มหาชัยเคมี สาขาสมุทรสาคร

มหาชัยเคมี สาขาสมุทรสาคร – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

สุรภัทร

สุรภัทร – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

นวพร หนามพรม

นวพร หนามพรม – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เบสท์ ซี ฟู้ด เซอร์วิส

เบสท์ ซี ฟู้ด เซอร์วิส – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ชูชัยอุตสาหกรรม

ชูชัยอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

วีพีพี โปรเกรสซิฟ สาขาสมุทรสาคร

วีพีพี โปรเกรสซิฟ สาขาสมุทรสาคร – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เหลียงเคมี อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาที่ 1

เหลียงเคมี อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาที่ 1 – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน

กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

เค.เอช.ออโต้พาร์ท โดยนายวีรวัฒน์ คุณพิทักษ์วัฒนา

เค.เอช.ออโต้พาร์ท โดยนายวีรวัฒน์ คุณพิทักษ์วัฒนา – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

ย่งฟ้าอินดัสเตรียล สาขาสมุทรสาคร

ย่งฟ้าอินดัสเตรียล สาขาสมุทรสาคร – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ธีรรัตน์อุตสาหกรรม

ธีรรัตน์อุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

อาเธอร์ ยูนิฟอร์ม

อาเธอร์ ยูนิฟอร์ม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ปิยมาศ กุลธรเธียร

ปิยมาศ กุลธรเธียร – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย)

โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ร้านแคนตั้นเอนจิเนียริ่ง โดยนายเขื่อง วิเศษสมภาคย์

ร้านแคนตั้นเอนจิเนียริ่ง โดยนายเขื่อง วิเศษสมภาคย์ – อื่นๆ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…

เครื่องกีฬาตราชฎา โดยนายกิตติ ตรีชะฎา

เครื่องกีฬาตราชฎา โดยนายกิตติ ตรีชะฎา – อื่นๆ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – อื่นๆ…

เอส.ที. ถังแก๊ส

เอส.ที. ถังแก๊ส – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เจริญโชคพลาสติก โดยนางสาวพัชรี พิพัฒน์สุขุมาล

เจริญโชคพลาสติก โดยนางสาวพัชรี พิพัฒน์สุขุมาล – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…