วิศวการพิมพ์ โดยนายชัฏ สัมฤทธิ์เดชขจร

วิศวการพิมพ์ โดยนายชัฏ สัมฤทธิ์เดชขจร – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ทิพยพัสตร์ โดยนายวิชัย ตระกูลช่าง

ทิพยพัสตร์ โดยนายวิชัย ตระกูลช่าง – อื่นๆ การผลิตสำลี ไม้พันสำลี ผ้ากอช – Production of cotton fabric cotton swab Ghosh.…

ซันชัง

ซันชัง – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

ร้านไดนาโมหนองอ้อ โดยนางสายพิณ ตันธุวปฐม

ร้านไดนาโมหนองอ้อ โดยนางสายพิณ ตันธุวปฐม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ดังกิ้น โดนัท (ประเทศไทย) สาขาราชบุรี

ดังกิ้น โดนัท (ประเทศไทย) สาขาราชบุรี – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ธนภูมิ โดยนายธนภูมิ วศินธรวิสุทธิ

ธนภูมิ โดยนายธนภูมิ วศินธรวิสุทธิ – อื่นๆ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

ไฉน จำปาสัก

ไฉน จำปาสัก – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

จำลอง พรานพนัส

จำลอง พรานพนัส – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – ธุรกิจส่วนตัว…

กฤษณา โดยนางกฤษณา สัตย์วินิจ

กฤษณา โดยนางกฤษณา สัตย์วินิจ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ศุภกานต์กมล

ศุภกานต์กมล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

อนุชาแอร์เซอร์วิส โดยนางมุกดา ถวิลวัฒนกิจ

อนุชาแอร์เซอร์วิส โดยนางมุกดา ถวิลวัฒนกิจ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ปรานอม เหลาโชติ

ปรานอม เหลาโชติ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

แม่ฮวย โดยนางสาวอำนวย แววทอง

แม่ฮวย โดยนางสาวอำนวย แววทอง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อู่เสน่ห์ โดยนายอดิเรก เชาวทัศน์

อู่เสน่ห์ โดยนายอดิเรก เชาวทัศน์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ศักดิ์ดา ปลาอ่อน

ศักดิ์ดา ปลาอ่อน – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ชวลิต ศรีปัญญา

ชวลิต ศรีปัญญา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

โรงงานผลิตซีอิ๊วล้อเซี่ยงฮวด

โรงงานผลิตซีอิ๊วล้อเซี่ยงฮวด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

กิตติรุ่งเรือง โดยนางวินัย สุกิตติรุ่งเรือง

กิตติรุ่งเรือง โดยนางวินัย สุกิตติรุ่งเรือง – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…