หกกรกรณาธิการ(666)หาดใหญ่

หกกรกรณาธิการ(666)หาดใหญ่ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

อู่ณรงค์การช่าง โดยนายณรงค์ แซ่ลิ่ม

อู่ณรงค์การช่าง โดยนายณรงค์ แซ่ลิ่ม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่

ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ร้านออโต้เทคนิค คาร์ออดิโอ โดยนายจรุณ ศรีพลับ

ร้านออโต้เทคนิค คาร์ออดิโอ โดยนายจรุณ ศรีพลับ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

อนันต์ออโตไทร์

อนันต์ออโตไทร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ไฮเทคคาร์ออดิโอ

ไฮเทคคาร์ออดิโอ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า / บริการ /…

อ่องเฮียบเซ่ง โดยนายณรงค์ รัตนเลิศ

อ่องเฮียบเซ่ง โดยนายณรงค์ รัตนเลิศ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เซ้าเธอร์นไทยเคมี

เซ้าเธอร์นไทยเคมี – บริษัทจำกัด การผลิตปุ๋ยเคมี – Production of chemical fertilizers ประเภทกิจการ การผลิตปุ๋ยเคมี – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

กรุงเทพโฮมโปรดักส์

กรุงเทพโฮมโปรดักส์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

หาดใหญ่ อ๊อกซิเย่น

หาดใหญ่ อ๊อกซิเย่น – บริษัทจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ร้านเล็กเบเกอรี่ โดยนายชัยยศ เมฆาอภิรักษ์

ร้านเล็กเบเกอรี่ โดยนายชัยยศ เมฆาอภิรักษ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อู่ เอ็ม เซอร์วิส โดยนายสมพร ยางสูง

อู่ เอ็ม เซอร์วิส โดยนายสมพร ยางสูง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ…

ประมินทร์การช่าง โดยนายประมินทร์ เอียดนุสรณ์

ประมินทร์การช่าง โดยนายประมินทร์ เอียดนุสรณ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เสรีไทยยางยนต์

เสรีไทยยางยนต์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

อาทร พรวิไลลักษณ์

อาทร พรวิไลลักษณ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

โรงโม่หินสมนึกสงขลา

โรงโม่หินสมนึกสงขลา – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด ย่อย…

ร้านฮง โดยนายเจียมศักดิ์ แซ่ลิ่ม

ร้านฮง โดยนายเจียมศักดิ์ แซ่ลิ่ม – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ศรีสุวรรณหล่อท่อ โดยนายสมปอง ศรีสุวรรณโณ

ศรีสุวรรณหล่อท่อ โดยนายสมปอง ศรีสุวรรณโณ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – อื่นๆ สินค้า…