เซี้ยะ จื้อ เอ็นเตอร์ไพรส์

เซี้ยะ จื้อ เอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เอราวัณลวดน้ำยา

เอราวัณลวดน้ำยา – บริษัทจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – บริษัทจำกัด…

วัฒนพิชัยกิจ

วัฒนพิชัยกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

นวภัณฑ์อุตสาหกรรม

นวภัณฑ์อุตสาหกรรม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

สยามพี.ที.เอ็ม.แฟคทอรี่

สยามพี.ที.เอ็ม.แฟคทอรี่ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

มาโนช เชื้อวงศ์

มาโนช เชื้อวงศ์ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

พันธุ์โภคา โดยนายสมคิด พันธุ์จันทร์ดี

พันธุ์โภคา โดยนายสมคิด พันธุ์จันทร์ดี – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ศรีสำราญกลาส

ศรีสำราญกลาส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ทนันชัย เอ็นจิเนียริ่ง

ทนันชัย เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

แสงสว่างนิตติ้ง โดยนางกฤษณา แสงสว่างค์

แสงสว่างนิตติ้ง โดยนางกฤษณา แสงสว่างค์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ฉาง ซ่ง ขูดขน

ฉาง ซ่ง ขูดขน – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ร้านจักรกลการช่าง โดยนายวสันต์ อาภาไพโรจน์

ร้านจักรกลการช่าง โดยนายวสันต์ อาภาไพโรจน์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ยูนิ-ไท เครื่องการเกษตร

ยูนิ-ไท เครื่องการเกษตร – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

ฉัตรมณี (เป๊ก) คาร์แคร์

ฉัตรมณี (เป๊ก) คาร์แคร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เอเอพาราวูด อินดัสตรี้ส์

เอเอพาราวูด อินดัสตรี้ส์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ส.กัญญาพลาสติก โดยนายสมชาย เดชศรีมนตรี

ส.กัญญาพลาสติก โดยนายสมชาย เดชศรีมนตรี – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

สยามชัยอลูมิเนี่ยม

สยามชัยอลูมิเนี่ยม – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

ฟูด้า เอ็นเตอร์ไพรส์

ฟูด้า เอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด –…