พี เอส อุตสาหกรรมโม่หิน

พี เอส อุตสาหกรรมโม่หิน – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ…

วอเตอร์ไอซ์ โดยนายธงชัย เอกพินิจพิทยา

วอเตอร์ไอซ์ โดยนายธงชัย เอกพินิจพิทยา – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

จักรวาลอุตสาหกรรม โดยนายจักรวาล งามวัฒนะ

จักรวาลอุตสาหกรรม โดยนายจักรวาล งามวัฒนะ – อื่นๆ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – อื่นๆ…

อโลเวร่าสุพรรณบุรี

อโลเวร่าสุพรรณบุรี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ตั้งพัฒนาแอร์ โดยนายพิชิต พุทธาประทีป

ตั้งพัฒนาแอร์ โดยนายพิชิต พุทธาประทีป – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

อินเตอร์ซาวด์ โดยนายไพรัต รัตนตั้งตระกูล

อินเตอร์ซาวด์ โดยนายไพรัต รัตนตั้งตระกูล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ละมัย โพธิ์กลิ่น

ละมัย โพธิ์กลิ่น – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

ปราโมทย์ เอนจิเนียริ่ง

ปราโมทย์ เอนจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

พรศักดิ์เฟอร์นิเจอร์ โดยนายพรศักดิ์ มาลาวงษ์

พรศักดิ์เฟอร์นิเจอร์ โดยนายพรศักดิ์ มาลาวงษ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

นารายณ์ทองโอสถ

นารายณ์ทองโอสถ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

สุภาพร พรวิศณุกูล

สุภาพร พรวิศณุกูล – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

โรงสีไฟเกียรติชัย

โรงสีไฟเกียรติชัย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

สังข์เจริญชัย

สังข์เจริญชัย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

ดุ่ยวิทยุ โดยนายวิรัต แซ่โง้ว

ดุ่ยวิทยุ โดยนายวิรัต แซ่โง้ว – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

ปรียาค้าของเก่า โดยนางปรียา ณัฐประสิทธิ์กุล

ปรียาค้าของเก่า โดยนางปรียา ณัฐประสิทธิ์กุล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ก๋วยเตี๋ยวอนามัยสุพรรณบุรี โดยนายสุนทร ธนะประเสริฐ

ก๋วยเตี๋ยวอนามัยสุพรรณบุรี โดยนายสุนทร ธนะประเสริฐ – โรงงาน การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

แสงจันทร์การพิมพ์ โดยนายสันติ ตรีรัตนชวลิต

แสงจันทร์การพิมพ์ โดยนายสันติ ตรีรัตนชวลิต – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ประสิทธิ์ ลิ้มประเสริฐ

ประสิทธิ์ ลิ้มประเสริฐ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…