ธีรภาพ โดยนายวรรณนึก กวินธีรภาพ

ธีรภาพ โดยนายวรรณนึก กวินธีรภาพ – โรงงาน การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

แครอท ธนิย

แครอท ธนิย – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

สยาม เฮอร์เมติก

สยาม เฮอร์เมติก – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ฟอกหนังอุดมพรรณ โดยนายอุดม ศรีสันติสุข

ฟอกหนังอุดมพรรณ โดยนายอุดม ศรีสันติสุข – โรงงาน การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – โรงงาน…

สีสันกราฟฟิคส์

สีสันกราฟฟิคส์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ที.เค.ที.พลาส แพค

ที.เค.ที.พลาส แพค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ทีเจ อินเตอร์เนชั่นแนล

ทีเจ อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

โฟร์เคม

โฟร์เคม – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ ผลิตสี…

เวลเวิลด์

เวลเวิลด์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ร้านศิริภพไหมไทย โดยนายศิริภพ กำจรปรีชา

ร้านศิริภพไหมไทย โดยนายศิริภพ กำจรปรีชา – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

สมิทธิญาณและเพื่อน สาขาบริษัท ไทยเซเซน จำกัด

สมิทธิญาณและเพื่อน สาขาบริษัท ไทยเซเซน จำกัด – บริษัทจำกัด การผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษ – Pulp and paper ประเภทกิจการ การผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษ –…

เอ็กซ์ตร้า ฟาร์มาซูติคอล

เอ็กซ์ตร้า ฟาร์มาซูติคอล – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ…

ไพโรจน์การพิมพ์ โดยนางสมใจ จินานุสรณ์

ไพโรจน์การพิมพ์ โดยนางสมใจ จินานุสรณ์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

วินัย แพ็คกิ้ง

วินัย แพ็คกิ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

โรงงานทอผ้า แกมม่า

โรงงานทอผ้า แกมม่า – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ถนอม จันทโรดม

ถนอม จันทโรดม – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

อลัวส์ โอ.พี.เอส.เคมีภัณฑ์

อลัวส์ โอ.พี.เอส.เคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

แฟน ซี เล็ธเธอร์

แฟน ซี เล็ธเธอร์ – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด…