สยาม วายเท็กซ์

สยาม วายเท็กซ์ – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ…

ทองเจริญพลาสติก โดยนางสาวมณีรัตน์ การดี

ทองเจริญพลาสติก โดยนางสาวมณีรัตน์ การดี – อื่นๆ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – อื่นๆ สินค้า…

ไทยยูเนี่ยนเลซแอนด์ทรีคอต

ไทยยูเนี่ยนเลซแอนด์ทรีคอต – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เทพกาญจนา บรรจุภัณฑ์

เทพกาญจนา บรรจุภัณฑ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ฟลุสสิค เคม สาขาสมุทรสาคร

ฟลุสสิค เคม สาขาสมุทรสาคร – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ตรางู โดยนางประยงค์ กุลพงษ์

ตรางู โดยนางประยงค์ กุลพงษ์ – อื่นๆ การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – อื่นๆ สินค้า…

โรงงานสินเจริญอุตสาหกรรม โดยนายบุญมี ภัทรพงศ์มณี

โรงงานสินเจริญอุตสาหกรรม โดยนายบุญมี ภัทรพงศ์มณี – อื่นๆ ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound.…

ปิติมหาชัยห้องเย็น

ปิติมหาชัยห้องเย็น – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ชัยสง่า ไชยวงค์ษา

ชัยสง่า ไชยวงค์ษา – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

สุรินทร์ค้าไม้

สุรินทร์ค้าไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

หยงฟองเอ็นเตอร์ไพรส์

หยงฟองเอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล…

ไฮวา อินเตอร์แพค

ไฮวา อินเตอร์แพค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

แทนประธานทิพย์ โดยนายทรงศักดิ์ พุกโฉมงาม

แทนประธานทิพย์ โดยนายทรงศักดิ์ พุกโฉมงาม – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ที.วี.ซี.คาสติ้ง สาขาสมุทรสาคร

ที.วี.ซี.คาสติ้ง สาขาสมุทรสาคร – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ประสารรุ่งเรือง กรุ๊ป

ประสารรุ่งเรือง กรุ๊ป – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

พี.ที.สเตนเลส(1998)

พี.ที.สเตนเลส(1998) – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ต.เจริญอลูมิเนียม โดยนายจตุพล ฐิตะสัทธาวรกุล

ต.เจริญอลูมิเนียม โดยนายจตุพล ฐิตะสัทธาวรกุล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

พันธ์ศักดิ์ พลายแก้ว

พันธ์ศักดิ์ พลายแก้ว – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…