สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาอิมพีเรียลสำโรง

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาอิมพีเรียลสำโรง – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

รามิคาล สยามอุตสาหกรรม

รามิคาล สยามอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

นัตตี้คิดส์

นัตตี้คิดส์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

อนุชา การช่าง โดยนายอนุชา ลิ้มเจริญวิวัฒน์

อนุชา การช่าง โดยนายอนุชา ลิ้มเจริญวิวัฒน์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door.…

วันดอนอุตสาหกรรม(ไทยแลนด์)

วันดอนอุตสาหกรรม(ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ดับบลิว.วี.เอ.อโนไดซ์ โดยนายวิศาล วิวัฒน์สกุลสุข

ดับบลิว.วี.เอ.อโนไดซ์ โดยนายวิศาล วิวัฒน์สกุลสุข – อื่นๆ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…

เอ็น เอ เอ็น อุตสาหกรรม

เอ็น เอ เอ็น อุตสาหกรรม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ –…

ต.เจริญอุตสาหกรรม

ต.เจริญอุตสาหกรรม – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า / บริการ /…

ส.ลิขิต ออโตพาร์ท อินดัสตรี

ส.ลิขิต ออโตพาร์ท อินดัสตรี – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด…

จงเจริญการช่าง โดยนายบรรจง พนมตั้ง

จงเจริญการช่าง โดยนายบรรจง พนมตั้ง – อื่นๆ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ…

พิบูลย์สวัสดิ์ คาร์แคร์

พิบูลย์สวัสดิ์ คาร์แคร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

สยามยูเนี่ยนกลกิจ(1993)

สยามยูเนี่ยนกลกิจ(1993) – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – บริษัทจำกัด…

ไรโน่กอล์ฟ

ไรโน่กอล์ฟ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ก.ยินกวง

ก.ยินกวง – บริษัทจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ –…

ยืนยง มอเตอร์ไบค์ โดยนางกัญญาภัค แสนจินดา

ยืนยง มอเตอร์ไบค์ โดยนางกัญญาภัค แสนจินดา – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ…

ศรีทองการช่าง โดยนายทองเปลว สลับศรี

ศรีทองการช่าง โดยนายทองเปลว สลับศรี – อื่นๆ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…

สิงหเสาวภาคย์ โปรดักส์

สิงหเสาวภาคย์ โปรดักส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ –…

ชุมพลการช่าง โดยนายชุมพล รุ่งโรจน์อารี

ชุมพลการช่าง โดยนายชุมพล รุ่งโรจน์อารี – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…