เค พี เอ็มบรอยเดอรี่

เค พี เอ็มบรอยเดอรี่ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

เอ็กซ์ปอร์ต บางกอก การ์เม้นท์

เอ็กซ์ปอร์ต บางกอก การ์เม้นท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ส.เจริญการทอ โดยนางสาวเพ็ญนภา ฤทธิ์ประจักษ์

ส.เจริญการทอ โดยนางสาวเพ็ญนภา ฤทธิ์ประจักษ์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

บางขุนเทียนพลาสติก โดยนายสาร พันธุ์จงหาญ

บางขุนเทียนพลาสติก โดยนายสาร พันธุ์จงหาญ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

ที.เค. สลักภัณฑ์

ที.เค. สลักภัณฑ์ – บริษัทจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด –…

คอนเวย์ แมชชีน

คอนเวย์ แมชชีน – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

บี แอนด์ เอ็น พลาสติก

บี แอนด์ เอ็น พลาสติก – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า…

ยิ่งเจริญ โดยนายเจริญ พวงบุตร

ยิ่งเจริญ โดยนายเจริญ พวงบุตร – โรงงาน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – โรงงาน…

ณรงค์แอร์ซัพพลาย โดยนายณรงค์ อมรพิพัฒนานนท์

ณรงค์แอร์ซัพพลาย โดยนายณรงค์ อมรพิพัฒนานนท์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

เอส.พี.อิลัสติก (2530) เทรดดิ้ง

เอส.พี.อิลัสติก (2530) เทรดดิ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เซเว่น เกิร์ล

เซเว่น เกิร์ล – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ประสิทธิผลจักรกล โดยนายสุรินทร์ พรประสิทธิผล

ประสิทธิผลจักรกล โดยนายสุรินทร์ พรประสิทธิผล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

โรงหล่อเหรียญทอง โดยนางสาวอารีย์วรรณ ปัตเมฆ

โรงหล่อเหรียญทอง โดยนางสาวอารีย์วรรณ ปัตเมฆ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

สุวรรณพลาสติก โดยนางสุวรรณา คูวิวัฒนะวงศ์

สุวรรณพลาสติก โดยนางสุวรรณา คูวิวัฒนะวงศ์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

พรทิพย์ วงศ์วุฒินันท์

พรทิพย์ วงศ์วุฒินันท์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เจริญกิจ การช่าง โดยนางปลั่ง สืบสิงห์

เจริญกิจ การช่าง โดยนางปลั่ง สืบสิงห์ – อื่นๆ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร…

บี.ซี.ดี.ไทร์

บี.ซี.ดี.ไทร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

เฟริสท์ แอนด์ แฟร็งค์

เฟริสท์ แอนด์ แฟร็งค์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…