บี แอนด์ พี คัตตัน วูล

บี แอนด์ พี คัตตัน วูล – บริษัทจำกัด การผลิตสำลี ไม้พันสำลี ผ้ากอช – Production of cotton fabric cotton…

เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม สาขาสมุทรปราการ

เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ยูไนเต็ดคาร์ มิเลนเนียม

ยูไนเต็ดคาร์ มิเลนเนียม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

พงษ์ทองการช่าง โดยนายสมพงษ์ รื่นมโนมัย

พงษ์ทองการช่าง โดยนายสมพงษ์ รื่นมโนมัย – อื่นๆ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด…

แอล.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง

แอล.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ…

สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ทูลเทค

สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ทูลเทค – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด…

สหรุ่งโรจน์ พาราวู้ด

สหรุ่งโรจน์ พาราวู้ด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

พรสถิตย์ พรีซิซั่น

พรสถิตย์ พรีซิซั่น – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

สวิฟท ซัพพลาย

สวิฟท ซัพพลาย – บริษัทจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ…

วีพีที แมชชินเนอรี่

วีพีที แมชชินเนอรี่ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ลิ้มกิจไพศาล

ลิ้มกิจไพศาล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ไทย วินเนอร์ คอมเมอร์เชียล

ไทย วินเนอร์ คอมเมอร์เชียล – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

บิทไว้ส์ เอ็นจิเนียริ่ง

บิทไว้ส์ เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

รักษ์รุ่งเรือง แมชีน ทูล สาขาสมุทรปราการ

รักษ์รุ่งเรือง แมชีน ทูล สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

ป.บางปลา โดยนายไตรรุ่ง เสริมชีพ

ป.บางปลา โดยนายไตรรุ่ง เสริมชีพ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

เคทีซี เจมส์

เคทีซี เจมส์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ตราวัวทอง อุตสาหกรรมพลาสติก

ตราวัวทอง อุตสาหกรรมพลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

วี.เอส.สแคร์พ

วี.เอส.สแคร์พ – บริษัทจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – บริษัทจำกัด…