สหมิตรเจริญผลิตภัณฑ์ยาง

สหมิตรเจริญผลิตภัณฑ์ยาง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

โสภณ กลมอ่อน

โสภณ กลมอ่อน – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ /…

เพาเวอร์พอยด์ โปรดักท์

เพาเวอร์พอยด์ โปรดักท์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ไมตรีอุตสาหกรรม

ไมตรีอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

เค.ที.การ์เม้นท์ โดยนายมนตรี ปรีชาอนันตกุล

เค.ที.การ์เม้นท์ โดยนายมนตรี ปรีชาอนันตกุล – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

สินติชัยแอร์-ไฟฟ้า

สินติชัยแอร์-ไฟฟ้า – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

ไฮเทคพัฒนาอุตสาหกรรม

ไฮเทคพัฒนาอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

บัณฑิต พรมิ่งมาศ

บัณฑิต พรมิ่งมาศ – ธุรกิจส่วนตัว การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เคี้ยงรุ่งเรืองโลหะกิจ

เคี้ยงรุ่งเรืองโลหะกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – The metal rolled steel production ประเภทกิจการ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

เค.สยามอุตสาหกรรม

เค.สยามอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ภูเขาทองบรรจุภัณฑ์

ภูเขาทองบรรจุภัณฑ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ศุภกร ศุภฤกษ์สิริกุล

ศุภกร ศุภฤกษ์สิริกุล – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

สารี่ กาญจนคชสมบัติ

สารี่ กาญจนคชสมบัติ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ไพศาลกล่องกระดาษ โดยนายไพศาล ฤทธิไกร

ไพศาลกล่องกระดาษ โดยนายไพศาล ฤทธิไกร – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

พิมพ์พรการ์เม้นท์ โดยนางรัชกร ภูหลักด่าน

พิมพ์พรการ์เม้นท์ โดยนางรัชกร ภูหลักด่าน – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

โนเบิล โกลด์

โนเบิล โกลด์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

ฉวีวรรณ อรุณวิภาส

ฉวีวรรณ อรุณวิภาส – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…

ธนาธิป โดยนายธงชัย โอวาทวัฒนกุล

ธนาธิป โดยนายธงชัย โอวาทวัฒนกุล – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า /…