ชัยทัศน์ สุขสวัสดิ์

ชัยทัศน์ สุขสวัสดิ์ – ธุรกิจส่วนตัว การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

โนเบล การ์เม้นท์

โนเบล การ์เม้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

สมศักดิ์ สัมฤทธิการุณ

สมศักดิ์ สัมฤทธิการุณ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

พยุง ราชประสิทธิ์

พยุง ราชประสิทธิ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ –…

ธวัชชัยพาณิชย์ โดยนายธวัชชัย โชติภัทรสุมล

ธวัชชัยพาณิชย์ โดยนายธวัชชัย โชติภัทรสุมล – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

ประพันธ์ เจือจันทึก

ประพันธ์ เจือจันทึก – ธุรกิจส่วนตัว การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

พี.เอส.เค.โลหะการ โดยนายไพฑูร พันธ์วารี

พี.เอส.เค.โลหะการ โดยนายไพฑูร พันธ์วารี – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า /…

ไทยกิจการค้า

ไทยกิจการค้า – คณะบุคคล การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – คณะบุคคล สินค้า / บริการ /…

เอ.เพชรธนบุรี

เอ.เพชรธนบุรี – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ซี.อาร์.พริ้นติ้ง

ซี.อาร์.พริ้นติ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ร้านจวบอะไหล่ โดยนายประจวบ เชื้อจั่น

ร้านจวบอะไหล่ โดยนายประจวบ เชื้อจั่น – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

เอ็น พี วัฒนา

เอ็น พี วัฒนา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ธงชัย กาญจนียางค์กูรชัย

ธงชัย กาญจนียางค์กูรชัย – ธุรกิจส่วนตัว การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ…

สหพาณิชย์พลาสติกไทย

สหพาณิชย์พลาสติกไทย – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

สหพรเจริญอลูมินั่ม

สหพรเจริญอลูมินั่ม – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

ไพรบูลย์ พิสุวรรณ

ไพรบูลย์ พิสุวรรณ – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ซันด้าอินดัสตรี

ซันด้าอินดัสตรี – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

อวน ทองจุระ

อวน ทองจุระ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…