สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเดอะมอลล์โคราช

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเดอะมอลล์โคราช – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ร้านโอชารส โดยนางสาวเปมิกา ศรีแก้ว

ร้านโอชารส โดยนางสาวเปมิกา ศรีแก้ว – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

รุ่งเอราวัณ โดยนางสาวสมควร วงษ์คำจันทร์

รุ่งเอราวัณ โดยนางสาวสมควร วงษ์คำจันทร์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ร้านทันใจการพิมพ์ โดยนายสำเร็จ เอื้อไพจิตร

ร้านทันใจการพิมพ์ โดยนายสำเร็จ เอื้อไพจิตร – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

สเกล พล็อตติ้ง เซ็นเตอร์

สเกล พล็อตติ้ง เซ็นเตอร์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด…

รุ่งเทพารักษ์ ดีเซล โดยนางธนวรรณ มิเลียง

รุ่งเทพารักษ์ ดีเซล โดยนางธนวรรณ มิเลียง – อื่นๆ ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – Chemical products, pesticides, animal ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – อื่นๆ…

เกศสุดา พรชัยวรนนท์

เกศสุดา พรชัยวรนนท์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

วิชัย เกียรติโอฬาร

วิชัย เกียรติโอฬาร – ธุรกิจส่วนตัว การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ –…

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเชียงอินทร์พลาซ่า

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเชียงอินทร์พลาซ่า – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ป.ประทีปทอง 2000

ป.ประทีปทอง 2000 – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย)

โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

หมอมวลชน 2000 สาขาสระแก้ว

หมอมวลชน 2000 สาขาสระแก้ว – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง…

ขอนแก่นตั้งฮ่งเซ้ง

ขอนแก่นตั้งฮ่งเซ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

โรงน้ำแข็ง เคที โดยนายธรรมศาสตร์ ยืนยาว

โรงน้ำแข็ง เคที โดยนายธรรมศาสตร์ ยืนยาว – โรงงาน การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – โรงงาน สินค้า /…

โรงอิฐ-ลิดล โดยนางสาวสุริยา ดอเล๊าะ

โรงอิฐ-ลิดล โดยนางสาวสุริยา ดอเล๊าะ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products.…

เอกชัย โดยนายอุทัย โคตสา

เอกชัย โดยนายอุทัย โคตสา – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products.…

เมืองสินบริการ โดยนายอิทธิไกร ชัดเชื้อ

เมืองสินบริการ โดยนายอิทธิไกร ชัดเชื้อ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

ร้านแคนตั้นเอนจิเนียริ่ง โดยนายเขื่อง วิเศษสมภาคย์

ร้านแคนตั้นเอนจิเนียริ่ง โดยนายเขื่อง วิเศษสมภาคย์ – อื่นๆ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…