เครื่องดื่มไทย

เครื่องดื่มไทย – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ประคอง สุวรรณหงษ์

ประคอง สุวรรณหงษ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

วรพงษ์พาณิชย์ โดยนายวรพงษ์ พงษ์หาญพาณิชย์

วรพงษ์พาณิชย์ โดยนายวรพงษ์ พงษ์หาญพาณิชย์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

สร้อยแสง เอ็นเตอร์ไพรส์

สร้อยแสง เอ็นเตอร์ไพรส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้…

วนิดา ศรีภิรมย์รักษ์

วนิดา ศรีภิรมย์รักษ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

วันฤทธิ์ พูลวงษ์

วันฤทธิ์ พูลวงษ์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

อ่างศิลา

อ่างศิลา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด ย่อย…

อำนวยการช่าง โดยนายอำนวย บัวคำ

อำนวยการช่าง โดยนายอำนวย บัวคำ – อื่นๆ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ…

อ.แสงทองอีเลคทรอนิคส์ โดยนายเดชากุล เกียรติแสงทอง

อ.แสงทองอีเลคทรอนิคส์ โดยนายเดชากุล เกียรติแสงทอง – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

เจริญชัยโครเมี่ยม โดยนางสมร สุ่มเมา

เจริญชัยโครเมี่ยม โดยนางสมร สุ่มเมา – อื่นๆ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…

โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ

โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด ย่อย…

อินไซด์เน็ตเวอค

อินไซด์เน็ตเวอค – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด สินค้า…

เฮงเค็ลแล็ป

เฮงเค็ลแล็ป – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ –…

มาลี วิลัยสัมพันธ์

มาลี วิลัยสัมพันธ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ส.การช่าง โดยนายสุรชาติ กุลรัตนาวิจิตรา

ส.การช่าง โดยนายสุรชาติ กุลรัตนาวิจิตรา – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ราชบุรี อุดมวัฒนา

ราชบุรี อุดมวัฒนา – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ…

โรงโม่หินสมานมิตร

โรงโม่หินสมานมิตร – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด ย่อย…

จำลองรุ่งไพศาล

จำลองรุ่งไพศาล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…