กัปตันเคมี

กัปตันเคมี – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – Chemical products, pesticides, animal ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

สุกัญญา พงศ์รัตนรักษ์

สุกัญญา พงศ์รัตนรักษ์ – ธุรกิจส่วนตัว การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

น้ำดื่มพอเพียง โดยนางสมบัติ บุญญธรรม

น้ำดื่มพอเพียง โดยนางสมบัติ บุญญธรรม – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

สมพงษ์ คณธิคามี

สมพงษ์ คณธิคามี – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

อรุณพรทวีโชค โดยนางอรุณ จันทร์สมวงษ์

อรุณพรทวีโชค โดยนางอรุณ จันทร์สมวงษ์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ โดยนายทศพล แก้วทิมา

หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ โดยนายทศพล แก้วทิมา – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

บ้านโป่ง ส.มอเตอร์

บ้านโป่ง ส.มอเตอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

พิพัฒน์ ศรีสกุล

พิพัฒน์ ศรีสกุล – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ –…

โชคพัฒนาการพิมพ์

โชคพัฒนาการพิมพ์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ดินทองอุตสาหกรรม โดยนายสมบูรณ์ โรจนสุวรพงศ์

ดินทองอุตสาหกรรม โดยนายสมบูรณ์ โรจนสุวรพงศ์ – โรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

วัฒนาการช่าง 2 โดยนายสุเทพ ชวนวิริยะฉันท์

วัฒนาการช่าง 2 โดยนายสุเทพ ชวนวิริยะฉันท์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door.…

กรกิจยนต์ โดยนายกร เฉลิมเกียรติกุล

กรกิจยนต์ โดยนายกร เฉลิมเกียรติกุล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อ.สกลอุตสาหกรรมไม้

อ.สกลอุตสาหกรรมไม้ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

อู่ธนสิน 97 โดยนางธนสร สิโนทก

อู่ธนสิน 97 โดยนางธนสร สิโนทก – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

เขาหลวงคอนกรีตอัดแรง

เขาหลวงคอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ทรงพล ขันติศุข

ทรงพล ขันติศุข – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

พี เอ เอส ไดมอนด์ สาขาโรบินสันเมธาวลัย

พี เอ เอส ไดมอนด์ สาขาโรบินสันเมธาวลัย – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด…

นิเวศ มะไพร

นิเวศ มะไพร – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด –…