วรรณลักษณ์ โฟมร์

วรรณลักษณ์ โฟมร์ – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ธนายา

ธนายา – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

มิตตผล

มิตตผล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตกาว – Adhesive Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตกาว – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

นำแสง วิริยวาณิชย์

นำแสง วิริยวาณิชย์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ /…

ร้านบุริน โดยนางธนิดา ยงศิลปชัย

ร้านบุริน โดยนางธนิดา ยงศิลปชัย – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

สยามพริ้นติ้ง อินดัสเตรียล

สยามพริ้นติ้ง อินดัสเตรียล – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

เบทเทอร์ เคม ซัพพลาย

เบทเทอร์ เคม ซัพพลาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผงชูรส – MSG production ประเภทกิจการ การผลิตผงชูรส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

สยามสกุลไทย

สยามสกุลไทย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

อมรกิจ เฟอร์นิชิ่ง

อมรกิจ เฟอร์นิชิ่ง – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ท.การพิมพ์ โดยนายกำธร โซ่จินดามณี

ท.การพิมพ์ โดยนายกำธร โซ่จินดามณี – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

อะแมนดา การ์เม้นท์

อะแมนดา การ์เม้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เรือนปัญญา

เรือนปัญญา – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ป.สยาม พริ้นติ้ง

ป.สยาม พริ้นติ้ง – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

วัฒนายูนิฟอร์ม

วัฒนายูนิฟอร์ม – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

สยามณัฐกิจ ไวร์ – คัท

สยามณัฐกิจ ไวร์ – คัท – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

พี..เอ็น.ฟู้ด มาร์เก็ตติ้ง

พี..เอ็น.ฟู้ด มาร์เก็ตติ้ง – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

เอ.อาร์.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล

เอ.อาร์.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

เอส.ที.กลการ แอนด์รับเบอร์ โดยนายสกล ธัญญผล

เอส.ที.กลการ แอนด์รับเบอร์ โดยนายสกล ธัญญผล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…