สินศิริเท็กซ์ไทล์

สินศิริเท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ไพรบูลย์ บรรจงปั้น

ไพรบูลย์ บรรจงปั้น – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ฮกไถ่เครื่องกลไก

ฮกไถ่เครื่องกลไก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

โรงงานขวัญชัยเท็กซ์ไทล์ โดยนายขวัญชัย พิมพ์กวินสิน

โรงงานขวัญชัยเท็กซ์ไทล์ โดยนายขวัญชัย พิมพ์กวินสิน – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

สุชาติ บางจาด

สุชาติ บางจาด – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ประยูรการช่าง โดยนายประยูร ศุภสกุลอาภาพิบูล

ประยูรการช่าง โดยนายประยูร ศุภสกุลอาภาพิบูล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

พี.เอส.อี.แมชชีนเนอรี่

พี.เอส.อี.แมชชีนเนอรี่ – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create. ประเภทกิจการ…

พ.รุ่งเรือง โดยนางสาวเพ็ญวิไล ชุ่มแจ่ม

พ.รุ่งเรือง โดยนางสาวเพ็ญวิไล ชุ่มแจ่ม – อื่นๆ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…

แอลเคที เทรดดิ้ง

แอลเคที เทรดดิ้ง – บริษัทจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เกรทวอลล์เตาหลอม

เกรทวอลล์เตาหลอม – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต…

มาโดราสซ็อคส์ (ไทยแลนด์)

มาโดราสซ็อคส์ (ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

เอส ซี เอช อีเลคทริค

เอส ซี เอช อีเลคทริค – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า…

โรงงานทอผ้าเซียงฮง

โรงงานทอผ้าเซียงฮง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

มิ่งงามทรัพย์

มิ่งงามทรัพย์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

พี.เอส.พี.อุตสาหกรรมโลหะกิจ

พี.เอส.พี.อุตสาหกรรมโลหะกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ทองเอนก เมดิคอล อิควิปเม้นท์

ทองเอนก เมดิคอล อิควิปเม้นท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ – Manufacturing, assembly, medical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์…

น้อย อักษรน้ำผึ้ง

น้อย อักษรน้ำผึ้ง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

วาสนา ทองคำ

วาสนา ทองคำ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…