นิวดีไซน์ไฟเบอร์

นิวดีไซน์ไฟเบอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ร้านสยาม เอ็มจิเนียริ่ง โดยนางสุพรรณ จันภักดี

ร้านสยาม เอ็มจิเนียริ่ง โดยนางสุพรรณ จันภักดี – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

สาทิศ ทองเปี่ยม

สาทิศ ทองเปี่ยม – ธุรกิจส่วนตัว การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ…

ร้านเมืองทอง โดยนายสุนทร กำจรเกียรติ์

ร้านเมืองทอง โดยนายสุนทร กำจรเกียรติ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

กรุงธนบางบอนพลาสติก

กรุงธนบางบอนพลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ยูไนเต็ด แพคเกจจิ้ง ซัพพลาย

ยูไนเต็ด แพคเกจจิ้ง ซัพพลาย – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด…

วี.เอส.พี.ชัตเตอร์

วี.เอส.พี.ชัตเตอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

อัมพรอาร์ตแอนด์ปริ้นท์

อัมพรอาร์ตแอนด์ปริ้นท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

กันเองพลาสติก

กันเองพลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

เชี่ยเอง แซ่แต้

เชี่ยเอง แซ่แต้ – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

พอลลีน การ์เมนท์

พอลลีน การ์เมนท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

สิริโชติการทอ โดยนางพิมพ์นิภา อเนกบริบูรณ์

สิริโชติการทอ โดยนางพิมพ์นิภา อเนกบริบูรณ์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ลิตเติ้ล แร็บบิท

ลิตเติ้ล แร็บบิท – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

ก้าวไกล อินเตอร์เทรด

ก้าวไกล อินเตอร์เทรด – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

เสรียูนิฟอร์ม การ์เมนท์

เสรียูนิฟอร์ม การ์เมนท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เอส.ที.คูลลิ่งแอร์ โดยนายสมศักดิ์ ปางกิตติพงศ์

เอส.ที.คูลลิ่งแอร์ โดยนายสมศักดิ์ ปางกิตติพงศ์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

สิริเกื้อกูล

สิริเกื้อกูล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก

เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…