เวิลด์ เพ้นท์

เวิลด์ เพ้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ…

เอส.ซี.การ์เม้นต์ โดยนายสงเมือง รุหเสถียร

เอส.ซี.การ์เม้นต์ โดยนายสงเมือง รุหเสถียร – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

จิ่วซง วรรณภูมิพันธ์

จิ่วซง วรรณภูมิพันธ์ – ธุรกิจส่วนตัว การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ดวงใจ กาญจนฤทธิกุล

ดวงใจ กาญจนฤทธิกุล – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ตรีพลยนตการ โดยนายอัฐพล โสดาทิพย์

ตรีพลยนตการ โดยนายอัฐพล โสดาทิพย์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

พรวิทยารับเบอร์ โดยนางพรพิมล วิทยพันธ์พงศ์

พรวิทยารับเบอร์ โดยนางพรพิมล วิทยพันธ์พงศ์ – อื่นๆ การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

คิว.พี.โฮม เท็กซ์ไทล์

คิว.พี.โฮม เท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เกษม เล็กสุพรรณโรจน์

เกษม เล็กสุพรรณโรจน์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

สุรีย์ ต่วนเครือ

สุรีย์ ต่วนเครือ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เสวียน สีสัน

เสวียน สีสัน – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

สมจิตต์ ธรรมสรณ์

สมจิตต์ ธรรมสรณ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

แฟรี่รูม โดยนางเสาวลักษณ์ จารุเมธี

แฟรี่รูม โดยนางเสาวลักษณ์ จารุเมธี – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

พรชัย ผ่องสว่าง

พรชัย ผ่องสว่าง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เอกชัยเบาะยนต์ โดยนายทองปาน ประครองพันธ์

เอกชัยเบาะยนต์ โดยนายทองปาน ประครองพันธ์ – อื่นๆ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ…

ไฮ-เทคซิปเปอร์แบ็กและเครื่องจักรกลอิมปอร์ต-

ไฮ-เทคซิปเปอร์แบ็กและเครื่องจักรกลอิมปอร์ต- – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

บี1-บี2 การปัก

บี1-บี2 การปัก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

สำราญการช่าง โดยนางสาวสุภาพ วรรณสุทธิ์

สำราญการช่าง โดยนางสาวสุภาพ วรรณสุทธิ์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

โรงพิมพ์จอมทอง

โรงพิมพ์จอมทอง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…