ที.สตาร์อุตสาหกรรม

ที.สตาร์อุตสาหกรรม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ ผลิตสี…

ห้องเสื้อรำยอง โดยนางรำยอง เพิ่มเพ็ชร

ห้องเสื้อรำยอง โดยนางรำยอง เพิ่มเพ็ชร – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ทองเจริญการพิมพ์ โดยนายกลยุทธ์ พันธุ์เสือ

ทองเจริญการพิมพ์ โดยนายกลยุทธ์ พันธุ์เสือ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

โรงงานฟอกย้อมเอเซีย

โรงงานฟอกย้อมเอเซีย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป สาขาสมุทรปราการ

เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

อาภรณ์ โดยนายสุรินทร์ บูรโสถิกุล

อาภรณ์ โดยนายสุรินทร์ บูรโสถิกุล – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ที.จี.เอ็ม.ซัพพลาย โดยนางสาวสุภาวดี รัตน์รวีวงศ์

ที.จี.เอ็ม.ซัพพลาย โดยนางสาวสุภาวดี รัตน์รวีวงศ์ – อื่นๆ ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound.…

ยศ ค้ากำยาน

ยศ ค้ากำยาน – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

ที.เอส.ฟู๊ด

ที.เอส.ฟู๊ด – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ซื่อตรงการทอ

ซื่อตรงการทอ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

นัตตี้คิดส์

นัตตี้คิดส์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

วันดอนอุตสาหกรรม(ไทยแลนด์)

วันดอนอุตสาหกรรม(ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ฟุก เฮง หลง

ฟุก เฮง หลง – ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…

ศรีไพบูลย์ โดยนายทองกูล เหลืองรัตน์พัฒนา

ศรีไพบูลย์ โดยนายทองกูล เหลืองรัตน์พัฒนา – อื่นๆ การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

ริมทะเล-กรุงเทพ

ริมทะเล-กรุงเทพ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

อู่เสียงยนต์ โดยนายเสียง อดิศักดิ์วัฒนา

อู่เสียงยนต์ โดยนายเสียง อดิศักดิ์วัฒนา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ไทยชัยวิวัฒน์เทรดดิ้ง

ไทยชัยวิวัฒน์เทรดดิ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เอ็ม แอน บี โดยนายมนัสชัย จรัลชวนะเพท

เอ็ม แอน บี โดยนายมนัสชัย จรัลชวนะเพท – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…