บ้านดอกไม้ โดยนางอุมารังษี อินทรสุขสันติ

บ้านดอกไม้ โดยนางอุมารังษี อินทรสุขสันติ – อื่นๆ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ – Making artificial flowers ประเภทกิจการ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ – อื่นๆ สินค้า /…

ธนากรรวมผล 2001

ธนากรรวมผล 2001 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

ประเทืองการยาง

ประเทืองการยาง – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

โรงสีไฟ บ้านกร่าง

โรงสีไฟ บ้านกร่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

เขาใหญ่อีควิปเม้นท์

เขาใหญ่อีควิปเม้นท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

บุญรอดการช่าง โดยนายบุญรอด เกษมสุข

บุญรอดการช่าง โดยนายบุญรอด เกษมสุข – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ถาวรสุพรรณทรัค

ถาวรสุพรรณทรัค – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

โรงอิฐนิวัฒน์ชัยพานิช โดยนางสมุทร จิรวานิชหิรัญ

โรงอิฐนิวัฒน์ชัยพานิช โดยนางสมุทร จิรวานิชหิรัญ – อื่นๆ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

อรุณ เฮงขวัญ

อรุณ เฮงขวัญ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด สาขา 1เดิมบาง

สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด สาขา 1เดิมบาง – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ…

โรงสีเจริญเพิ่มพูล โดยนางเพ็ญลักษณ์ นรากรมังคลา

โรงสีเจริญเพิ่มพูล โดยนางเพ็ญลักษณ์ นรากรมังคลา – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ยิชัย สมตัว

ยิชัย สมตัว – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

บางใหญ่พลาสติก

บางใหญ่พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

เพชรเจริญการช่าง

เพชรเจริญการช่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

อู่บุญเชิดการช่าง โดยนายบุญเชิด กองม่วง

อู่บุญเชิดการช่าง โดยนายบุญเชิด กองม่วง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เสวย เสือสกุล

เสวย เสือสกุล – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ปราโมทย์การช่าง โดยนายปราโมทย์ เยือกเย็น

ปราโมทย์การช่าง โดยนายปราโมทย์ เยือกเย็น – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…