อู่วิเชียรการช่าง โดยนายวิเชียร สายกี่เส้ง

อู่วิเชียรการช่าง โดยนายวิเชียร สายกี่เส้ง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

มอ’ไซด์อะไหล่ยนต์ โดยร.ท.หญิงจันทนา อุปลานนท์

มอ’ไซด์อะไหล่ยนต์ โดยร.ท.หญิงจันทนา อุปลานนท์ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

เมธีกันชน

เมธีกันชน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

โซน่าการช่าง โดยนายปรีชา อนุพันธ์วิทยากุล

โซน่าการช่าง โดยนายปรีชา อนุพันธ์วิทยากุล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

วิศวอลูมิเนียม โดยนายประกอบ สุธนอดิศรวงศ์

วิศวอลูมิเนียม โดยนายประกอบ สุธนอดิศรวงศ์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – อื่นๆ…

ส.โชคเจริญ อุตสาหกรรมน้ำแข็ง

ส.โชคเจริญ อุตสาหกรรมน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

โรงน้ำแข็งระโนด 2

โรงน้ำแข็งระโนด 2 – โรงงาน การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – โรงงาน สินค้า / บริการ /…

พี.เค.ที.อินสทรูเมนท์ เซอร์วิส

พี.เค.ที.อินสทรูเมนท์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ – Manufacturing, assembly, medical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ –…

เอนกเครื่องเย็น โดยนายเอนก วงศ์ฐิติคุณากร

เอนกเครื่องเย็น โดยนายเอนก วงศ์ฐิติคุณากร – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

อู่กอบ เซอร์วิสโดยนายประกอบ พุ่มแสง

อู่กอบ เซอร์วิสโดยนายประกอบ พุ่มแสง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ที.เอส.คิงส์

ที.เอส.คิงส์ – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ปุณพันธ์เซอร์วิส โดยนางพนิดา สุขะปุณพันธ์

ปุณพันธ์เซอร์วิส โดยนางพนิดา สุขะปุณพันธ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

โฟนช็อป โดยนางสาวณีรวรรณ์ ฉิมคล้าย

โฟนช็อป โดยนางสาวณีรวรรณ์ ฉิมคล้าย – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

อานนท์เซอร์วิส โดยนายพัฒนา ช่วยพิทักษ์

อานนท์เซอร์วิส โดยนายพัฒนา ช่วยพิทักษ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

หาดใหญ่เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย

หาดใหญ่เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

พรเทพทำทอง โดยนายมนัส บุญตามช่วย

พรเทพทำทอง โดยนายมนัส บุญตามช่วย – อื่นๆ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – อื่นๆ สินค้า /…

หาดใหญ่ธูปหอมมณีพัช

หาดใหญ่ธูปหอมมณีพัช – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ไพศาลแอร์ แอนด์ เซอร์วิส โดยนายไพศาล สังข์สม

ไพศาลแอร์ แอนด์ เซอร์วิส โดยนายไพศาล สังข์สม – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ…