ไอศกรีมหมูขาว โดยนางจันทนา แม้นเจริญ

ไอศกรีมหมูขาว โดยนางจันทนา แม้นเจริญ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

หมิงไถ เอ็นเตอร์ไพรส์

หมิงไถ เอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ศักดิ์สิทธิ์การช่าง โดยนายศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์สิทธิ์การช่าง โดยนายศักดิ์สิทธิ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

อู่สุเทพการช่าง โดยนายเทพ ทาคำ

อู่สุเทพการช่าง โดยนายเทพ ทาคำ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อกริ โพรเซสซิ่ง อินดัสทรี

อกริ โพรเซสซิ่ง อินดัสทรี – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

วันนิตติ้ง

วันนิตติ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เอซีเอสจี (ประเทศไทย) สาขาอ้อมน้อย

เอซีเอสจี (ประเทศไทย) สาขาอ้อมน้อย – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เฮีย ฮั่ว หลี

เฮีย ฮั่ว หลี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

ถาวร ดวงกันยา

ถาวร ดวงกันยา – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ร้านถาวรมอเตอร์ โดยนางสาววารุณี เสนานคร

ร้านถาวรมอเตอร์ โดยนางสาววารุณี เสนานคร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

มิซูยา อินเตอร์เนชั่นแนล

มิซูยา อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

พารักษาปิโตเลียม

พารักษาปิโตเลียม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

นีโอะ สยาม

นีโอะ สยาม – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ทองเจริญเซรามิค

ทองเจริญเซรามิค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เรียนศิลป์การทอ สาขาสมุทรสาคร

เรียนศิลป์การทอ สาขาสมุทรสาคร – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ที.อาร์.บี.อุตสาหกรรม

ที.อาร์.บี.อุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สุเพ็ญน้ำพริกแกง โดยนางสุเพ็ญ เหมยากร

สุเพ็ญน้ำพริกแกง โดยนางสุเพ็ญ เหมยากร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ดี.เค.มอเตอร์

ดี.เค.มอเตอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…