เพ็นเตคอส

เพ็นเตคอส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ –…

เค.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายวิทยา เปียโคกสูง

เค.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายวิทยา เปียโคกสูง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

สมจิตรการช่าง โดยนางชลธิชา คำมี

สมจิตรการช่าง โดยนางชลธิชา คำมี – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ร้านไสวโลหะการ โดยนายไสว ประเสริฐสังข์

ร้านไสวโลหะการ โดยนายไสว ประเสริฐสังข์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

สหไทยการช่าง โดยนายเล็ก อัศวาภิรมย์

สหไทยการช่าง โดยนายเล็ก อัศวาภิรมย์ – อื่นๆ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ…

แผ่ไพศาล เมตัลเวิร์ค โดยนายชิน ชินบุรารัตน์

แผ่ไพศาล เมตัลเวิร์ค โดยนายชิน ชินบุรารัตน์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

เอชทีที (ประเทศไทย)

เอชทีที (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

วรา ออโตช็อป

วรา ออโตช็อป – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

แสงวณิช เท็กซ์ไทล์

แสงวณิช เท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

บางปู อินเตอร์เนชั่นแนล

บางปู อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

สหชัย ดออิ้งไดส์

สหชัย ดออิ้งไดส์ – บริษัทจำกัด การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – The metal rolled steel production ประเภทกิจการ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก –…

เอ.แฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง

เอ.แฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create.…

สหเจริญโชคฟอกหนัง

สหเจริญโชคฟอกหนัง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เซฟตี้สตีลอินดัสตรี

เซฟตี้สตีลอินดัสตรี – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

จันทร์สิริวัฒนา ซัพพลายส์

จันทร์สิริวัฒนา ซัพพลายส์ – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เวอรี่โปรฟิต

เวอรี่โปรฟิต – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เอส อาร์ วัฒน

เอส อาร์ วัฒน – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เอ็น อาร์ โมลด์ อินดัสทรี

เอ็น อาร์ โมลด์ อินดัสทรี – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…