เอสทีเท็กซ์ไทล์

เอสทีเท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย)

ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตกาว – Adhesive Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตกาว – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

วัลแคน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น

วัลแคน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound.…

เจริญชัยแทนเนอรี่

เจริญชัยแทนเนอรี่ – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาอิมพีเรียลสำโรง

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาอิมพีเรียลสำโรง – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

รามิคาล สยามอุตสาหกรรม

รามิคาล สยามอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

เอ็น เอ เอ็น อุตสาหกรรม

เอ็น เอ เอ็น อุตสาหกรรม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ –…

จงเจริญการช่าง โดยนายบรรจง พนมตั้ง

จงเจริญการช่าง โดยนายบรรจง พนมตั้ง – อื่นๆ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ…

พิบูลย์สวัสดิ์ คาร์แคร์

พิบูลย์สวัสดิ์ คาร์แคร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

ยืนยง มอเตอร์ไบค์ โดยนางกัญญาภัค แสนจินดา

ยืนยง มอเตอร์ไบค์ โดยนางกัญญาภัค แสนจินดา – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ…

ศรีทองการช่าง โดยนายทองเปลว สลับศรี

ศรีทองการช่าง โดยนายทองเปลว สลับศรี – อื่นๆ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…

สิงหเสาวภาคย์ โปรดักส์

สิงหเสาวภาคย์ โปรดักส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ –…

ชุมพลการช่าง โดยนายชุมพล รุ่งโรจน์อารี

ชุมพลการช่าง โดยนายชุมพล รุ่งโรจน์อารี – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

พี.เค.พรีซิชั่น

พี.เค.พรีซิชั่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เอ.พี.โมลด์ โดยนายอภิชิต ชาวิลัย

เอ.พี.โมลด์ โดยนายอภิชิต ชาวิลัย – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

เบอร์เมไทย

เบอร์เมไทย – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล…

สินสมัย 1997

สินสมัย 1997 – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

นิตยา ครองนวกุล

นิตยา ครองนวกุล – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…