ธนโรจนพาณิชย์

ธนโรจนพาณิชย์ – บริษัทจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ศุภชัยโลหะกิจ โดยนายศุภชัย แซ่ล่อ

ศุภชัยโลหะกิจ โดยนายศุภชัย แซ่ล่อ – อื่นๆ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ…

วิวัฒน์วิศวกิจ

วิวัฒน์วิศวกิจ – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เอเอ็มจี คาร์แอนด์คัลเลอร์

เอเอ็มจี คาร์แอนด์คัลเลอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

อุดมพรท็อฟฟี่นม โดยนายไพรัช เรืองเวชวรชัย

อุดมพรท็อฟฟี่นม โดยนายไพรัช เรืองเวชวรชัย – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ยูโร เซ็พพาเรเตอร์

ยูโร เซ็พพาเรเตอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

สำเริง อายุยืน

สำเริง อายุยืน – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

เอ็น.เอสเค แอ๊ดอีชีพว์

เอ็น.เอสเค แอ๊ดอีชีพว์ – บริษัทจำกัด การผลิตกาว – Adhesive Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตกาว – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ภาณีรุ่ง

ภาณีรุ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ…

สถาพรการชุป โดยนายสถาพร สมัครสมาน

สถาพรการชุป โดยนายสถาพร สมัครสมาน – โรงงาน การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…

ชัยฟ้าพลาสติค โดยนางสาวสมฤดี เกษมสืบสุข

ชัยฟ้าพลาสติค โดยนางสาวสมฤดี เกษมสืบสุข – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

ไฟน์ เคมีคอล

ไฟน์ เคมีคอล – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

วิเชียรโลหะกิจ โดยนายวิเชียร ธาดาลิมะวัฒน์

วิเชียรโลหะกิจ โดยนายวิเชียร ธาดาลิมะวัฒน์ – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า /…

สตาร์รับเบอร์ แอนด์ เลเบิล

สตาร์รับเบอร์ แอนด์ เลเบิล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

สายฝน พัฒโท

สายฝน พัฒโท – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

โค้วยู่ฮะ โดยนายไพรัช ภูมิศิริวิไล

โค้วยู่ฮะ โดยนายไพรัช ภูมิศิริวิไล – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

รังสรรค์ สมใจ

รังสรรค์ สมใจ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

รัศมี ช่วงสูงเนิน

รัศมี ช่วงสูงเนิน – ธุรกิจส่วนตัว การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ…