แฟรี่ฟีดส์

แฟรี่ฟีดส์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ทองเจริญชัยเทรดดิ้ง

ทองเจริญชัยเทรดดิ้ง – บริษัทจำกัด ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – บริษัทจำกัด…

เซี้ยะ จื้อ เอ็นเตอร์ไพรส์

เซี้ยะ จื้อ เอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ป.มหาชัยเจริญโลหะ โดยนายโสภณ ศรีสุวรรณ์

ป.มหาชัยเจริญโลหะ โดยนายโสภณ ศรีสุวรรณ์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

อาซาฮี ฟู้ด อินดัสทรี

อาซาฮี ฟู้ด อินดัสทรี – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เอราวัณลวดน้ำยา

เอราวัณลวดน้ำยา – บริษัทจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – บริษัทจำกัด…

วัฒนพิชัยกิจ

วัฒนพิชัยกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

นวภัณฑ์อุตสาหกรรม

นวภัณฑ์อุตสาหกรรม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

ล.โลหะกิจ โดยนายเฉลิม อุ่มลำยอง

ล.โลหะกิจ โดยนายเฉลิม อุ่มลำยอง – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

สยามพี.ที.เอ็ม.แฟคทอรี่

สยามพี.ที.เอ็ม.แฟคทอรี่ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

สมุทรสาคร ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

สมุทรสาคร ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…

มาโนช เชื้อวงศ์

มาโนช เชื้อวงศ์ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

พันธุ์โภคา โดยนายสมคิด พันธุ์จันทร์ดี

พันธุ์โภคา โดยนายสมคิด พันธุ์จันทร์ดี – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ไทปิงยัง ไทยแลนด์

ไทปิงยัง ไทยแลนด์ – บริษัทจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด –…

ศรีสำราญกลาส

ศรีสำราญกลาส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ทนันชัย เอ็นจิเนียริ่ง

ทนันชัย เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

อู่ มหาชัยออโตเซ็นเตอร์ โดยนายธานินทร์

อู่ มหาชัยออโตเซ็นเตอร์ โดยนายธานินทร์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

แสงสว่างนิตติ้ง โดยนางกฤษณา แสงสว่างค์

แสงสว่างนิตติ้ง โดยนางกฤษณา แสงสว่างค์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…