รสทิพย์ โดยนางสาวณัชชา สิริกาญจนเวช

รสทิพย์ โดยนางสาวณัชชา สิริกาญจนเวช – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ฟอกหนังพัฒนพีชัย โดยนายสมเกียรติ พัฒนพีชัย

ฟอกหนังพัฒนพีชัย โดยนายสมเกียรติ พัฒนพีชัย – โรงงาน การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – โรงงาน…

ช.แสงงามการพิมพ์ โดยนายชวลิต เพชรแสงงาม

ช.แสงงามการพิมพ์ โดยนายชวลิต เพชรแสงงาม – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ณัฐพลการช่าง โดยนายสุรเชตุ เปรมจิตต์

ณัฐพลการช่าง โดยนายสุรเชตุ เปรมจิตต์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

สุนทร ประชุมชน

สุนทร ประชุมชน – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

แพนต้า เมททัล

แพนต้า เมททัล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ…

โอดีที เทรดดิ้ง

โอดีที เทรดดิ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เอ็ม.ยู.ที แพ็ทเทิร์น แอนด์ คาสติ้ง สตีล

เอ็ม.ยู.ที แพ็ทเทิร์น แอนด์ คาสติ้ง สตีล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ…

คอร์เนล โพลิเมอร์

คอร์เนล โพลิเมอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ…

คามินาริ โดยนายชวลิต วาทย์ชีรานนท์

คามินาริ โดยนายชวลิต วาทย์ชีรานนท์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ปากน้ำเกียร์ริ่ง โดยนายสมเทพ ยิ้มวาสนา

ปากน้ำเกียร์ริ่ง โดยนายสมเทพ ยิ้มวาสนา – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ยูนิตี้ พรีซีสชั่น

ยูนิตี้ พรีซีสชั่น – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

วรกิจ แพ็คกิ้ง

วรกิจ แพ็คกิ้ง – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เจียเยี้ยะเอ็นเตอร์ไพรส์(ไทยแลนด์)

เจียเยี้ยะเอ็นเตอร์ไพรส์(ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

บางเมือง โลหะกิจ

บางเมือง โลหะกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

พี.เอ็น.อาร์.กลการ

พี.เอ็น.อาร์.กลการ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

เอส ดี เทรดดิ้ง โดยนายอำนาจ จันทร์อิ่ม

เอส ดี เทรดดิ้ง โดยนายอำนาจ จันทร์อิ่ม – อื่นๆ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ…