ธ.ดำรงค์ โดยนางจีรวรรณ ธารสว่างดำรงค์

ธ.ดำรงค์ โดยนางจีรวรรณ ธารสว่างดำรงค์ – อื่นๆ การผสม บรรจุ กรด ด่าง – Mix pH packing ประเภทกิจการ การผสม บรรจุ…

2001 ดีเวลลอปเม้นท์

2001 ดีเวลลอปเม้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เทคนิคโมลด์ โดยนายอุดม มลคลอจลา

เทคนิคโมลด์ โดยนายอุดม มลคลอจลา – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

พลอยชฎา

พลอยชฎา – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

บุญชัยไหมไทย

บุญชัยไหมไทย – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

แอล.เอ.เบเกอรี่

แอล.เอ.เบเกอรี่ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า…

ก.เจริญกิจ แฟลทนิท

ก.เจริญกิจ แฟลทนิท – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

สมจิตต์ โดยนางสาวสมจิตต์ พรหมวิจิตรการ

สมจิตต์ โดยนางสาวสมจิตต์ พรหมวิจิตรการ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ว่องไวหวาน ซัพพลาย

ว่องไวหวาน ซัพพลาย – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

กังยิ่งเฮง โดยนายสิทธิชัย ศักดิ์กังวานชัย

กังยิ่งเฮง โดยนายสิทธิชัย ศักดิ์กังวานชัย – โรงงาน การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – โรงงาน สินค้า /…

ไทย เอ็ม.อี.

ไทย เอ็ม.อี. – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

เจริญวัฒนาค้าไม้ โดยนายสมชาย กิติสัทธาธิก

เจริญวัฒนาค้าไม้ โดยนายสมชาย กิติสัทธาธิก – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

ณ ทวีทรัพย์ โดยนายทวี เกตุหงษ์น้อย

ณ ทวีทรัพย์ โดยนายทวี เกตุหงษ์น้อย – โรงงาน ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ –…

สุภาพการช่าง

สุภาพการช่าง – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เพชรประธานโลหะกิจ

เพชรประธานโลหะกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ท็อปพ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น

ท็อปพ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ก.การช่าง โดยนางก้าว ศักดากรกุล

ก.การช่าง โดยนางก้าว ศักดากรกุล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

รีฟริจเจอเรชั่น อินดัสเตรียล

รีฟริจเจอเรชั่น อินดัสเตรียล – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…