ทองเจริญพลาสติก โดยนางสาวมณีรัตน์ การดี

ทองเจริญพลาสติก โดยนางสาวมณีรัตน์ การดี – อื่นๆ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – อื่นๆ สินค้า…

ไทยยูเนี่ยนเลซแอนด์ทรีคอต

ไทยยูเนี่ยนเลซแอนด์ทรีคอต – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

โรงงานสินเจริญอุตสาหกรรม โดยนายบุญมี ภัทรพงศ์มณี

โรงงานสินเจริญอุตสาหกรรม โดยนายบุญมี ภัทรพงศ์มณี – อื่นๆ ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound.…

ชัยสง่า ไชยวงค์ษา

ชัยสง่า ไชยวงค์ษา – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

หยงฟองเอ็นเตอร์ไพรส์

หยงฟองเอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล…

ไฮวา อินเตอร์แพค

ไฮวา อินเตอร์แพค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ที.วี.ซี.คาสติ้ง สาขาสมุทรสาคร

ที.วี.ซี.คาสติ้ง สาขาสมุทรสาคร – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ประสารรุ่งเรือง กรุ๊ป

ประสารรุ่งเรือง กรุ๊ป – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

พี.ที.สเตนเลส(1998)

พี.ที.สเตนเลส(1998) – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

พันธ์ศักดิ์ พลายแก้ว

พันธ์ศักดิ์ พลายแก้ว – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

สุวรรณเท็กซ์ไทล์

สุวรรณเท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เอ็ม.บี.ปิโตรเลียม

เอ็ม.บี.ปิโตรเลียม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ซินเซีย พริ้นท์ แอนด์ แพ็ค

ซินเซีย พริ้นท์ แอนด์ แพ็ค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า…

องอาจ อรุณงามแสง

องอาจ อรุณงามแสง – ธุรกิจส่วนตัว การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ…

ร้านชาฟท์ สเปรย์ เวลลิ้ง โดยนายสมคิด ล่ำสวย

ร้านชาฟท์ สเปรย์ เวลลิ้ง โดยนายสมคิด ล่ำสวย – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ…

สมทรง ตุณทกิจ

สมทรง ตุณทกิจ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ประสิทธิ์วิวัฒน์ รับเบอร์แมชชีนเนอร์รี่

ประสิทธิ์วิวัฒน์ รับเบอร์แมชชีนเนอร์รี่ – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ไทย บอยเลอร์ แอนด์ฮีท

ไทย บอยเลอร์ แอนด์ฮีท – บริษัทจำกัด การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ…