สยามเด่นภัณฑ์โปรดักส์แอนด์เซล

สยามเด่นภัณฑ์โปรดักส์แอนด์เซล – บริษัทจำกัด การผลิตสำลี ไม้พันสำลี ผ้ากอช – Production of cotton fabric cotton swab Ghosh. ประเภทกิจการ การผลิตสำลี…

นวพรพันธ์การ์เม้นท์

นวพรพันธ์การ์เม้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด

เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ช.ชัยวัฒนาพลาสติก

ช.ชัยวัฒนาพลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

บี.เอส.อินเตอร์พลาส

บี.เอส.อินเตอร์พลาส – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

กิติศักดิ์ ภิรมย์สุข

กิติศักดิ์ ภิรมย์สุข – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

พรีเมียร์ฟิล์ม

พรีเมียร์ฟิล์ม – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ต.วิจิตร โดยนางมาลีวัลย์ คงรุ่งภากร

ต.วิจิตร โดยนางมาลีวัลย์ คงรุ่งภากร – โรงงาน การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – โรงงาน สินค้า /…

กิจรุ่งเรือง โดยนายศรี กิจธนะเสรี

กิจรุ่งเรือง โดยนายศรี กิจธนะเสรี – อื่นๆ การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

สหกิจ มีดบล๊อค

สหกิจ มีดบล๊อค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เศรษฐสัมพันธ์ แมคคานิค

เศรษฐสัมพันธ์ แมคคานิค – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

อวยชัย การาจ

อวยชัย การาจ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ไทยนำเอ็นจิเนียริ่ง

ไทยนำเอ็นจิเนียริ่ง – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ สินค้า /…

ปลูกมิตรอุตสาหกรรม

ปลูกมิตรอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – บริษัทจำกัด…

ธนโรจนพาณิชย์

ธนโรจนพาณิชย์ – บริษัทจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ศุภชัยโลหะกิจ โดยนายศุภชัย แซ่ล่อ

ศุภชัยโลหะกิจ โดยนายศุภชัย แซ่ล่อ – อื่นๆ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ…

วิวัฒน์วิศวกิจ

วิวัฒน์วิศวกิจ – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เอเอ็มจี คาร์แอนด์คัลเลอร์

เอเอ็มจี คาร์แอนด์คัลเลอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…