ไดมอนด์เซาท์เทอร์น

ไดมอนด์เซาท์เทอร์น – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า…

สาลี่ เผ่าตานนท์

สาลี่ เผ่าตานนท์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ร้านระโนดรวมช่าง โดยนายปราโมทย์ สุวรรณขำ

ร้านระโนดรวมช่าง โดยนายปราโมทย์ สุวรรณขำ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

เอเซียอุตสาหกรรมโฟม

เอเซียอุตสาหกรรมโฟม – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

คาร์โปรเทคเตอร์

คาร์โปรเทคเตอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ว่างฮิน โดยนางสุรีรัตน์ กุลเอกลักษณ์

ว่างฮิน โดยนางสุรีรัตน์ กุลเอกลักษณ์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – อื่นๆ…

ธนชัยออโต้คาร์ โดยนายพยงค์ จุลรัตน์

ธนชัยออโต้คาร์ โดยนายพยงค์ จุลรัตน์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

คั่ว บดกาแฟ ฮุ่นเซ็ง โดยนายสุวิทย์ บุญเพียรผล

คั่ว บดกาแฟ ฮุ่นเซ็ง โดยนายสุวิทย์ บุญเพียรผล – โรงงาน การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

ร้านธงชัยอะไหล่ยนต์ โดยนายมนตรี โถวรุ่งเรือง

ร้านธงชัยอะไหล่ยนต์ โดยนายมนตรี โถวรุ่งเรือง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

บินสัน โดยนายอดิเรด บินสัน

บินสัน โดยนายอดิเรด บินสัน – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

คลีนิครถยนต์ โดยนายสมพงษ์ พรหมขจร

คลีนิครถยนต์ โดยนายสมพงษ์ พรหมขจร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

วู้ด โปรไฟล์

วู้ด โปรไฟล์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ร้านก๊อปปี้พริ้น โดยนางวนัญญา เอ้งฉ้วน

ร้านก๊อปปี้พริ้น โดยนางวนัญญา เอ้งฉ้วน – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ร้านจันทระการพิมพ์ โดยนายนฤมิต บุญเพียรผล

ร้านจันทระการพิมพ์ โดยนายนฤมิต บุญเพียรผล – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ดวงประมงอุตสาหกรรมสงขลา

ดวงประมงอุตสาหกรรมสงขลา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

อารดา คอนสตรัคชั่น

อารดา คอนสตรัคชั่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ –…

ส.พลาสติก โดยนางสาวสุริมล พรสันติ

ส.พลาสติก โดยนางสาวสุริมล พรสันติ – อื่นๆ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – อื่นๆ สินค้า /…

สมใจ สุขแสง

สมใจ สุขแสง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…