นัตตี้คิดส์

นัตตี้คิดส์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

วันดอนอุตสาหกรรม(ไทยแลนด์)

วันดอนอุตสาหกรรม(ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ฟุก เฮง หลง

ฟุก เฮง หลง – ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…

ศรีไพบูลย์ โดยนายทองกูล เหลืองรัตน์พัฒนา

ศรีไพบูลย์ โดยนายทองกูล เหลืองรัตน์พัฒนา – อื่นๆ การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

ริมทะเล-กรุงเทพ

ริมทะเล-กรุงเทพ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

อู่เสียงยนต์ โดยนายเสียง อดิศักดิ์วัฒนา

อู่เสียงยนต์ โดยนายเสียง อดิศักดิ์วัฒนา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ไทยชัยวิวัฒน์เทรดดิ้ง

ไทยชัยวิวัฒน์เทรดดิ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เอ็ม แอน บี โดยนายมนัสชัย จรัลชวนะเพท

เอ็ม แอน บี โดยนายมนัสชัย จรัลชวนะเพท – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

สยามเบาะ โดยนายไพโรจน์ วัฒนเชิดชูพงษ์

สยามเบาะ โดยนายไพโรจน์ วัฒนเชิดชูพงษ์ – อื่นๆ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ…

กรุงเทพ ดีไชน์ คอนสตรัคชั่น

กรุงเทพ ดีไชน์ คอนสตรัคชั่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

เอส.เฟรม.

เอส.เฟรม. – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create. ประเภทกิจการ…

มิวสิคแสตน

มิวสิคแสตน – บริษัทจำกัด ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – บริษัทจำกัด…

กิจแสนเจริญ โดยนายสมศักดิ์ ตุลาภิรมย์

กิจแสนเจริญ โดยนายสมศักดิ์ ตุลาภิรมย์ – อื่นๆ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – The metal rolled steel production ประเภทกิจการ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก…

ไทยพลาสต์ เอ็นจิเนียริ่ง

ไทยพลาสต์ เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ก.ทวีโชค โดยนายทวีศักดิ์ รุ่งผ่องศรีกุล

ก.ทวีโชค โดยนายทวีศักดิ์ รุ่งผ่องศรีกุล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ก.กลการอุตสาหกรรม โดยนายสมชาย สุทธิวรรณารัตน์

ก.กลการอุตสาหกรรม โดยนายสมชาย สุทธิวรรณารัตน์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

เจ.พี.พลาส

เจ.พี.พลาส – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ที.เอช.สตีล

ที.เอช.สตีล – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create. ประเภทกิจการ…