มาร์ค โดยนายชุติไชย อมรเดชเทวินทร์

มาร์ค โดยนายชุติไชย อมรเดชเทวินทร์ – อื่นๆ การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

ปราโมทย์ น่วมขยัน

ปราโมทย์ น่วมขยัน – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ /…

รุ่งทิพย์ การพิมพ์

รุ่งทิพย์ การพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ทานตะวัน มารีอา

ทานตะวัน มารีอา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

วรินโช๊คอัพ โดยนางสาวชิสา พยุงวงษ์

วรินโช๊คอัพ โดยนางสาวชิสา พยุงวงษ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

นิติพนธ์การกล่องและกระดาษ

นิติพนธ์การกล่องและกระดาษ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

แวนน์อินเตอร์ เนชั่นแนลคอสเมติคส์

แวนน์อินเตอร์ เนชั่นแนลคอสเมติคส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ…

ร้าน พ.การช่าง โดยนายพิเศษ มหานุกุลวงศ์ชัย

ร้าน พ.การช่าง โดยนายพิเศษ มหานุกุลวงศ์ชัย – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า…

เวิร์คแวร์ พลัส

เวิร์คแวร์ พลัส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

มนัส ออโต้แอร์ โดยนางดวงใจ ธรรมวงษา

มนัส ออโต้แอร์ โดยนางดวงใจ ธรรมวงษา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

ฟูจียาม่า นากาย่า โตเกียว โดยนายณัฐกิจ สว่างรัถยา

ฟูจียาม่า นากาย่า โตเกียว โดยนายณัฐกิจ สว่างรัถยา – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ…

บุญเจริญกิจ โดยนายภูมิยศ เจริญจริง

บุญเจริญกิจ โดยนายภูมิยศ เจริญจริง – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

กู๊ดวินฟู้ดโปรดักส์

กู๊ดวินฟู้ดโปรดักส์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

เจ เอช ซี คอร์ปอเรชั่น 1999

เจ เอช ซี คอร์ปอเรชั่น 1999 – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ…

อิทธิอมร เทรดดิ้ง

อิทธิอมร เทรดดิ้ง – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

เมธี ตั้งตระกูลภักดี

เมธี ตั้งตระกูลภักดี – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

บุญเกื้อ กุลประเสริฐ

บุญเกื้อ กุลประเสริฐ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

วิมล อ้วนถาวร

วิมล อ้วนถาวร – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…