เจ.เอส.สครีน โดยนายนันทวัจน์ ถิรธนากรพงศ์

เจ.เอส.สครีน โดยนายนันทวัจน์ ถิรธนากรพงศ์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

เลิศมงคล ฟุตแวร์

เลิศมงคล ฟุตแวร์ – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

สุรวิทย์ มาร์เก็ตติ้ง

สุรวิทย์ มาร์เก็ตติ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์

พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เอ็น โอ อาร์ รับเบอร์พาร์ท

เอ็น โอ อาร์ รับเบอร์พาร์ท – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ…

เจ เอส อาร์ 1991

เจ เอส อาร์ 1991 – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

ชอบ เฉลยอาสน์

ชอบ เฉลยอาสน์ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

เมอร์รี่ พลาสติก

เมอร์รี่ พลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

วินัย แสงเทียนวัฒนา

วินัย แสงเทียนวัฒนา – ธุรกิจส่วนตัว การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ไดมอนด์ โลหะกิจ โดยนางสาวจรัสศรี เล้าอรุณ

ไดมอนด์ โลหะกิจ โดยนางสาวจรัสศรี เล้าอรุณ – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า…

พรลักษณ์ แซ่ฉั่ว

พรลักษณ์ แซ่ฉั่ว – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เอ็น.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง (1999)

เอ็น.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง (1999) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

มงคล การช่าง โดยนายมงคล คำล้นค่า

มงคล การช่าง โดยนายมงคล คำล้นค่า – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ…

บำรุง สุขดี

บำรุง สุขดี – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ไพรัตน์ เครื่องหนัง โดยนายไพรัตน์ กรป้องกัน

ไพรัตน์ เครื่องหนัง โดยนายไพรัตน์ กรป้องกัน – อื่นๆ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ –…

แองเคอร์ พริ้นติ้ง แอนด์ ซิลค์ สกรีน

แองเคอร์ พริ้นติ้ง แอนด์ ซิลค์ สกรีน – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines.…

เอมเมอรัล การเม้นท์

เอมเมอรัล การเม้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ส.พงษ์วัฒน์อุตสาหกรรม

ส.พงษ์วัฒน์อุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…