เอกชัยการยาง โดยนางสาวสุณี เตโชทัย

เอกชัยการยาง โดยนางสาวสุณี เตโชทัย – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

ศิรินทิพย์ อุดมพรประสิทธิ์

ศิรินทิพย์ อุดมพรประสิทธิ์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ /…

บาติค แอนด์ ไทดาย

บาติค แอนด์ ไทดาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

ปฐมพลนิตติ้ง

ปฐมพลนิตติ้ง – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

ยางโบตั๋นอินดัสทรี

ยางโบตั๋นอินดัสทรี – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ณรงค์ จันทร์วิชัย

ณรงค์ จันทร์วิชัย – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ปาริชาติ ทองโสม

ปาริชาติ ทองโสม – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ /…

แสงสว่าง โดยนางสาวธัญพรรษ กิตติศิริพันธ์

แสงสว่าง โดยนางสาวธัญพรรษ กิตติศิริพันธ์ – โรงงาน ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง…

ธนสยามการทอ

ธนสยามการทอ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ภิญโญ ฟุตแวร์

ภิญโญ ฟุตแวร์ – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ไทย.เอ็น.พี.อินเตอร์.ซีท

ไทย.เอ็น.พี.อินเตอร์.ซีท – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

หวังดีวัฒนา

หวังดีวัฒนา – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ร้านนรินทรโลหะกิจ โดยนางนฤมล กองอัด

ร้านนรินทรโลหะกิจ โดยนางนฤมล กองอัด – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

สันติ์กลการ (1988)

สันติ์กลการ (1988) – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

ร้าน วิสุทธิ์ การช่าง โดยนางณัฐพร ศิริชาติชัย

ร้าน วิสุทธิ์ การช่าง โดยนางณัฐพร ศิริชาติชัย – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ…

ร้านไมโครแบค โดยนางสาวอัญชลี แซ่ซื่อ

ร้านไมโครแบค โดยนางสาวอัญชลี แซ่ซื่อ – อื่นๆ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – อื่นๆ…

วงศ์ศิริการช่าง

วงศ์ศิริการช่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

มั่นคงพลาสติก

มั่นคงพลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…