พี.ที.บอร์ด

พี.ที.บอร์ด – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ศิริทรัพย์พลาสติก

ศิริทรัพย์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

โรงน้ำแข็งไกรวรรณวัฒนา

โรงน้ำแข็งไกรวรรณวัฒนา – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

เอสทีเท็กซ์ไทล์

เอสทีเท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ที.สตาร์อุตสาหกรรม

ที.สตาร์อุตสาหกรรม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ ผลิตสี…

ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย)

ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตกาว – Adhesive Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตกาว – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ติ๋มเปาะเปี๊ยะ โดยนางภาวนา ธาราพิศ

ติ๋มเปาะเปี๊ยะ โดยนางภาวนา ธาราพิศ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ห้องเสื้อรำยอง โดยนางรำยอง เพิ่มเพ็ชร

ห้องเสื้อรำยอง โดยนางรำยอง เพิ่มเพ็ชร – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ทองเจริญการพิมพ์ โดยนายกลยุทธ์ พันธุ์เสือ

ทองเจริญการพิมพ์ โดยนายกลยุทธ์ พันธุ์เสือ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

โรงงานยางชัยสุริยะ

โรงงานยางชัยสุริยะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

โรงงานฟอกย้อมเอเซีย

โรงงานฟอกย้อมเอเซีย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป สาขาสมุทรปราการ

เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

อาภรณ์ โดยนายสุรินทร์ บูรโสถิกุล

อาภรณ์ โดยนายสุรินทร์ บูรโสถิกุล – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ที.จี.เอ็ม.ซัพพลาย โดยนางสาวสุภาวดี รัตน์รวีวงศ์

ที.จี.เอ็ม.ซัพพลาย โดยนางสาวสุภาวดี รัตน์รวีวงศ์ – อื่นๆ ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound.…

วัลแคน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น

วัลแคน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound.…

ยศ ค้ากำยาน

ยศ ค้ากำยาน – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

เจริญชัยแทนเนอรี่

เจริญชัยแทนเนอรี่ – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ที.เอส.ฟู๊ด

ที.เอส.ฟู๊ด – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…