บางเมือง โลหะกิจ

บางเมือง โลหะกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

พี.เอ็น.อาร์.กลการ

พี.เอ็น.อาร์.กลการ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

เอส ดี เทรดดิ้ง โดยนายอำนาจ จันทร์อิ่ม

เอส ดี เทรดดิ้ง โดยนายอำนาจ จันทร์อิ่ม – อื่นๆ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ…

ไทยเนโกโร สาขาสมุทรปราการ

ไทยเนโกโร สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

แอร์โรเฟลกซ์ อินเตอร์เนชันแนล สาขาสมุทรปราการ

แอร์โรเฟลกซ์ อินเตอร์เนชันแนล สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

สยาม-อิตาเลียน อินเตอร์พลาส

สยาม-อิตาเลียน อินเตอร์พลาส – บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

บางกอกโจเดน อินเตอร์เนชั่นแนล

บางกอกโจเดน อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

ลิ้มฮั้วเตียง โดยนายสุทัศน์ เทพสุทธินันท์

ลิ้มฮั้วเตียง โดยนายสุทัศน์ เทพสุทธินันท์ – อื่นๆ การผลิตกาว – Adhesive Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตกาว – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

เลเธอร์ กู๊ด

เลเธอร์ กู๊ด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

โรงงานฟอกหนังแสงนคร

โรงงานฟอกหนังแสงนคร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

สยามพลาส แอนด์ แมชีนทูล

สยามพลาส แอนด์ แมชีนทูล – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

ปากน้ำเฮงกี่เอ็นจิเนียริ่ง

ปากน้ำเฮงกี่เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เจ้าพระยากิจประมง

เจ้าพระยากิจประมง – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

คอสโม พลาสติก คอนเทนเนอร์

คอสโม พลาสติก คอนเทนเนอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

สยามโลคัลพาร์ท

สยามโลคัลพาร์ท – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เพ็ททอยส์

เพ็ททอยส์ – บริษัทจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ซี ที บรรจุภัณฑ์

ซี ที บรรจุภัณฑ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…