พารักษาปิโตเลียม

พารักษาปิโตเลียม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

นีโอะ สยาม

นีโอะ สยาม – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ทองเจริญเซรามิค

ทองเจริญเซรามิค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เรียนศิลป์การทอ สาขาสมุทรสาคร

เรียนศิลป์การทอ สาขาสมุทรสาคร – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ที.อาร์.บี.อุตสาหกรรม

ที.อาร์.บี.อุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สุเพ็ญน้ำพริกแกง โดยนางสุเพ็ญ เหมยากร

สุเพ็ญน้ำพริกแกง โดยนางสุเพ็ญ เหมยากร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ดี.เค.มอเตอร์

ดี.เค.มอเตอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ที.ไอ.ที.อินดัสตรี้

ที.ไอ.ที.อินดัสตรี้ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด สินค้า…

ไทยนำ เอ็นจิเนียริ่ง สาขาเพชรเกษม

ไทยนำ เอ็นจิเนียริ่ง สาขาเพชรเกษม – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

เอ็ม.เอส.สลักภัณฑ์ โดยนายอนุชิต ร่ำรวยเจริญสุข

เอ็ม.เอส.สลักภัณฑ์ โดยนายอนุชิต ร่ำรวยเจริญสุข – อื่นๆ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด…

สินเจริญ โดยนายจิระเจตน์ อวกาศจักรวาฬ

สินเจริญ โดยนายจิระเจตน์ อวกาศจักรวาฬ – อื่นๆ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…

ยางไทยอุตสาหกรรม

ยางไทยอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

ควอลิไฟร์พลาสติก

ควอลิไฟร์พลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

พี.เอส.วี.นิตติ้ง

พี.เอส.วี.นิตติ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

มงคลแก้ว โดยนางสาวสุพรรณา ดุลย์สิทธิ์

มงคลแก้ว โดยนางสาวสุพรรณา ดุลย์สิทธิ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

วิชัยเพอร์คัสชั่น สาขาสมุทรสาคร

วิชัยเพอร์คัสชั่น สาขาสมุทรสาคร – บริษัทจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

จินเม่า การพิมพ์(ประเทศไทย)

จินเม่า การพิมพ์(ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

พี.เค.โครเมี่ยม โดยนายประยูร กาญจนจงกล

พี.เค.โครเมี่ยม โดยนายประยูร กาญจนจงกล – อื่นๆ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…