เปล่งวิเชียรสาขาจอมทอง

เปล่งวิเชียรสาขาจอมทอง – บริษัทจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

โรงน้ำแข็งสินสมุทร

โรงน้ำแข็งสินสมุทร – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ไทยประสิทธิ์เท็กซไทส์ สาขากรุงเทพ

ไทยประสิทธิ์เท็กซไทส์ สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

มาสเตอร์ คอมเมอร์เชียล

มาสเตอร์ คอมเมอร์เชียล – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ…

เอ็งบักย้ง เอ็กซ์ปอร์ต (1999)

เอ็งบักย้ง เอ็กซ์ปอร์ต (1999) – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

เอ็ม ที เอ็ม การ์เม้นท์ โดยนายจิระเกียรติ

เอ็ม ที เอ็ม การ์เม้นท์ โดยนายจิระเกียรติ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ…

โรงงานยางอาเชี่ยน

โรงงานยางอาเชี่ยน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

พี.แอนด์ พี.สกรีน

พี.แอนด์ พี.สกรีน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ไทย เชิ้ต

ไทย เชิ้ต – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

กรีน พริ้นท

กรีน พริ้นท – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

สมชายการ์เมนท์ โดยนายสมชาย จุลยาเมือง

สมชายการ์เมนท์ โดยนายสมชาย จุลยาเมือง – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ศิริอาภรณ์ โดยนางสาวบังอร โยธินสิริทอง

ศิริอาภรณ์ โดยนางสาวบังอร โยธินสิริทอง – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

เวิลด์ เพ้นท์

เวิลด์ เพ้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ…

เอส.ซี.การ์เม้นต์ โดยนายสงเมือง รุหเสถียร

เอส.ซี.การ์เม้นต์ โดยนายสงเมือง รุหเสถียร – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

จิ่วซง วรรณภูมิพันธ์

จิ่วซง วรรณภูมิพันธ์ – ธุรกิจส่วนตัว การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ดวงใจ กาญจนฤทธิกุล

ดวงใจ กาญจนฤทธิกุล – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ตรีพลยนตการ โดยนายอัฐพล โสดาทิพย์

ตรีพลยนตการ โดยนายอัฐพล โสดาทิพย์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

พรวิทยารับเบอร์ โดยนางพรพิมล วิทยพันธ์พงศ์

พรวิทยารับเบอร์ โดยนางพรพิมล วิทยพันธ์พงศ์ – อื่นๆ การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – อื่นๆ สินค้า / บริการ…