ไทยน้ำทิพย์ สาขาเลย

ไทยน้ำทิพย์ สาขาเลย – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

นาประการ วู้ดเวิร์ค

นาประการ วู้ดเวิร์ค – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ชูศักดิ์ บุญเฮง

ชูศักดิ์ บุญเฮง – ธุรกิจส่วนตัว กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ – Refined oil products including gas separation ประเภทกิจการ กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ – ธุรกิจส่วนตัว…

วัชรินทร์พานิช

วัชรินทร์พานิช – บริษัทจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

วีพีพี โปรเกรสซิฟ สาขาสมุทรสาคร

วีพีพี โปรเกรสซิฟ สาขาสมุทรสาคร – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ขอนแก่นสมบูรณ์ปิโตรเลียม

ขอนแก่นสมบูรณ์ปิโตรเลียม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เชียงใหม่ แพลนนิ่ง โปรดักส์

เชียงใหม่ แพลนนิ่ง โปรดักส์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เรืองอุทัย

เรืองอุทัย – บริษัทจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – บริษัทจำกัด…

หมอมวลชน 2000 สาขากาญจนบุรี

หมอมวลชน 2000 สาขากาญจนบุรี – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง…

บาส แอน บิ๊ก เบเกอรี โดยนายนิวัฒน์ มหาวรรณ

บาส แอน บิ๊ก เบเกอรี โดยนายนิวัฒน์ มหาวรรณ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ…

โรงน้ำแข็งตรีสุวรรณ

โรงน้ำแข็งตรีสุวรรณ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน

กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา สาขาบ้านโตก

พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา สาขาบ้านโตก – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด…

น้ำดื่มดาวเรือง โดยนายภานุเดช คำตัน

น้ำดื่มดาวเรือง โดยนายภานุเดช คำตัน – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ศิลาชัยสระบุรี

ศิลาชัยสระบุรี – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด ย่อย…

วี.พี.น้ำดื่ม

วี.พี.น้ำดื่ม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ส.ซิลค์สกรีน โดยนายยุทธนา จันทุม

ส.ซิลค์สกรีน โดยนายยุทธนา จันทุม – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ร้านจอมขวัญ โดยนายอิทธิพล ทองบัณฑิต

ร้านจอมขวัญ โดยนายอิทธิพล ทองบัณฑิต – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…