เอส.พี.ฟิงเกอร์ฮัท

เอส.พี.ฟิงเกอร์ฮัท – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

วิวรรณ ซัพพลาย (สาขาที่ 1)

วิวรรณ ซัพพลาย (สาขาที่ 1) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ…

ร้านเกรียงพลาสติก โดยนายสมชาย เกื้อกูลโกเมน

ร้านเกรียงพลาสติก โดยนายสมชาย เกื้อกูลโกเมน – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

ชัยภาค

ชัยภาค – บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

นิวเจริญเฟอร์นิชิ่ง โดยนายสมโภชน์ วุฒิกิจนภากร

นิวเจริญเฟอร์นิชิ่ง โดยนายสมโภชน์ วุฒิกิจนภากร – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ไทยพัฒนาอุตสาหกรรม โดยนายปรีดา สุระดรุณศรี

ไทยพัฒนาอุตสาหกรรม โดยนายปรีดา สุระดรุณศรี – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ธีรสารรุ่งเจริญ โดยนายมาณพ ธีรสารวัฒนกุล

ธีรสารรุ่งเจริญ โดยนายมาณพ ธีรสารวัฒนกุล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

เชอรีฟ

เชอรีฟ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

อ.วัฒนะ โดยนายวัฒนา เทวินพงษ์เวท

อ.วัฒนะ โดยนายวัฒนา เทวินพงษ์เวท – โรงงาน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – โรงงาน…

เลิศมารีน อิควิปเม้นท์

เลิศมารีน อิควิปเม้นท์ – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ฉิม บุญอ่ำ

ฉิม บุญอ่ำ – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

โตคุ เอฟ.ที. (ประเทศไทย)

โตคุ เอฟ.ที. (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เอสที ซัพพลาย 2001 แอนด์ อิเลคทริค

เอสที ซัพพลาย 2001 แอนด์ อิเลคทริค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต…

พี เอส อี เอ็นจิเนียริ่ง

พี เอส อี เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

หลิน อินดัสทรี้

หลิน อินดัสทรี้ – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ฮวกใช้ โดยนายสมเกียรติ โสภณอุดมสิน

ฮวกใช้ โดยนายสมเกียรติ โสภณอุดมสิน – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ลูกชิ้นปลา ฮ่องเต้ โดยนางวรรณา แซ่เลี่ยว

ลูกชิ้นปลา ฮ่องเต้ โดยนางวรรณา แซ่เลี่ยว – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

เอ็ม ไอ ไฮเทค

เอ็ม ไอ ไฮเทค – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด…