มนัด ใจมั่น

มนัด ใจมั่น – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ร้านแสงจันทร์ โดยนายวิชัย เสรีคุณาคุณ

ร้านแสงจันทร์ โดยนายวิชัย เสรีคุณาคุณ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

โรงสีโชคอนันต์ธัญญา โดยนายเฉลิม มณีอินทร์

โรงสีโชคอนันต์ธัญญา โดยนายเฉลิม มณีอินทร์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

เล่งเฮง แซ่ผุง

เล่งเฮง แซ่ผุง – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

มงคล ไชยศรี

มงคล ไชยศรี – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ประกอบซ่อมนาฬิกา ชิ้นส่วน – Manufacturing, assembly, repair parts for watches ประเภทกิจการ ผลิต…

จงกล คล้ายพาลี

จงกล คล้ายพาลี – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

อ้อย ทาถา

อ้อย ทาถา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ก.วัฒนาพาณิชย์ คอนสตรั๊คชั่น

ก.วัฒนาพาณิชย์ คอนสตรั๊คชั่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

ลิขิต สุขดี

ลิขิต สุขดี – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ศักดา เวทย์ธัญญากรณ์

ศักดา เวทย์ธัญญากรณ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

ภูริชุนันท์

ภูริชุนันท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

มิตรนำชัยไรซ์

มิตรนำชัยไรซ์ – บริษัทจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

ชูชาติ อินทสุข

ชูชาติ อินทสุข – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

อินเว็นท์บ๊อกซ์ สาขาสุพรรณบุรี

อินเว็นท์บ๊อกซ์ สาขาสุพรรณบุรี – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

กำมณี ค้าวัสดุก่อสร้าง โดยนางบุญช่วย กำมณี

กำมณี ค้าวัสดุก่อสร้าง โดยนางบุญช่วย กำมณี – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – อื่นๆ…

ร้านทรงศิลป์ โดยนางสาวสุนันทา จูสนิท

ร้านทรงศิลป์ โดยนางสาวสุนันทา จูสนิท – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

ปรีชา สิระแก้ว

ปรีชา สิระแก้ว – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

สมควร ปิ่นทอง

สมควร ปิ่นทอง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…