พี่น้องสมพลา

พี่น้องสมพลา – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สินศิริเท็กซ์ไทล์

สินศิริเท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ดับบลิวเอฟ พัลพ แพ็คเกจจิ้ง

ดับบลิวเอฟ พัลพ แพ็คเกจจิ้ง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สุวาณี สุดาทิตย์

สุวาณี สุดาทิตย์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตน้ำมันพืช – Oil production plant ประเภทกิจการ การผลิตน้ำมันพืช – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ไทย วินเนอร์ คอมเมอร์เชียล

ไทย วินเนอร์ คอมเมอร์เชียล – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

จันทราเทรด

จันทราเทรด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผสม บรรจุ กรด ด่าง – Mix pH packing ประเภทกิจการ การผสม บรรจุ กรด ด่าง…

สกุลแอร์คอนดิชั่น

สกุลแอร์คอนดิชั่น – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

ซี.เค.ซี.กาญจนะ เอ็นจิเนียริ่ง

ซี.เค.ซี.กาญจนะ เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

บิทไว้ส์ เอ็นจิเนียริ่ง

บิทไว้ส์ เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ทีคอม อินโฟ

ทีคอม อินโฟ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

ไพรบูลย์ บรรจงปั้น

ไพรบูลย์ บรรจงปั้น – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ฮกไถ่เครื่องกลไก

ฮกไถ่เครื่องกลไก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

อาณาจักรสยามเครื่องปรับอากาศ

อาณาจักรสยามเครื่องปรับอากาศ – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

รักษ์รุ่งเรือง แมชีน ทูล สาขาสมุทรปราการ

รักษ์รุ่งเรือง แมชีน ทูล สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

โรงงานขวัญชัยเท็กซ์ไทล์ โดยนายขวัญชัย พิมพ์กวินสิน

โรงงานขวัญชัยเท็กซ์ไทล์ โดยนายขวัญชัย พิมพ์กวินสิน – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ก้อง เซอร์วิส

ก้อง เซอร์วิส – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เคหะการไฟฟ้า เครื่องเย็น

เคหะการไฟฟ้า เครื่องเย็น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

เอส.พี.เอส.ฟาร์มาชูติคอล

เอส.พี.เอส.ฟาร์มาชูติคอล – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…