หน่ำฮั่วรับเบอร์

หน่ำฮั่วรับเบอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

เอ.พี.วู้ด

เอ.พี.วู้ด – บริษัทจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

เอเวอร์กรีน พาราวู้ด สาขาบ้านพรุ

เอเวอร์กรีน พาราวู้ด สาขาบ้านพรุ – บริษัทจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้…

จิบเฮง

จิบเฮง – ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ –…

ร้านกรอบรูป โดยนายอุดม หนูคง

ร้านกรอบรูป โดยนายอุดม หนูคง – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

เวลดิ้งโปรเจค โดยนางสาวโสภิชา ขาวทอง

เวลดิ้งโปรเจค โดยนางสาวโสภิชา ขาวทอง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

กรีนโค้ต อินดัสเทรียล

กรีนโค้ต อินดัสเทรียล – บริษัทจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ…

ร้าน ส พรเจริญยานยนต์

ร้าน ส พรเจริญยานยนต์ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

โรงธูปเสียงหลงเคซี

โรงธูปเสียงหลงเคซี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

อู่วิเชียรการช่าง โดยนายวิเชียร สายกี่เส้ง

อู่วิเชียรการช่าง โดยนายวิเชียร สายกี่เส้ง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

มอ’ไซด์อะไหล่ยนต์ โดยร.ท.หญิงจันทนา อุปลานนท์

มอ’ไซด์อะไหล่ยนต์ โดยร.ท.หญิงจันทนา อุปลานนท์ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

เมธีกันชน

เมธีกันชน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

โซน่าการช่าง โดยนายปรีชา อนุพันธ์วิทยากุล

โซน่าการช่าง โดยนายปรีชา อนุพันธ์วิทยากุล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

วิศวอลูมิเนียม โดยนายประกอบ สุธนอดิศรวงศ์

วิศวอลูมิเนียม โดยนายประกอบ สุธนอดิศรวงศ์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – อื่นๆ…

ส.โชคเจริญ อุตสาหกรรมน้ำแข็ง

ส.โชคเจริญ อุตสาหกรรมน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

โรงน้ำแข็งระโนด 2

โรงน้ำแข็งระโนด 2 – โรงงาน การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – โรงงาน สินค้า / บริการ /…

พี.เค.ที.อินสทรูเมนท์ เซอร์วิส

พี.เค.ที.อินสทรูเมนท์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ – Manufacturing, assembly, medical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ –…

เอนกเครื่องเย็น โดยนายเอนก วงศ์ฐิติคุณากร

เอนกเครื่องเย็น โดยนายเอนก วงศ์ฐิติคุณากร – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…