ยู.พี.ไอ.ไลท์ติ้ง

ยู.พี.ไอ.ไลท์ติ้ง – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ดาราพิมพ์และย้อม

ดาราพิมพ์และย้อม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ต.เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง โดยนางสาวทัศนีย์ อุดแก้ว

ต.เจริญ เอ็นจิเนียริ่ง โดยนางสาวทัศนีย์ อุดแก้ว – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ สาขาที่ 1

ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ สาขาที่ 1 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used…

รักหทัยการทอ

รักหทัยการทอ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เคสเซล (ประเทศไทย)

เคสเซล (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create.…

สหไทย โดยนางจุรี ปิยะวิชยานนท์

สหไทย โดยนางจุรี ปิยะวิชยานนท์ – อื่นๆ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…

ช.เจริญกิจพลาสติก โดยนายชนะ ธนติพุกนนท์

ช.เจริญกิจพลาสติก โดยนายชนะ ธนติพุกนนท์ – อื่นๆ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – อื่นๆ สินค้า…

เอส ที เอส คอนซูเมอร์ โปรดักส์

เอส ที เอส คอนซูเมอร์ โปรดักส์ – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ…

อี.เอส.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

อี.เอส.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ยงวัฒนาสำโรง

ยงวัฒนาสำโรง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ –…

ซุปเปอร์ แอล เอ็นจิเนียริ่ง

ซุปเปอร์ แอล เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…

เจเอส แอนด์ เจที เอ็นจิเนียริ่ง

เจเอส แอนด์ เจที เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

อินเตอร์มิกส์ ชูวส์

อินเตอร์มิกส์ ชูวส์ – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

โคชแอร์ (ประเทศไทย) สาขาอู่พระประแดง

โคชแอร์ (ประเทศไทย) สาขาอู่พระประแดง – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

สินบริบูรณ์สิ่งทอ

สินบริบูรณ์สิ่งทอ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ร้านกระจกไทยสวัสดิ์ โดยนางศุภวรรณ์ ปิติพรเทพิน

ร้านกระจกไทยสวัสดิ์ โดยนางศุภวรรณ์ ปิติพรเทพิน – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

โปรเกรสซีฟ อินเตอร์ ดัสตรี

โปรเกรสซีฟ อินเตอร์ ดัสตรี – บริษัทจำกัด ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ…