คลีนิครถยนต์ โดยนายสมพงษ์ พรหมขจร

คลีนิครถยนต์ โดยนายสมพงษ์ พรหมขจร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

วู้ด โปรไฟล์

วู้ด โปรไฟล์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ร้านก๊อปปี้พริ้น โดยนางวนัญญา เอ้งฉ้วน

ร้านก๊อปปี้พริ้น โดยนางวนัญญา เอ้งฉ้วน – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ร้านจันทระการพิมพ์ โดยนายนฤมิต บุญเพียรผล

ร้านจันทระการพิมพ์ โดยนายนฤมิต บุญเพียรผล – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ดวงประมงอุตสาหกรรมสงขลา

ดวงประมงอุตสาหกรรมสงขลา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

อารดา คอนสตรัคชั่น

อารดา คอนสตรัคชั่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ –…

ส.พลาสติก โดยนางสาวสุริมล พรสันติ

ส.พลาสติก โดยนางสาวสุริมล พรสันติ – อื่นๆ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – อื่นๆ สินค้า /…

สมใจ สุขแสง

สมใจ สุขแสง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

รุ่งเรืองเทคนิคไฟฟ้า โดยนายสุนทร คงลิขิต

รุ่งเรืองเทคนิคไฟฟ้า โดยนายสุนทร คงลิขิต – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

ชะนะเซอร์วิส โดยนายชุมพล ชะนะ

ชะนะเซอร์วิส โดยนายชุมพล ชะนะ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ร้านสากลวิทยุ-ทีวี โดยนางจรรยา สุขสม

ร้านสากลวิทยุ-ทีวี โดยนางจรรยา สุขสม – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

อู่สยามยนต์การช่าง โดยนายเสรี วัฒนยนต์กิจ

อู่สยามยนต์การช่าง โดยนายเสรี วัฒนยนต์กิจ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อำนาจไดนาโม โดยนายอำนาจ ขวัญแก้ว

อำนาจไดนาโม โดยนายอำนาจ ขวัญแก้ว – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

เพ็ญน์สาคร เซอร์วิส

เพ็ญน์สาคร เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

ปาล์มไทยพัฒนา สาขาหาดใหญ่

ปาล์มไทยพัฒนา สาขาหาดใหญ่ – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำมันพืช – Oil production plant ประเภทกิจการ การผลิตน้ำมันพืช – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ที เอส พี คอลโทรล โดยนายโสภา หาญขุนทด

ที เอส พี คอลโทรล โดยนายโสภา หาญขุนทด – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning…

อู่วุฒิชัยการช่าง โดยนางสาวจุฑารัตน์ วุ่นสน

อู่วุฒิชัยการช่าง โดยนางสาวจุฑารัตน์ วุ่นสน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อัลลายด์เพรส

อัลลายด์เพรส – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…