ไอ.เอส.เอ. สาขากรุงเทพ

ไอ.เอส.เอ. สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

บี ที พี โปรดักส์

บี ที พี โปรดักส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

สมไทยการไฟฟ้า

สมไทยการไฟฟ้า – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – บริษัทจำกัด…

เจ้าพระยา อลูมิเนียม

เจ้าพระยา อลูมิเนียม – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

ชลาวุฒิ รับเบอร์ สาขาบางบอน

ชลาวุฒิ รับเบอร์ สาขาบางบอน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

พรีซิซั่น ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง

พรีซิซั่น ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ร้าน วิงการช่าง โดยนายวิง ทนหนองแวง

ร้าน วิงการช่าง โดยนายวิง ทนหนองแวง – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า…

ชัยสยาม พลาสติก

ชัยสยาม พลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

โฮม อินไลน์

โฮม อินไลน์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ที.เอส.กล่องกระดาษ

ที.เอส.กล่องกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

อินเตอร์ แท็บ เซ็นเตอร์

อินเตอร์ แท็บ เซ็นเตอร์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

เอมมี่ การ์เม้นท์

เอมมี่ การ์เม้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

วสันต์ เหลืองประภา

วสันต์ เหลืองประภา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

เมโทรรันดัม สาขากรุงเทพฯ

เมโทรรันดัม สาขากรุงเทพฯ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

เค.เค.บาติก แอนด์ ไท คาย (2000)

เค.เค.บาติก แอนด์ ไท คาย (2000) – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ…

ธ.เจริญซิลสกรีน โดยนายประพันศักดิ์ พานิชดี

ธ.เจริญซิลสกรีน โดยนายประพันศักดิ์ พานิชดี – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ศิริสว่างการไฟฟ้า โดยนางสุวีณา พิณสุวรรณสว่าง

ศิริสว่างการไฟฟ้า โดยนางสุวีณา พิณสุวรรณสว่าง – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า /…

สมพร รุ่งเรือง

สมพร รุ่งเรือง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…