อ.แสงทองอีเลคทรอนิคส์ โดยนายเดชากุล เกียรติแสงทอง

อ.แสงทองอีเลคทรอนิคส์ โดยนายเดชากุล เกียรติแสงทอง – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

เจริญชัยโครเมี่ยม โดยนางสมร สุ่มเมา

เจริญชัยโครเมี่ยม โดยนางสมร สุ่มเมา – อื่นๆ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…

โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ

โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด ย่อย…

อินไซด์เน็ตเวอค

อินไซด์เน็ตเวอค – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด สินค้า…

เฮงเค็ลแล็ป

เฮงเค็ลแล็ป – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ –…

มาลี วิลัยสัมพันธ์

มาลี วิลัยสัมพันธ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ส.การช่าง โดยนายสุรชาติ กุลรัตนาวิจิตรา

ส.การช่าง โดยนายสุรชาติ กุลรัตนาวิจิตรา – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ราชบุรี อุดมวัฒนา

ราชบุรี อุดมวัฒนา – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ…

โรงโม่หินสมานมิตร

โรงโม่หินสมานมิตร – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด ย่อย…

จำลองรุ่งไพศาล

จำลองรุ่งไพศาล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

โรงสีสหายกสิกร โดยนายมนัส วงศ์ประดู่

โรงสีสหายกสิกร โดยนายมนัส วงศ์ประดู่ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ร้าน ป.ประเสริฐทรัพย์ โดยนางกมลลักษณ์ จรัสเวทเทวัญ

ร้าน ป.ประเสริฐทรัพย์ โดยนางกมลลักษณ์ จรัสเวทเทวัญ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ…

สมพง เนตรสน

สมพง เนตรสน – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

อู่ดี โดยนายวรรณา มะยม

อู่ดี โดยนายวรรณา มะยม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ประสงค์ยานยนต์ โดยนายประสงค์ เอี่ยมสุขา

ประสงค์ยานยนต์ โดยนายประสงค์ เอี่ยมสุขา – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

กูรประเสริฐ รีไฟเบอร์

กูรประเสริฐ รีไฟเบอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ยิ่งฮะฮวด โดยนางอำไพ ศรีสาครบริสุทธิ์

ยิ่งฮะฮวด โดยนางอำไพ ศรีสาครบริสุทธิ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ราชบุรีสากลค้าไม้

ราชบุรีสากลค้าไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…