ภี.ภี.ครอสติช โดยนางสาวพัชรีวรรณ โปษยานนท์

ภี.ภี.ครอสติช โดยนางสาวพัชรีวรรณ โปษยานนท์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

รัศมีการพิมพ์ โดยนายราเชน สังข์เพชร

รัศมีการพิมพ์ โดยนายราเชน สังข์เพชร – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ซี.เค.ปิโตรเลียม

ซี.เค.ปิโตรเลียม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ไมตรีช่างยนต์ โดยนายไมตรี ฉัตริยวงษานนท์

ไมตรีช่างยนต์ โดยนายไมตรี ฉัตริยวงษานนท์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

สมบัติเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสมบัติ ชาวสวนเจริญ

สมบัติเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสมบัติ ชาวสวนเจริญ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ฤทธิ์ศิลป์ โดยนายสำเริง โพธิพุทธประสิทธิ์

ฤทธิ์ศิลป์ โดยนายสำเริง โพธิพุทธประสิทธิ์ – อื่นๆ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

สมคิด จึงสมศักดิ์

สมคิด จึงสมศักดิ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – ธุรกิจส่วนตัว…

เหว่าการช่างไฟฟ้า โดยนายไพ ผิวนวล

เหว่าการช่างไฟฟ้า โดยนายไพ ผิวนวล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ไทยสมบัติ โดยนายประกิต จำรูญจารีต

ไทยสมบัติ โดยนายประกิต จำรูญจารีต – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ล.รุ่งเรือง โดยนายอุดม ใจเย็น

ล.รุ่งเรือง โดยนายอุดม ใจเย็น – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เถ้าเส็งไถ่ โดยนายกวีพันธ์ สีตะธรรมาภรณ์

เถ้าเส็งไถ่ โดยนายกวีพันธ์ สีตะธรรมาภรณ์ – โรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

บ้านโป่งเอ็นเตอร์ไพรส์

บ้านโป่งเอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

อู่ น.เจริญการช่าง โดยนายเจริญ งามสง่า

อู่ น.เจริญการช่าง โดยนายเจริญ งามสง่า – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

อู่เล้ง โดยนายสุบรรณ สุวรรณเจริญ

อู่เล้ง โดยนายสุบรรณ สุวรรณเจริญ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ชนินทร์ วิศวกรรมจักรกล 1998

ชนินทร์ วิศวกรรมจักรกล 1998 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

โรงงานไวตาคอร์น โดยนายสุบิน ทางทอง

โรงงานไวตาคอร์น โดยนายสุบิน ทางทอง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ธนากรรีเคลมรับเบอร์

ธนากรรีเคลมรับเบอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

สฤษดิ์ มะโรงทอง

สฤษดิ์ มะโรงทอง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด –…