สมชาย ชินเทพรัชชกิจ

สมชาย ชินเทพรัชชกิจ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

โรงงาน อึ้งย่งหยูพลาสติก

โรงงาน อึ้งย่งหยูพลาสติก – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

แอลส์ อินดัสท์เตรียล

แอลส์ อินดัสท์เตรียล – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

โรงงานขนมปังฟูกุ

โรงงานขนมปังฟูกุ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เค.พี.อะไหล่จักร

เค.พี.อะไหล่จักร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

ตรีสมพลาสติก อินดัสเตรียล

ตรีสมพลาสติก อินดัสเตรียล – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

สมบุญ ดนัยสวัสดิ์

สมบุญ ดนัยสวัสดิ์ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

สุรพงษ์ เจียระไนรุ่งโรจน์

สุรพงษ์ เจียระไนรุ่งโรจน์ – ธุรกิจส่วนตัว การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ…

สามชัยพลาสติก

สามชัยพลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

สุเทพ รางแดง

สุเทพ รางแดง – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ร้านอู่ซ่อมรถประสานยนต์ โดยนายประสาน สุวรรณนภาศรี

ร้านอู่ซ่อมรถประสานยนต์ โดยนายประสาน สุวรรณนภาศรี – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

มนัส ออโต้แอร์ โดยนางดวงใจ ธรรมวงษา

มนัส ออโต้แอร์ โดยนางดวงใจ ธรรมวงษา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

มงกุฎกาญจน์ พลาสติก

มงกุฎกาญจน์ พลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล โกลบอล์

มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล โกลบอล์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

เจริญลาภเครื่องครัว โดยนายนัฐเดช ลาภงามชนะ

เจริญลาภเครื่องครัว โดยนายนัฐเดช ลาภงามชนะ – อื่นๆ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด…

ทวีป โตวิชา

ทวีป โตวิชา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

วี.พี. อลูมินั่ม 2000

วี.พี. อลูมินั่ม 2000 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

จูนประดับยนต์ โดยนายวิรัตน์ พร้อมสันเทียะ

จูนประดับยนต์ โดยนายวิรัตน์ พร้อมสันเทียะ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…