เอกชัย กิตติรัตนโยธิน

เอกชัย กิตติรัตนโยธิน – ธุรกิจส่วนตัว การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ –…

สิทธิชัยพานิชย์ โดยนายทิวา สิงคโปร์

สิทธิชัยพานิชย์ โดยนายทิวา สิงคโปร์ – อื่นๆ การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ – Natural gas drilling ประเภทกิจการ การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ – อื่นๆ…

เรวัฒน์ อ่อนฤทธิ์

เรวัฒน์ อ่อนฤทธิ์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

วิสุทธิ์หินอ่อน อาคาเดมี่

วิสุทธิ์หินอ่อน อาคาเดมี่ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด สินค้า /…

หาดใหญ่ ไฮดรอลิค

หาดใหญ่ ไฮดรอลิค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

ลีโอ ไทร์ แอนด์ เซอร์วิส

ลีโอ ไทร์ แอนด์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ร้านพิชัยการช่าง โดยนายพิชัย ตั้งสุขเจริญกุล

ร้านพิชัยการช่าง โดยนายพิชัย ตั้งสุขเจริญกุล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

สิงหนครยางยนต์ แอนด์ เซอร์วิส

สิงหนครยางยนต์ แอนด์ เซอร์วิส – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

โรงงานซินหลั่งเฮียง

โรงงานซินหลั่งเฮียง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ชัชการช่าง โดยนายชัชวาลย์ หนุเงิน

ชัชการช่าง โดยนายชัชวาลย์ หนุเงิน – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

เคอีทีอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยี

เคอีทีอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เคพีเอ เซอร์วิส

เคพีเอ เซอร์วิส – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

ธีชาโปรดักส์

ธีชาโปรดักส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ปราโมทย์เซอร์วิส โดยนายประมินทร์ ฆังคัสโร

ปราโมทย์เซอร์วิส โดยนายประมินทร์ ฆังคัสโร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

หาดใหญ่ ไอ ซี คาร์ออดิโอ โดยนายสุวิทย์ พิทยาภินันท

หาดใหญ่ ไอ ซี คาร์ออดิโอ โดยนายสุวิทย์ พิทยาภินันท – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ –…

อู่คมเซอร์วิส โดยนายสังคม วงษ์ภูดร

อู่คมเซอร์วิส โดยนายสังคม วงษ์ภูดร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

นิพนธ์ มงคลเดชสวัสดิ์

นิพนธ์ มงคลเดชสวัสดิ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

อำนาจแอร์ โดยนางสาวกิตติมา พูลสุวรรณ

อำนาจแอร์ โดยนางสาวกิตติมา พูลสุวรรณ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…