แอ็ปเปิ้ล เพลท

แอ็ปเปิ้ล เพลท – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เอเซีย รับเบอร์

เอเซีย รับเบอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

พัมพ์คิน ยูนิฟอร์ม

พัมพ์คิน ยูนิฟอร์ม – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ดี แกรนด์ เด็คคอเรท

ดี แกรนด์ เด็คคอเรท – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด…

เกรด เอ รับเบอร์

เกรด เอ รับเบอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

อินเตอร์เนชั่นแนล นิตแวร์

อินเตอร์เนชั่นแนล นิตแวร์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ไทยโมลด์เทค

ไทยโมลด์เทค – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

เจริญผลโลหะกิจ โดยนายพิรุณ เจริญผล

เจริญผลโลหะกิจ โดยนายพิรุณ เจริญผล – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า /…

ห้างหุ้นส่วนคณะบุคคล เมี้ยเฮียงเส็ง สาขาจอมทอง

ห้างหุ้นส่วนคณะบุคคล เมี้ยเฮียงเส็ง สาขาจอมทอง – อื่นๆ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – อื่นๆ…

กรุงการช่าง โดยนางสุภัทรา กรมานะชัยเจริญ

กรุงการช่าง โดยนางสุภัทรา กรมานะชัยเจริญ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

นิตยา อนุพันธ์

นิตยา อนุพันธ์ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

มาร์ชคูล อินดัสทรี

มาร์ชคูล อินดัสทรี – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…

กรีนเฮาส์ อินดัสทรี

กรีนเฮาส์ อินดัสทรี – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ทรี คลาส (ประเทศไทย) สาขาที่ 2

ทรี คลาส (ประเทศไทย) สาขาที่ 2 – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า…

กิจเจริญการทอ โดยนายกิดซิง เกียรติยงชัย

กิจเจริญการทอ โดยนายกิดซิง เกียรติยงชัย – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

เอ็น พี ซัพพลาย พริ้นติ้ง

เอ็น พี ซัพพลาย พริ้นติ้ง – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

ธนาชัยสถิตย์

ธนาชัยสถิตย์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

อำนวยการช่าง โดยนายอำนวย บุญนาค

อำนวยการช่าง โดยนายอำนวย บุญนาค – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า /…