เวิลด์ เทค เท็กซ์ไทล์

เวิลด์ เทค เท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

วรรณสยามพลาสติก

วรรณสยามพลาสติก – บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

แพ็คเก็จจิ้งเซ็นเตอร์

แพ็คเก็จจิ้งเซ็นเตอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

นคร บุญสิทธิรักษ์

นคร บุญสิทธิรักษ์ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ณัฐวรา

ณัฐวรา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ –…

พัฒนาโลหะกิจ โดยนายพิพัฒน์ ฉันชัยพัฒนา

พัฒนาโลหะกิจ โดยนายพิพัฒน์ ฉันชัยพัฒนา – คณะบุคคล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – คณะบุคคล…

พี.เค.พี.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

พี.เค.พี.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

สยามโพลีซีท

สยามโพลีซีท – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

บางกอกอินเตอร์พลาสติก

บางกอกอินเตอร์พลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

โวทาน เอ็นเตอร์ไพรส์

โวทาน เอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

เตีย ซัง ฮวด ประตูเหล็กม้วน โดยนางอำไพวรรณ แซ่อึ้ง

เตีย ซัง ฮวด ประตูเหล็กม้วน โดยนางอำไพวรรณ แซ่อึ้ง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a…

ซิมฮงเคมีภัณฑ์

ซิมฮงเคมีภัณฑ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

วิฑูรย์เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายวิฑูรย์ พนาพฤฒินันท์

วิฑูรย์เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายวิฑูรย์ พนาพฤฒินันท์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ลีลาพาณิชย์ โดยน.ส.อภิญญา ศุภวาณิชย์ลีลา

ลีลาพาณิชย์ โดยน.ส.อภิญญา ศุภวาณิชย์ลีลา – อื่นๆ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด…

เอส.บี.พี.วี.ซี. โดยนายสมศักดิ์ อุปมานรเศรษฐ์

เอส.บี.พี.วี.ซี. โดยนายสมศักดิ์ อุปมานรเศรษฐ์ – อื่นๆ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – อื่นๆ…

วิคซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาที่2

วิคซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาที่2 – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

พี.คูล

พี.คูล – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – บริษัทจำกัด…

ร้านชาญชัยการปัก โดยนายธงชัย นำพิทักษ์ชัยกุล

ร้านชาญชัยการปัก โดยนายธงชัย นำพิทักษ์ชัยกุล – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…