อนุชาแอร์เซอร์วิส โดยนางมุกดา ถวิลวัฒนกิจ

อนุชาแอร์เซอร์วิส โดยนางมุกดา ถวิลวัฒนกิจ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ปรานอม เหลาโชติ

ปรานอม เหลาโชติ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

แม่ฮวย โดยนางสาวอำนวย แววทอง

แม่ฮวย โดยนางสาวอำนวย แววทอง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อู่เสน่ห์ โดยนายอดิเรก เชาวทัศน์

อู่เสน่ห์ โดยนายอดิเรก เชาวทัศน์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ศักดิ์ดา ปลาอ่อน

ศักดิ์ดา ปลาอ่อน – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ชวลิต ศรีปัญญา

ชวลิต ศรีปัญญา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

โรงงานผลิตซีอิ๊วล้อเซี่ยงฮวด

โรงงานผลิตซีอิ๊วล้อเซี่ยงฮวด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

กิตติรุ่งเรือง โดยนางวินัย สุกิตติรุ่งเรือง

กิตติรุ่งเรือง โดยนางวินัย สุกิตติรุ่งเรือง – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ที.ที.เจริญยนต์

ที.ที.เจริญยนต์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ร้านสุชาติ ไดนาโม โดยนางสาวศรีสุข แซ่ลิ้ม

ร้านสุชาติ ไดนาโม โดยนางสาวศรีสุข แซ่ลิ้ม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

สุนันทา พุตติ

สุนันทา พุตติ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เอส.อี.พี. โรงงานจอมบึง

เอส.อี.พี. โรงงานจอมบึง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

ชิวนที

ชิวนที – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน…

ลำเอียง ผิวอ่อน

ลำเอียง ผิวอ่อน – ธุรกิจส่วนตัว การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

บุนยดิลก 1992

บุนยดิลก 1992 – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด สินค้า /…

อร จันทร์ลา

อร จันทร์ลา – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ทิชา เอ็นเตอร์ไพรส์

ทิชา เอ็นเตอร์ไพรส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ร้าน วี.บี.พี.เพาวเวอร์เพทน์ โดยนายทวี อู่ตะเภา

ร้าน วี.บี.พี.เพาวเวอร์เพทน์ โดยนายทวี อู่ตะเภา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…