ไทยเอเซีย การยาง โดยนายอนันต์ แซ่ตั้ง

ไทยเอเซีย การยาง โดยนายอนันต์ แซ่ตั้ง – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ…

แพน-โทน สกรีน โดยนายสุพจน์ ตั้งวิริยโรจน์กุล

แพน-โทน สกรีน โดยนายสุพจน์ ตั้งวิริยโรจน์กุล – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines.…

วี.ซี.ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ สาขาธวัช เฟอร์นิเจอร์

วี.ซี.ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ สาขาธวัช เฟอร์นิเจอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ –…

ชูศิลป์ การพิมพ์

ชูศิลป์ การพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ธรรมชาติการพิมพ์

ธรรมชาติการพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เส้นรุ้ง

เส้นรุ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

สุภาพลักษมี เอ็กซ์ปอร์ต

สุภาพลักษมี เอ็กซ์ปอร์ต – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

สาลินี พงษ์ประสิทธิ์

สาลินี พงษ์ประสิทธิ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เวิลด์ เทค เท็กซ์ไทล์

เวิลด์ เทค เท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

วรรณสยามพลาสติก

วรรณสยามพลาสติก – บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

แพ็คเก็จจิ้งเซ็นเตอร์

แพ็คเก็จจิ้งเซ็นเตอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

นคร บุญสิทธิรักษ์

นคร บุญสิทธิรักษ์ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ณัฐวรา

ณัฐวรา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ –…

พัฒนาโลหะกิจ โดยนายพิพัฒน์ ฉันชัยพัฒนา

พัฒนาโลหะกิจ โดยนายพิพัฒน์ ฉันชัยพัฒนา – คณะบุคคล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – คณะบุคคล…

พี.เค.พี.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

พี.เค.พี.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

สยามโพลีซีท

สยามโพลีซีท – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

บางกอกอินเตอร์พลาสติก

บางกอกอินเตอร์พลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

โวทาน เอ็นเตอร์ไพรส์

โวทาน เอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…