เจ.พี.เบเกอรี่ โดยนายวิรัตน์ มากชุ่ม

เจ.พี.เบเกอรี่ โดยนายวิรัตน์ มากชุ่ม – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ฉิ่นหวอหาดใหญ่ โดยนางหยู้ ลิขิตตระกาลกุล

ฉิ่นหวอหาดใหญ่ โดยนางหยู้ ลิขิตตระกาลกุล – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เซ้าท์เทิร์น เทควู้ด (1993)

เซ้าท์เทิร์น เทควู้ด (1993) – บริษัทจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

แพน้องเมย์ โดยนายสิทธิพร ปิยะเขตร

แพน้องเมย์ โดยนายสิทธิพร ปิยะเขตร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

บุญถาวร

บุญถาวร – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า…

มงคลแอร์ โดยนายมงคล หนูเจริญ

มงคลแอร์ โดยนายมงคล หนูเจริญ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

ร้านไทยเอกแกะลาย โดยนางสาวทัศนีย์ จันธนะไทยเอก

ร้านไทยเอกแกะลาย โดยนางสาวทัศนีย์ จันธนะไทยเอก – อื่นๆ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – อื่นๆ…

เซ็กซี่โร๊ด คาร์บูติค

เซ็กซี่โร๊ด คาร์บูติค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

อาร์.ซี.ดี.คอนโทรล โดยนายเลิศศิลป์ ชัยรักวงศ์

อาร์.ซี.ดี.คอนโทรล โดยนายเลิศศิลป์ ชัยรักวงศ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

หาดใหญ่ ส.การช่าง

หาดใหญ่ ส.การช่าง – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ประมาศกระจกโค้ง โดยนายประมาศ เปรมปรีดิ์

ประมาศกระจกโค้ง โดยนายประมาศ เปรมปรีดิ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อน้ำส้ม จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อน้ำส้ม จำกัด – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

ซาวานาโปรคอนกรีต

ซาวานาโปรคอนกรีต – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต…

สมศักดิ์เซอร์วิส โดยนายสมศักดิ์ ธรรมกุศลาภรณ์

สมศักดิ์เซอร์วิส โดยนายสมศักดิ์ ธรรมกุศลาภรณ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ร้านสวนตูลยางยนต์ โดยนายฐิติพงศ์ แซ่ลิ่ม

ร้านสวนตูลยางยนต์ โดยนายฐิติพงศ์ แซ่ลิ่ม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

หาดใหญ่ไฟเบอร์คาร์

หาดใหญ่ไฟเบอร์คาร์ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า / บริการ /…

ไทยรัตน์ยานยนต์หล่อดอก

ไทยรัตน์ยานยนต์หล่อดอก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

หนุ่มแอร์สงขลา มาร์เก็ตติ้ง

หนุ่มแอร์สงขลา มาร์เก็ตติ้ง – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…