ไทย พี เอ ซี อินดัสตรี

ไทย พี เอ ซี อินดัสตรี – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ประสิทธิ์การช่าง โดยนายประสิทธิ์ สุขรมย์

ประสิทธิ์การช่าง โดยนายประสิทธิ์ สุขรมย์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – อื่นๆ…

ไทยนำกิจ โพลิเมอร์ จำกัด

ไทยนำกิจ โพลิเมอร์ จำกัด – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

เค.ที.พลาสติก แอดเวอร์ไทซิ่ง

เค.ที.พลาสติก แอดเวอร์ไทซิ่ง – บริษัทจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

วิรัตน์การช่าง โดยนายพนม บุญทวี

วิรัตน์การช่าง โดยนายพนม บุญทวี – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

พี.เอ็ม.การพิมพ์

พี.เอ็ม.การพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

การ์เม้นท์ เมกเกอร์

การ์เม้นท์ เมกเกอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

มากานิชิ

มากานิชิ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เอเซียวิศวภัณฑ์ (ประเทศไทย)

เอเซียวิศวภัณฑ์ (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ไทยเฟิมพลาสติก

ไทยเฟิมพลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

โรงเลื่อยจักรดีเลิศ

โรงเลื่อยจักรดีเลิศ – บริษัทจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – บริษัทจำกัด…

เจ.เอช.ซี.พริ้นติ้ง

เจ.เอช.ซี.พริ้นติ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เอเชี่ยน ปะเก็น

เอเชี่ยน ปะเก็น – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

ดี.ที.เอส.โปรดิวซ์

ดี.ที.เอส.โปรดิวซ์ – บริษัทจำกัด การผลิตปุ๋ยเคมี – Production of chemical fertilizers ประเภทกิจการ การผลิตปุ๋ยเคมี – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ไพศาลพลาสติก โดยนายไพศาล ผลวิริยะนนท์

ไพศาลพลาสติก โดยนายไพศาล ผลวิริยะนนท์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

ทวีกิจพลาส โดยนายสุภาพ กิจปาโล

ทวีกิจพลาส โดยนายสุภาพ กิจปาโล – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

ศุพิณญา ศรีรัตนประศร

ศุพิณญา ศรีรัตนประศร – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

แอ็ดว้านซ์ อุตสาหกรรม

แอ็ดว้านซ์ อุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ…