ไทย วินเนอร์ คอมเมอร์เชียล

ไทย วินเนอร์ คอมเมอร์เชียล – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

บิทไว้ส์ เอ็นจิเนียริ่ง

บิทไว้ส์ เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

รักษ์รุ่งเรือง แมชีน ทูล สาขาสมุทรปราการ

รักษ์รุ่งเรือง แมชีน ทูล สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

ป.บางปลา โดยนายไตรรุ่ง เสริมชีพ

ป.บางปลา โดยนายไตรรุ่ง เสริมชีพ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

เคทีซี เจมส์

เคทีซี เจมส์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ตราวัวทอง อุตสาหกรรมพลาสติก

ตราวัวทอง อุตสาหกรรมพลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

วี.เอส.สแคร์พ

วี.เอส.สแคร์พ – บริษัทจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – บริษัทจำกัด…

ยูเนี่ยน พรอสแพค

ยูเนี่ยน พรอสแพค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

อัพเดท แซนด์บลาสท์

อัพเดท แซนด์บลาสท์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ไทยทากาซาโก

ไทยทากาซาโก – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

ซีเทีย

ซีเทีย – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – บริษัทจำกัด…

พาแมค

พาแมค – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – บริษัทจำกัด…

ร้าน อ.ไพศาล โดยนายไพศาล จรุงกลิ่น

ร้าน อ.ไพศาล โดยนายไพศาล จรุงกลิ่น – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

ซี.เจ.ชัตเตอร์ส

ซี.เจ.ชัตเตอร์ส – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

เอส แพค เอเซีย แมนูแฟคเชอริ่ง

เอส แพค เอเซีย แมนูแฟคเชอริ่ง – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

สมชาย มาจิสวาลา

สมชาย มาจิสวาลา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ การผลิต…

สมศักดิ์ จักรกล

สมศักดิ์ จักรกล – บริษัทจำกัด การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ การผลิต…

สมควร แมชชินเนอรี่

สมควร แมชชินเนอรี่ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…