รวมสินแก๊ส โดยนายยิ่งยง เกษมทรัพย์

รวมสินแก๊ส โดยนายยิ่งยง เกษมทรัพย์ – อื่นๆ การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – อื่นๆ…

สหะทุนไทย

สหะทุนไทย – บริษัทจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

ร้านเกียว โดยวชิราภรณ์ ธีระวงศ์สกุล

ร้านเกียว โดยวชิราภรณ์ ธีระวงศ์สกุล – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

พรพิบูลย์ สาขาเมืองนครสวรรค์

พรพิบูลย์ สาขาเมืองนครสวรรค์ – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ไลฟ์อินเตอร์เทค

ไลฟ์อินเตอร์เทค – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ชาวใต้ โดยนายสุระพันธ์ บุญถนอม

โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ชาวใต้ โดยนายสุระพันธ์ บุญถนอม – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

อันดามันฟิช

อันดามันฟิช – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ฟงดา เอ็นเตอร์ไพรส์

ฟงดา เอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ทุ่งหลวงเชื้อเพลิง

ทุ่งหลวงเชื้อเพลิง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

น้ำดื่มประทานทิพย์ โดยนางวันรบ วรคันธ์

น้ำดื่มประทานทิพย์ โดยนางวันรบ วรคันธ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เจริญภัทรพานิช

เจริญภัทรพานิช – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ธรรมสามัคคี โดยนายสอน วราหไพฑูรย์

ธรรมสามัคคี โดยนายสอน วราหไพฑูรย์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

แจ๊คเฟิสท์ เฟอร์นิเจอร์

แจ๊คเฟิสท์ เฟอร์นิเจอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

โชคชัย โดยนายนพ แน่นหนา

โชคชัย โดยนายนพ แน่นหนา – อื่นๆ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – อื่นๆ…

แปรรูปไม้อังสุธน โดยน.ส.สุภัค อังสุภานิช

แปรรูปไม้อังสุธน โดยน.ส.สุภัค อังสุภานิช – อื่นๆ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้…

มิลเจริญเฟอร์นิเจอร์ โดยนางส่องหล้า เลขาสถาพร

มิลเจริญเฟอร์นิเจอร์ โดยนางส่องหล้า เลขาสถาพร – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

วัฒนาพงษ์พาณิชย์

วัฒนาพงษ์พาณิชย์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ร้านน้ำดื่มสายฝน

ร้านน้ำดื่มสายฝน – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – อื่นๆ สินค้า…