ทัด ชูแก้ว

ทัด ชูแก้ว – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

ไทยวอเตอร์แทงค์

ไทยวอเตอร์แทงค์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ไทยออแกนิกเคมีคัลส์ สาขาสมุทรปราการ

ไทยออแกนิกเคมีคัลส์ สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

เอส ทวิน

เอส ทวิน – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ธนชัย น้ำแข็งหลอด

ธนชัย น้ำแข็งหลอด – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ลีอองเทกซ์

ลีอองเทกซ์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ยู.พี.ไอ.ไลท์ติ้ง

ยู.พี.ไอ.ไลท์ติ้ง – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ดาราพิมพ์และย้อม

ดาราพิมพ์และย้อม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ต.เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง โดยนางสาวทัศนีย์ อุดแก้ว

ต.เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง โดยนางสาวทัศนีย์ อุดแก้ว – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ สาขาที่ 1

ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ สาขาที่ 1 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used…

รักหทัยการทอ

รักหทัยการทอ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เคสเซล (ประเทศไทย)

เคสเซล (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create.…

สหไทย โดยนางจุรี ปิยะวิชยานนท์

สหไทย โดยนางจุรี ปิยะวิชยานนท์ – อื่นๆ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…

ช.เจริญกิจพลาสติก โดยนายชนะ ธนติพุกนนท์

ช.เจริญกิจพลาสติก โดยนายชนะ ธนติพุกนนท์ – อื่นๆ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – อื่นๆ สินค้า…

เอส ที เอส คอนซูเมอร์ โปรดักส์

เอส ที เอส คอนซูเมอร์ โปรดักส์ – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ…

อี.เอส.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

อี.เอส.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ยงวัฒนาสำโรง

ยงวัฒนาสำโรง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ –…

ซุปเปอร์ แอล เอ็นจิเนียริ่ง

ซุปเปอร์ แอล เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…