นครการพิมพ์ลายดอกผ้า

นครการพิมพ์ลายดอกผ้า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

อิมพีเรียล สเปเชียลตี้ ฟูดส์ สาขาบางพลี

อิมพีเรียล สเปเชียลตี้ ฟูดส์ สาขาบางพลี – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ศรีสุวรรณการยาง โดยนายวิชาญ ศรีสุวรรณไพศาล

ศรีสุวรรณการยาง โดยนายวิชาญ ศรีสุวรรณไพศาล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อาร์ ซี เค คัลเลอร์

อาร์ ซี เค คัลเลอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ…

สมบูรณ์เครื่องเย็น

สมบูรณ์เครื่องเย็น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

ส.เจริญ เพลทติ้ง

ส.เจริญ เพลทติ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ…

หย่งเจีย อินดัสทรี

หย่งเจีย อินดัสทรี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

เอส.ซี.เอ็น.ดี.แมนูแฟคเจอริ่ง

เอส.ซี.เอ็น.ดี.แมนูแฟคเจอริ่ง – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ซี.เค.พี.บรรจุภัณฑ์ สาขาเอสแอนด์ซีคอนเทนเนอร์

ซี.เค.พี.บรรจุภัณฑ์ สาขาเอสแอนด์ซีคอนเทนเนอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

โนเบิล โปรดักส์

โนเบิล โปรดักส์ – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ประเสริฐการช่าง โดยนายประเสริฐ ทำทา

ประเสริฐการช่าง โดยนายประเสริฐ ทำทา – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

เคมมิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

เคมมิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

วัฒนพงษ์การช่าง

วัฒนพงษ์การช่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

อาร์ท แอนด์ สคิล (ประเทศไทย)

อาร์ท แอนด์ สคิล (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ –…

วินเทค อิเลคทรอนิคส์

วินเทค อิเลคทรอนิคส์ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

ส.มหศิลป์เฟอรนิเจอร์

ส.มหศิลป์เฟอรนิเจอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ออโต เพอฟอร์มานซ์ โดยนายปวเรศ จังกาจิตต์

ออโต เพอฟอร์มานซ์ โดยนายปวเรศ จังกาจิตต์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

ซี.เอส.พี แพคกิ้ง

ซี.เอส.พี แพคกิ้ง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…