โมเดิร์นอลูมิเนียม ฟอล์ย

โมเดิร์นอลูมิเนียม ฟอล์ย – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

จริศักดิ์ การช่าง โดยนายสมศักดิ์ ก่อดิษฐ์

จริศักดิ์ การช่าง โดยนายสมศักดิ์ ก่อดิษฐ์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ –…

บัญญัติการช่าง แอนด์ เดค

บัญญัติการช่าง แอนด์ เดค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

กิจไกรโลหะภัณฑ์ โดยนายกิจสมาน กิจไกรลาศ

กิจไกรโลหะภัณฑ์ โดยนายกิจสมาน กิจไกรลาศ – อื่นๆ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…

สมชาย ติรกาญจนกุล

สมชาย ติรกาญจนกุล – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

สาย มีแสง

สาย มีแสง – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

เฟิร์สท ไลน เอ็นจิเนียร์ริง

เฟิร์สท ไลน เอ็นจิเนียร์ริง – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

รอยบุญ แซ่แต้

รอยบุญ แซ่แต้ – ธุรกิจส่วนตัว การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

เคพีพลาสติก โดยนางกนกวรรณ ละเอียดดีนันท์

เคพีพลาสติก โดยนางกนกวรรณ ละเอียดดีนันท์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

สิริชัยการช่าง

สิริชัยการช่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ทีฆพล สาขาที่ 1

ทีฆพล สาขาที่ 1 – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สมชาย เตชวัฒนมงคล

สมชาย เตชวัฒนมงคล – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

สุภัทรเทคนิค โดยนายสุภัทร นาคเงิน

สุภัทรเทคนิค โดยนายสุภัทร นาคเงิน – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

เจ.เอส.เค.การพิมพ์

เจ.เอส.เค.การพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เปล่งวิเชียรสาขาจอมทอง

เปล่งวิเชียรสาขาจอมทอง – บริษัทจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

โรงน้ำแข็งสินสมุทร

โรงน้ำแข็งสินสมุทร – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

โรงหล่อลัดดา โดยนางลัดดา เขียวประเสริฐ

โรงหล่อลัดดา โดยนางลัดดา เขียวประเสริฐ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

กำพลกลการ โดยนายกำพล อุดมโภชน์

กำพลกลการ โดยนายกำพล อุดมโภชน์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…