รสทิพย์ โดยนางสาวณัชชา สิริกาญจนเวช

รสทิพย์ โดยนางสาวณัชชา สิริกาญจนเวช – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เอส เอ โอ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

เอส เอ โอ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other…

ฟอกหนังพัฒนพีชัย โดยนายสมเกียรติ พัฒนพีชัย

ฟอกหนังพัฒนพีชัย โดยนายสมเกียรติ พัฒนพีชัย – โรงงาน การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – โรงงาน…

ช.แสงงามการพิมพ์ โดยนายชวลิต เพชรแสงงาม

ช.แสงงามการพิมพ์ โดยนายชวลิต เพชรแสงงาม – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ณัฐพลการช่าง โดยนายสุรเชตุ เปรมจิตต์

ณัฐพลการช่าง โดยนายสุรเชตุ เปรมจิตต์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

สุนทร ประชุมชน

สุนทร ประชุมชน – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

แพนต้า เมททัล

แพนต้า เมททัล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ…

ส.เจริญ เพลทติ้ง

ส.เจริญ เพลทติ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ…

โอดีที เทรดดิ้ง

โอดีที เทรดดิ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

หย่งเจีย อินดัสทรี

หย่งเจีย อินดัสทรี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

เตชะอินเตอร์ สาขาสมุทรปราการ

เตชะอินเตอร์ สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

บุญส่งการทอ

บุญส่งการทอ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เอ็ม.ยู.ที แพ็ทเทิร์น แอนด์ คาสติ้ง สตีล

เอ็ม.ยู.ที แพ็ทเทิร์น แอนด์ คาสติ้ง สตีล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ…

เอส.ซี.เอ็น.ดี.แมนูแฟคเจอริ่ง

เอส.ซี.เอ็น.ดี.แมนูแฟคเจอริ่ง – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

คอร์เนล โพลิเมอร์

คอร์เนล โพลิเมอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ…

คามินาริ โดยนายชวลิต วาทย์ชีรานนท์

คามินาริ โดยนายชวลิต วาทย์ชีรานนท์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ปากน้ำเกียร์ริ่ง โดยนายสมเทพ ยิ้มวาสนา

ปากน้ำเกียร์ริ่ง โดยนายสมเทพ ยิ้มวาสนา – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ซี.เค.พี.บรรจุภัณฑ์ สาขาเอสแอนด์ซีคอนเทนเนอร์

ซี.เค.พี.บรรจุภัณฑ์ สาขาเอสแอนด์ซีคอนเทนเนอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…