อินเว็นท์บ๊อกซ์ สาขาสุพรรณบุรี

อินเว็นท์บ๊อกซ์ สาขาสุพรรณบุรี – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

กำมณี ค้าวัสดุก่อสร้าง โดยนางบุญช่วย กำมณี

กำมณี ค้าวัสดุก่อสร้าง โดยนางบุญช่วย กำมณี – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – อื่นๆ…

ร้านทรงศิลป์ โดยนางสาวสุนันทา จูสนิท

ร้านทรงศิลป์ โดยนางสาวสุนันทา จูสนิท – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

ปรีชา สิระแก้ว

ปรีชา สิระแก้ว – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

สมควร ปิ่นทอง

สมควร ปิ่นทอง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ดำเนิน นันทศร

ดำเนิน นันทศร – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

พิชัย การช่าง โดยนางเพ็ญณี บุญปลูก

พิชัย การช่าง โดยนางเพ็ญณี บุญปลูก – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ –…

ก.เจริญกิจวิศวกรรม โดยนายชวลิต ธัญญเจริญ

ก.เจริญกิจวิศวกรรม โดยนายชวลิต ธัญญเจริญ – อื่นๆ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

สมเกียรติ สุริฉาย

สมเกียรติ สุริฉาย – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ประกอบ ซ่อม รถใช้งานเกษตร – Manufacturing, assembly, repair vehicles used for agriculture.…

พี เอส อุตสาหกรรมโม่หิน

พี เอส อุตสาหกรรมโม่หิน – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ…

ถนอม ส้มเอม

ถนอม ส้มเอม – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

วอเตอร์ไอซ์ โดยนายธงชัย เอกพินิจพิทยา

วอเตอร์ไอซ์ โดยนายธงชัย เอกพินิจพิทยา – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

จักรวาลอุตสาหกรรม โดยนายจักรวาล งามวัฒนะ

จักรวาลอุตสาหกรรม โดยนายจักรวาล งามวัฒนะ – อื่นๆ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – อื่นๆ…

อโลเวร่าสุพรรณบุรี

อโลเวร่าสุพรรณบุรี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ตั้งพัฒนาแอร์ โดยนายพิชิต พุทธาประทีป

ตั้งพัฒนาแอร์ โดยนายพิชิต พุทธาประทีป – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

อินเตอร์ซาวด์ โดยนายไพรัต รัตนตั้งตระกูล

อินเตอร์ซาวด์ โดยนายไพรัต รัตนตั้งตระกูล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ละมัย โพธิ์กลิ่น

ละมัย โพธิ์กลิ่น – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

ปราโมทย์ เอนจิเนียริ่ง

ปราโมทย์ เอนจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…