ลำเอียง ผิวอ่อน

ลำเอียง ผิวอ่อน – ธุรกิจส่วนตัว การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

บุนยดิลก 1992

บุนยดิลก 1992 – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด สินค้า /…

อร จันทร์ลา

อร จันทร์ลา – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ทิชา เอ็นเตอร์ไพรส์

ทิชา เอ็นเตอร์ไพรส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ร้าน วี.บี.พี.เพาวเวอร์เพทน์ โดยนายทวี อู่ตะเภา

ร้าน วี.บี.พี.เพาวเวอร์เพทน์ โดยนายทวี อู่ตะเภา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

โยการไฟฟ้า โดยนายพะโยม ปาสาเน

โยการไฟฟ้า โดยนายพะโยม ปาสาเน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

J.S.K.สตีล โดยนางสาวสุวภัทร เมธีชัยมงคล

J.S.K.สตีล โดยนางสาวสุวภัทร เมธีชัยมงคล – อื่นๆ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด…

ที.เอส.พี.แมนูแฟคเจอริง

ที.เอส.พี.แมนูแฟคเจอริง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

โรงโอ่งเจริญดินไทย โดยนายธวัชชัย เจริญดินไทย

โรงโอ่งเจริญดินไทย โดยนายธวัชชัย เจริญดินไทย – อื่นๆ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

สุรงค์ โรจนวิทยโอภาส

สุรงค์ โรจนวิทยโอภาส – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

เอ.เอส อุตสาหกรรมอาหาร

เอ.เอส อุตสาหกรรมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

โรงงานบุญประเสริฐ โดยนางบุญสม เอื้อประเสริฐ

โรงงานบุญประเสริฐ โดยนางบุญสม เอื้อประเสริฐ – อื่นๆ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว – Production of cement, lime ประเภทกิจการ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว –…

วิชัยการช่าง โดยนายชัย รุ่งสิทธิวรรณ

วิชัยการช่าง โดยนายชัย รุ่งสิทธิวรรณ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อัญชนา

อัญชนา – บริษัทจำกัด การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว – Production of cement, lime ประเภทกิจการ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว – บริษัทจำกัด สินค้า…

ศเชษฐ์กระจกรถยนต์ โดยนายพิเชษฐ์ มาลัยอำนวยโชค

ศเชษฐ์กระจกรถยนต์ โดยนายพิเชษฐ์ มาลัยอำนวยโชค – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ไทยเกษมพาราวู้ด

ไทยเกษมพาราวู้ด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

อารีวรรณ กิจก้องขจรชัย

อารีวรรณ กิจก้องขจรชัย – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

ร้านดำเนินกลการ โดยนายช่วย บำรุงเชาว์เกษม

ร้านดำเนินกลการ โดยนายช่วย บำรุงเชาว์เกษม – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…