ฟินเทคนิค

ฟินเทคนิค – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

สำโรงใต้ดีเซล(กิ่งแก้ว) โดยนายสุโรจน์ บรรเลงทอง

สำโรงใต้ดีเซล(กิ่งแก้ว) โดยนายสุโรจน์ บรรเลงทอง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

วิโรจน์ยางยนต์ โดยนายวิโรจน์ กาวดิลก

วิโรจน์ยางยนต์ โดยนายวิโรจน์ กาวดิลก – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อมรแพค

อมรแพค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เซินเจริญ

เซินเจริญ – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

วรัตน์ แอร์ ซัพพลาย

วรัตน์ แอร์ ซัพพลาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

ธนโชติโลหะกิจ

ธนโชติโลหะกิจ – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

สยาม บี.อี.อี

สยาม บี.อี.อี – บริษัทจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เทคนิคอลทูลลิ่ง

เทคนิคอลทูลลิ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

พี พี เอ็ม แม็ชชีนเนอรี

พี พี เอ็ม แม็ชชีนเนอรี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ไท้ฮงอุตสาหกรรม

ไท้ฮงอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ไทคินสแตนดาร์ดโมลด์เบส

ไทคินสแตนดาร์ดโมลด์เบส – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เวิลด์พลาสติกการพิมพ์

เวิลด์พลาสติกการพิมพ์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

เดอร์ลิน เอเชีย

เดอร์ลิน เอเชีย – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ…

บางจากไดนาโม โดยนายรวย วรกิจมโนธรรม

บางจากไดนาโม โดยนายรวย วรกิจมโนธรรม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

รุ่งเรืองสยาม ซูมิคอน

รุ่งเรืองสยาม ซูมิคอน – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create.…

วรพัฒน์ ฤทธิศรี

วรพัฒน์ ฤทธิศรี – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

วี.เจ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล

วี.เจ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ…