วีรพล แก้วโชติ

วีรพล แก้วโชติ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

วุ้นบริสุทธิ์

วุ้นบริสุทธิ์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

มานิตย์ ปกจั่น

มานิตย์ ปกจั่น – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ปากท่อคอนกรีต

ปากท่อคอนกรีต – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

น.การช่าง โดยนายมาโนช จำปาทอง

น.การช่าง โดยนายมาโนช จำปาทอง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

อู่เปี๊ยกบ้านโป่ง โดยนายสมปอง ทองค้า

อู่เปี๊ยกบ้านโป่ง โดยนายสมปอง ทองค้า – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์

สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

รุ่งชัยการช่าง โดยนายนนท์ชัย พรหมมา

รุ่งชัยการช่าง โดยนายนนท์ชัย พรหมมา – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ลินยาง อินดัสเตรียล

ลินยาง อินดัสเตรียล – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

พี พี เอส แอนด์ พี กรุ๊ป

พี พี เอส แอนด์ พี กรุ๊ป – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics…

ศรีไทย โดยนายเลิศณรงค์ เกียรติโพธา

ศรีไทย โดยนายเลิศณรงค์ เกียรติโพธา – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

น้ำดื่มพูลสุข โดยนางณัฐกฤตา บุญประกอบ

น้ำดื่มพูลสุข โดยนางณัฐกฤตา บุญประกอบ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ทองย้อย เจริญผล

ทองย้อย เจริญผล – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

อุตสาหกรรมนุ่นบ้านโป่ง

อุตสาหกรรมนุ่นบ้านโป่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ราชบุรีบล็อกดินซีเมนต์ โดยนายวัชรพงษ์ วิชัยโชติ

ราชบุรีบล็อกดินซีเมนต์ โดยนายวัชรพงษ์ วิชัยโชติ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products.…

แสงทองมอเตอร์ โดยนางจำเนียร นวลผกา

แสงทองมอเตอร์ โดยนางจำเนียร นวลผกา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อภิชาติ ศรีนวลจันทร์

อภิชาติ ศรีนวลจันทร์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

อู่ประสิทธิ์ยนต์ โดยนายประสิทธิ์ ทิมจำลอง

อู่ประสิทธิ์ยนต์ โดยนายประสิทธิ์ ทิมจำลอง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…