ที.เอส.พี.แมนูแฟคเจอริง

ที.เอส.พี.แมนูแฟคเจอริง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

โรงโอ่งเจริญดินไทย โดยนายธวัชชัย เจริญดินไทย

โรงโอ่งเจริญดินไทย โดยนายธวัชชัย เจริญดินไทย – อื่นๆ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

สุรงค์ โรจนวิทยโอภาส

สุรงค์ โรจนวิทยโอภาส – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

เอ.เอส อุตสาหกรรมอาหาร

เอ.เอส อุตสาหกรรมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

โรงงานบุญประเสริฐ โดยนางบุญสม เอื้อประเสริฐ

โรงงานบุญประเสริฐ โดยนางบุญสม เอื้อประเสริฐ – อื่นๆ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว – Production of cement, lime ประเภทกิจการ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว –…

วิชัยการช่าง โดยนายชัย รุ่งสิทธิวรรณ

วิชัยการช่าง โดยนายชัย รุ่งสิทธิวรรณ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อัญชนา

อัญชนา – บริษัทจำกัด การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว – Production of cement, lime ประเภทกิจการ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว – บริษัทจำกัด สินค้า…

ศเชษฐ์กระจกรถยนต์ โดยนายพิเชษฐ์ มาลัยอำนวยโชค

ศเชษฐ์กระจกรถยนต์ โดยนายพิเชษฐ์ มาลัยอำนวยโชค – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ไทยเกษมพาราวู้ด

ไทยเกษมพาราวู้ด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

อารีวรรณ กิจก้องขจรชัย

อารีวรรณ กิจก้องขจรชัย – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

ร้านดำเนินกลการ โดยนายช่วย บำรุงเชาว์เกษม

ร้านดำเนินกลการ โดยนายช่วย บำรุงเชาว์เกษม – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

มิตร์ ปลื้มมล

มิตร์ ปลื้มมล – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตแบตเตอรี่ – Battery Production ประเภทกิจการ การผลิตแบตเตอรี่ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ /…

จินตนา โกสุมา

จินตนา โกสุมา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว – Production of cement, lime ประเภทกิจการ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว – ธุรกิจส่วนตัว…

โรจน์ศิลป์ โดยนายสมศักดิ์ จึงเจริญสุข

โรจน์ศิลป์ โดยนายสมศักดิ์ จึงเจริญสุข – โรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

อู่ยนตรโอฬาร โดยนายกาญจน์ ตัณฑลีลา

อู่ยนตรโอฬาร โดยนายกาญจน์ ตัณฑลีลา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ศักดิ์ชัยแอร์แอนด์เซอร์วิส โดยนายศักดิ์ชัย ประเดิม

ศักดิ์ชัยแอร์แอนด์เซอร์วิส โดยนายศักดิ์ชัย ประเดิม – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

ราชบุรี แอร์ไลท์

ราชบุรี แอร์ไลท์ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

โรงหล่อพระเสรีการช่างพุทธนิมิตร

โรงหล่อพระเสรีการช่างพุทธนิมิตร – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ สินค้า /…