อู่ซ่อมรถ โดยนายนิตินัย สุวรรณประสิทธิ์

อู่ซ่อมรถ โดยนายนิตินัย สุวรรณประสิทธิ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เก่ง รวมช่าง

เก่ง รวมช่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

อาภรณ์การช่าง โดยนายอาภรณ์ ภัทรยิ่งยง

อาภรณ์การช่าง โดยนายอาภรณ์ ภัทรยิ่งยง – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ก.เจริญโลหะ

ก.เจริญโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – The metal rolled steel production ประเภทกิจการ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

ฟาร์โก้ เครื่องเย็น โดยนางจินตนา เสรีกิตติกุล

ฟาร์โก้ เครื่องเย็น โดยนางจินตนา เสรีกิตติกุล – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า…

อัษฎา เผือกพิบูลย์

อัษฎา เผือกพิบูลย์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เพ็ชรรัตน์ ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง

เพ็ชรรัตน์ ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้…

สายันต์ คำไพรินทร์

สายันต์ คำไพรินทร์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

อู่แปะการช่าง โดยนายสนาม ปูดำ

อู่แปะการช่าง โดยนายสนาม ปูดำ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

โกฮงบริการ โดยนางบุญจริง โลหะนาคะกุล

โกฮงบริการ โดยนางบุญจริง โลหะนาคะกุล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อินิก้า (ไทย)

อินิก้า (ไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ระยองเซอร์กิต

ระยองเซอร์กิต – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

สยาม คำซื่อ

สยาม คำซื่อ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ฟูเบิร์ก อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) สาขาระยอง

ฟูเบิร์ก อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) สาขาระยอง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า…

หมูสวรรค์ บ้านเพ โดยนางสาวรสสุคนธ์ หล่อจิตต์

หมูสวรรค์ บ้านเพ โดยนางสาวรสสุคนธ์ หล่อจิตต์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

พีพีจี-สยามซิลิกา สาขาระยอง

พีพีจี-สยามซิลิกา สาขาระยอง – บริษัทจำกัด ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ – Glass, glassware, lamps ประเภทกิจการ ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ –…

เจได อาร์เบอร์

เจได อาร์เบอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เอ็น.เอส.แพ็คกิ้ง

เอ็น.เอส.แพ็คกิ้ง – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า / บริการ /…