โฮม อินไลน์

โฮม อินไลน์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ที.เอส.กล่องกระดาษ

ที.เอส.กล่องกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

อินเตอร์ แท็บ เซ็นเตอร์

อินเตอร์ แท็บ เซ็นเตอร์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

เอมมี่ การ์เม้นท์

เอมมี่ การ์เม้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

วสันต์ เหลืองประภา

วสันต์ เหลืองประภา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

เค.เค.บาติก แอนด์ ไท คาย (2000)

เค.เค.บาติก แอนด์ ไท คาย (2000) – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ…

ธ.เจริญซิลสกรีน โดยนายประพันศักดิ์ พานิชดี

ธ.เจริญซิลสกรีน โดยนายประพันศักดิ์ พานิชดี – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ศิริสว่างการไฟฟ้า โดยนางสุวีณา พิณสุวรรณสว่าง

ศิริสว่างการไฟฟ้า โดยนางสุวีณา พิณสุวรรณสว่าง – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า /…

สมพร รุ่งเรือง

สมพร รุ่งเรือง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

นพคุณ เสนาหาญ

นพคุณ เสนาหาญ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

ชาญเลิศ

ชาญเลิศ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด สินค้า…

เอเซี่ยนเพรส โดยนางศอระญา แซ่ตั้ง

เอเซี่ยนเพรส โดยนางศอระญา แซ่ตั้ง – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

ส.มงคลการสปริง โดยนายมงคล พิมพ์พิรัตน์

ส.มงคลการสปริง โดยนายมงคล พิมพ์พิรัตน์ – อื่นๆ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด…

นิวทัศการช่าง 2001

นิวทัศการช่าง 2001 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

กัญญาภัค โสภากุล

กัญญาภัค โสภากุล – ธุรกิจส่วนตัว การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

พนมชัย เท็กซ์ไทล์

พนมชัย เท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ณิศวรา คำทัศน์

ณิศวรา คำทัศน์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

ร้าน เค.การพิมพ์ โดยนางสาวกิติมา ติยะวุฒิการ

ร้าน เค.การพิมพ์ โดยนางสาวกิติมา ติยะวุฒิการ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines.…