หาดใหญ่ยิบซั่ม

หาดใหญ่ยิบซั่ม – บริษัทจำกัด การทำเหมืองแร่ใต้ดิน – The underground mining ประเภทกิจการ การทำเหมืองแร่ใต้ดิน – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ร้านแสงเดือน โดยนางสาวแสงเดือน แซ่ย่าง

ร้านแสงเดือน โดยนางสาวแสงเดือน แซ่ย่าง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

มิตรไทยโฮลดิ้ง

มิตรไทยโฮลดิ้ง – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

รวมช่าง หาดใหญ่

รวมช่าง หาดใหญ่ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ร้านมรกต แอร์ โดยนายนภสิทธุ์ เดชนรชัย

ร้านมรกต แอร์ โดยนายนภสิทธุ์ เดชนรชัย – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

วชิรอนันต์ โดยนางกมลชนก วชิรอนันต์

วชิรอนันต์ โดยนางกมลชนก วชิรอนันต์ – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

ไฮ-เทค รับเบอร์ เวนเจอร์ส

ไฮ-เทค รับเบอร์ เวนเจอร์ส – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

เอ็ม.วาย.คาร์ เซอร์วิส

เอ็ม.วาย.คาร์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

ฉ่อง อลูมิเนียม กระจก โดยนายสมศักดิ์ แซ่ซิว

ฉ่อง อลูมิเนียม กระจก โดยนายสมศักดิ์ แซ่ซิว – อื่นๆ ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ – Glass, glassware, lamps ประเภทกิจการ ผลิตกระจก…

พงศ์ประดับยนต์ โดยนายพงศ์ วรฤทธิ์ศรีสุขิน

พงศ์ประดับยนต์ โดยนายพงศ์ วรฤทธิ์ศรีสุขิน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ร้านประยูรไดนาโม โดยนายประยูร บัวงาม

ร้านประยูรไดนาโม โดยนายประยูร บัวงาม – อื่นๆ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

รุ่งเรืองกระจกอลูมิเนียม โดยนายสุระ รุ่งเรือง

รุ่งเรืองกระจกอลูมิเนียม โดยนายสุระ รุ่งเรือง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

กวางฝา โดยนายฐิติกร แซ่ลี

กวางฝา โดยนายฐิติกร แซ่ลี – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – อื่นๆ…

สุชาติการช่าง โดยนายสุชาติ สุนเสียน

สุชาติการช่าง โดยนายสุชาติ สุนเสียน – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ร้านชัยรัตน์การโยธา โดยนายชัยรัตน์ คงเมือง

ร้านชัยรัตน์การโยธา โดยนายชัยรัตน์ คงเมือง – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – อื่นๆ สินค้า…

แอร์คอนฯ เซอร์วิส โดยนายประทีป ศรีแก้ว

แอร์คอนฯ เซอร์วิส โดยนายประทีป ศรีแก้ว – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

พรชัย เฟอร์นิช

พรชัย เฟอร์นิช – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ธนพรทรัพย์โยธา

ธนพรทรัพย์โยธา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การติดตั้งประปาสายหลัก – Water main installation ประเภทกิจการ การติดตั้งประปาสายหลัก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…