พี่น้องสมพลา

พี่น้องสมพลา – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ดับบลิวเอฟ พัลพ แพ็คเกจจิ้ง

ดับบลิวเอฟ พัลพ แพ็คเกจจิ้ง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สุวาณี สุดาทิตย์

สุวาณี สุดาทิตย์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตน้ำมันพืช – Oil production plant ประเภทกิจการ การผลิตน้ำมันพืช – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

จันทราเทรด

จันทราเทรด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผสม บรรจุ กรด ด่าง – Mix pH packing ประเภทกิจการ การผสม บรรจุ กรด ด่าง…

สกุลแอร์คอนดิชั่น

สกุลแอร์คอนดิชั่น – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

ซี.เค.ซี.กาญจนะ เอ็นจิเนียริ่ง

ซี.เค.ซี.กาญจนะ เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ทีคอม อินโฟ

ทีคอม อินโฟ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

อาณาจักรสยามเครื่องปรับอากาศ

อาณาจักรสยามเครื่องปรับอากาศ – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

ก้อง เซอร์วิส

ก้อง เซอร์วิส – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เอส.พี.เอส.ฟาร์มาชูติคอล

เอส.พี.เอส.ฟาร์มาชูติคอล – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

เมททอลสเปรย์ ยูไนเต็ด (ประเทศไทย)

เมททอลสเปรย์ ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…

สันติการช่าง

สันติการช่าง – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ไนน์ เคมีคอล แอนด์ พลาสติค

ไนน์ เคมีคอล แอนด์ พลาสติค – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ…

รัตน์ ศูนย์ผล

รัตน์ ศูนย์ผล – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เอส.ที.แอร์ เซ็นเตอร์

เอส.ที.แอร์ เซ็นเตอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

แครี่บอย นครินทร์

แครี่บอย นครินทร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ปิติการช่าง โดยนางฟุ้น แซ่ชอย

ปิติการช่าง โดยนางฟุ้น แซ่ชอย – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

เอส แอนด์ ดี เจเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง

เอส แอนด์ ดี เจเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ…