ราชบุรีอาหารสัตว์ สาขาสุพรรณบุรี

ราชบุรีอาหารสัตว์ สาขาสุพรรณบุรี – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ไทยพัฒนา โดยนายปรีชา ศรีสัตยเสถียร

ไทยพัฒนา โดยนายปรีชา ศรีสัตยเสถียร – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ซันต้าฮอลด์อินเตอร์เนชั่นแนล

ซันต้าฮอลด์อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

โรงสีวัชรไพบูลย์ โดยนายศักดิ์สิทธิ์ แร่เพชร

โรงสีวัชรไพบูลย์ โดยนายศักดิ์สิทธิ์ แร่เพชร – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ปราณี ศรีมิ่ง

ปราณี ศรีมิ่ง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

บังอร วจีทองรัตนา

บังอร วจีทองรัตนา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

ธนะรุ่ง (สุพรรณ)

ธนะรุ่ง (สุพรรณ) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

พิทักษ์ เดชพงษ์

พิทักษ์ เดชพงษ์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

สามชุกการช่าง โดยนางนวลจันทร์ สุขผล

สามชุกการช่าง โดยนางนวลจันทร์ สุขผล – อื่นๆ ผลิต ประกอบ ซ่อม รถใช้งานเกษตร – Manufacturing, assembly, repair vehicles used for…

เจี่ยเจริญยนต์ โดยบัณฑิต สุวีรายุทธ

เจี่ยเจริญยนต์ โดยบัณฑิต สุวีรายุทธ – โรงงาน ผลิต ประกอบ ซ่อม รถใช้งานเกษตร – Manufacturing, assembly, repair vehicles used for…

กระจกสยามอลูมิเนียม

กระจกสยามอลูมิเนียม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

สมศักดิ์ เสริมศิริมงคล

สมศักดิ์ เสริมศิริมงคล – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

สมหมาย เซี่ยงเจน

สมหมาย เซี่ยงเจน – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

แสงสุข 1989

แสงสุข 1989 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

เปี๊ยกอู่ซ่อมรถยนต์ โดยนางยุวดี ล้ำเจริญทรัพย์

เปี๊ยกอู่ซ่อมรถยนต์ โดยนางยุวดี ล้ำเจริญทรัพย์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ประเสริฐสมบัติ โดยนายสมบัติ เส็งหลวง

ประเสริฐสมบัติ โดยนายสมบัติ เส็งหลวง – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

สุมาลี คหนุรักษ์

สุมาลี คหนุรักษ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – ธุรกิจส่วนตัว…

สุพรรณเทคเนท

สุพรรณเทคเนท – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด สินค้า…