โดยนางสาวจรัสศรี เล้าอรุณ – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า…

พรลักษณ์ แซ่ฉั่ว

พรลักษณ์ แซ่ฉั่ว – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เอ็น.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง (1999)

เอ็น.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง (1999) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

มงคล การช่าง โดยนายมงคล คำล้นค่า

มงคล การช่าง โดยนายมงคล คำล้นค่า – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ…

บำรุง สุขดี

บำรุง สุขดี – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ไพรัตน์ เครื่องหนัง โดยนายไพรัตน์ กรป้องกัน

ไพรัตน์ เครื่องหนัง โดยนายไพรัตน์ กรป้องกัน – อื่นๆ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ –…

แองเคอร์ พริ้นติ้ง แอนด์ ซิลค์ สกรีน

แองเคอร์ พริ้นติ้ง แอนด์ ซิลค์ สกรีน – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines.…

เอมเมอรัล การเม้นท์

เอมเมอรัล การเม้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ส.พงษ์วัฒน์อุตสาหกรรม

ส.พงษ์วัฒน์อุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เอส.เค.แฮร์ แฟชั่น แอนด์ กิ๊ฟท์

เอส.เค.แฮร์ แฟชั่น แอนด์ กิ๊ฟท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

นิว แมชชีนเนอรี่ พลาสท์

นิว แมชชีนเนอรี่ พลาสท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ริช เอ็นจิเนียริ่ง

ริช เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

การ์-โต้ ออโต้พาร์ท จากัด

การ์-โต้ ออโต้พาร์ท จากัด – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

แสงประทีป โลหะกิจ ซัพพลาย

แสงประทีป โลหะกิจ ซัพพลาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…