ยูโรแปลน ออฟฟิศ (1999)

ยูโรแปลน ออฟฟิศ (1999) – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด…

พี.ที.บอร์ด

พี.ที.บอร์ด – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

โรงน้ำแข็งไกรวรรณวัฒนา

โรงน้ำแข็งไกรวรรณวัฒนา – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ติ๋มเปาะเปี๊ยะ โดยนางภาวนา ธาราพิศ

ติ๋มเปาะเปี๊ยะ โดยนางภาวนา ธาราพิศ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อนุชา การช่าง โดยนายอนุชา ลิ้มเจริญวิวัฒน์

อนุชา การช่าง โดยนายอนุชา ลิ้มเจริญวิวัฒน์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door.…

ส.ลิขิต ออโตพาร์ท อินดัสตรี

ส.ลิขิต ออโตพาร์ท อินดัสตรี – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด…

สยามยูเนี่ยนกลกิจ(1993)

สยามยูเนี่ยนกลกิจ(1993) – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – บริษัทจำกัด…

ไรโน่กอล์ฟ

ไรโน่กอล์ฟ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ก.ยินกวง

ก.ยินกวง – บริษัทจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ –…

ป.เหรียญชัย สแตนเลส โดยนายปรีชา สุรุ่งรัตนมงคล

ป.เหรียญชัย สแตนเลส โดยนายปรีชา สุรุ่งรัตนมงคล – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ –…

ศ.เมททอล

ศ.เมททอล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – The metal rolled steel production ประเภทกิจการ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

กระเบื้องใยหินโอฬาร

กระเบื้องใยหินโอฬาร – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต…

ชัยรุ่งเรือง โดยนายสุรชัย คูเอกชัย

ชัยรุ่งเรือง โดยนายสุรชัย คูเอกชัย – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

เด่นชัยแอสฟัสติค คอนกรีต

เด่นชัยแอสฟัสติค คอนกรีต – บริษัทจำกัด กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ – Refined oil products including gas separation ประเภทกิจการ กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ – บริษัทจำกัด…

ซิงเฮง การหล่อและกลึง

ซิงเฮง การหล่อและกลึง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

สันติ ศรีสกุล

สันติ ศรีสกุล – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ การผลิต…

รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) สาขาสมุทรปราการ

รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ที.เอส.เค.ไทย สแปร์พาร์ทส์ เท็กไทล์

ที.เอส.เค.ไทย สแปร์พาร์ทส์ เท็กไทล์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด…