ฟูเบิร์ก อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) สาขาระยอง

ฟูเบิร์ก อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) สาขาระยอง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า…

หมูสวรรค์ บ้านเพ โดยนางสาวรสสุคนธ์ หล่อจิตต์

หมูสวรรค์ บ้านเพ โดยนางสาวรสสุคนธ์ หล่อจิตต์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

เจได อาร์เบอร์

เจได อาร์เบอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เอ็น.เอส.แพ็คกิ้ง

เอ็น.เอส.แพ็คกิ้ง – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า / บริการ /…

ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์

ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

วิรัช จันทร์รุ่งอุทัย

วิรัช จันทร์รุ่งอุทัย – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

โกลด์ สวิส สาขาระยอง

โกลด์ สวิส สาขาระยอง – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

แกลงพลาสติก โดยนายธงศักดิ์ ทรงวศิน

แกลงพลาสติก โดยนายธงศักดิ์ ทรงวศิน – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

โรงเลื่อยจักรมงคลสุข

โรงเลื่อยจักรมงคลสุข – บริษัทจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – บริษัทจำกัด…

นันทศิลา

นันทศิลา – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด ย่อย…

ฮิโรชิมา เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์)สาขาระยอง

ฮิโรชิมา เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์)สาขาระยอง – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

ไพริน ดวงบุบผา

ไพริน ดวงบุบผา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เซ่งมุ่ย ตะวันออก

เซ่งมุ่ย ตะวันออก – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

ซี.วี.พี. พารา

ซี.วี.พี. พารา – บริษัทจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ –…

ระยอง ไอที

ระยอง ไอที – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

ดวงดีพัฒนา

ดวงดีพัฒนา – บริษัทจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

ดาว แปซิฟิค (ประเทศไทย) สาขาระยอง

ดาว แปซิฟิค (ประเทศไทย) สาขาระยอง – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ตุ้มไดนาโม โดยนายสุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

ตุ้มไดนาโม โดยนายสุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…