นิตยา ครองนวกุล

นิตยา ครองนวกุล – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายทองปาน พุ่มนุช

พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายทองปาน พุ่มนุช – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

โรงงานฟอกหนัง แสงชัย

โรงงานฟอกหนัง แสงชัย – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ไทยเทนเนอร์รี่

ไทยเทนเนอร์รี่ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เมรีเดียน โดยนายประจวบ บุญส่ง

เมรีเดียน โดยนายประจวบ บุญส่ง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

ทำโก้ขนส่ง

ทำโก้ขนส่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create. ประเภทกิจการ…

ทรงยศ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ทรงยศ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

พี.ซี.สแตนเลส อินทีเรีย โดยนายวิศิษฐพร พันธ์ชัย

พี.ซี.สแตนเลส อินทีเรีย โดยนายวิศิษฐพร พันธ์ชัย – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door.…

ศักดิ์ชายเซอร์วิส โดยนายศักดิ์ชาย กิจประเสริฐ

ศักดิ์ชายเซอร์วิส โดยนายศักดิ์ชาย กิจประเสริฐ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ทองห่อ จิตรสมควร

ทองห่อ จิตรสมควร – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ศุภกิจ โปรดักส์

ศุภกิจ โปรดักส์ – บริษัทจำกัด ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ –…

ยูเนี่ยนแมสคอทคอร์ปอเรชั่น

ยูเนี่ยนแมสคอทคอร์ปอเรชั่น – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

สกุลชัย อลูมินั่ม

สกุลชัย อลูมินั่ม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

ป.เทพรัตน์

ป.เทพรัตน์ – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

เค.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายกมล ญาณโช

เค.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายกมล ญาณโช – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

นิติคาสติ้ง สาขานิติเทพารักษ์

นิติคาสติ้ง สาขานิติเทพารักษ์ – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ทับทิมทอง คาร์แคร์ โดยนางศิริรัตน์ เลิศแสงเพชร

ทับทิมทอง คาร์แคร์ โดยนางศิริรัตน์ เลิศแสงเพชร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

ยูนิตี้ แฮนด์ลิ่ง เทคโนโลยี สาขาสมุทรปราการ

ยูนิตี้ แฮนด์ลิ่ง เทคโนโลยี สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used…