ปาล์มไทยพัฒนา สาขาหาดใหญ่

ปาล์มไทยพัฒนา สาขาหาดใหญ่ – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำมันพืช – Oil production plant ประเภทกิจการ การผลิตน้ำมันพืช – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

อัลลายด์เพรส

อัลลายด์เพรส – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

หาดใหญ่เด็นทัลแลบแอนด์ซัพพลายส์

หาดใหญ่เด็นทัลแลบแอนด์ซัพพลายส์ – บริษัทจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

รุ่งราชาการช่าง

รุ่งราชาการช่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

สงขลาหม้อน้ำ โดยนายนิรัตน์ ขุนจันทร์

สงขลาหม้อน้ำ โดยนายนิรัตน์ ขุนจันทร์ – อื่นๆ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ…

อนันต์ยางยนต์ หาดใหญ่

อนันต์ยางยนต์ หาดใหญ่ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

ฟุตเซ็น การเบาะ โดยนายวีรชัย รัตนวรรธนะ

ฟุตเซ็น การเบาะ โดยนายวีรชัย รัตนวรรธนะ – อื่นๆ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์…

ง่วนเฮงการช่าง โดยนายยงยุทธ์ อัครชัยพันธุ์

ง่วนเฮงการช่าง โดยนายยงยุทธ์ อัครชัยพันธุ์ – อื่นๆ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…

อุตสาหกรรมเจริญทรัพย์

อุตสาหกรรมเจริญทรัพย์ – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

หาดใหญ่ยิบซั่ม

หาดใหญ่ยิบซั่ม – บริษัทจำกัด การทำเหมืองแร่ใต้ดิน – The underground mining ประเภทกิจการ การทำเหมืองแร่ใต้ดิน – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ร้านแสงเดือน โดยนางสาวแสงเดือน แซ่ย่าง

ร้านแสงเดือน โดยนางสาวแสงเดือน แซ่ย่าง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

สุรพงษ์ นิพัทธสัจก์

สุรพงษ์ นิพัทธสัจก์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

มิตรไทยโฮลดิ้ง

มิตรไทยโฮลดิ้ง – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

รวมช่าง หาดใหญ่

รวมช่าง หาดใหญ่ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ร้านมรกต แอร์ โดยนายนภสิทธุ์ เดชนรชัย

ร้านมรกต แอร์ โดยนายนภสิทธุ์ เดชนรชัย – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

วชิรอนันต์ โดยนางกมลชนก วชิรอนันต์

วชิรอนันต์ โดยนางกมลชนก วชิรอนันต์ – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

ไฮ-เทค รับเบอร์ เวนเจอร์ส

ไฮ-เทค รับเบอร์ เวนเจอร์ส – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

เอ็ม.วาย.คาร์ เซอร์วิส

เอ็ม.วาย.คาร์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…