ร้านประยูรไดนาโม โดยนายประยูร บัวงาม

ร้านประยูรไดนาโม โดยนายประยูร บัวงาม – อื่นๆ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

รุ่งเรืองกระจกอลูมิเนียม โดยนายสุระ รุ่งเรือง

รุ่งเรืองกระจกอลูมิเนียม โดยนายสุระ รุ่งเรือง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

กวางฝา โดยนายฐิติกร แซ่ลี

กวางฝา โดยนายฐิติกร แซ่ลี – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – อื่นๆ…

สุชาติการช่าง โดยนายสุชาติ สุนเสียน

สุชาติการช่าง โดยนายสุชาติ สุนเสียน – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ร้านชัยรัตน์การโยธา โดยนายชัยรัตน์ คงเมือง

ร้านชัยรัตน์การโยธา โดยนายชัยรัตน์ คงเมือง – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – อื่นๆ สินค้า…

แอร์คอนฯ เซอร์วิส โดยนายประทีป ศรีแก้ว

แอร์คอนฯ เซอร์วิส โดยนายประทีป ศรีแก้ว – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

พรชัย เฟอร์นิช

พรชัย เฟอร์นิช – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ธนพรทรัพย์โยธา

ธนพรทรัพย์โยธา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การติดตั้งประปาสายหลัก – Water main installation ประเภทกิจการ การติดตั้งประปาสายหลัก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ไพศาล เซอร์วิส แอนด์ แมนเทนแนนซ์

ไพศาล เซอร์วิส แอนด์ แมนเทนแนนซ์ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า…

อู่เคี้ยงทุ่งเสา โดยนายสุธี ศุภรพิพัฒน์

อู่เคี้ยงทุ่งเสา โดยนายสุธี ศุภรพิพัฒน์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

หาดใหญ่ คูลลิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

หาดใหญ่ คูลลิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ…

คอหงส์ไดนาโม โดยนายโชคชาย แซ่เซียว

คอหงส์ไดนาโม โดยนายโชคชาย แซ่เซียว – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่จรัสบริการ โดยนายจรัส เจ๊ะดุหนัน

อู่จรัสบริการ โดยนายจรัส เจ๊ะดุหนัน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

กิจไพบูลย์ร่วมมิตร

กิจไพบูลย์ร่วมมิตร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

น้ำดื่ม เมขลา โดยนายประสิทธิ์ ใหมทอง

น้ำดื่ม เมขลา โดยนายประสิทธิ์ ใหมทอง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ฟิลลิปส์ ซีฟู้ด (ประเทศไทย)

ฟิลลิปส์ ซีฟู้ด (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

สหชัยพลาสติก

สหชัยพลาสติก – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า / บริการ /…

เจ.พี.ซัพพลาย เวิลด์เทค

เจ.พี.ซัพพลาย เวิลด์เทค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…