นวชลบลาสติ้ง แอนด์ ซัพพลาย

นวชลบลาสติ้ง แอนด์ ซัพพลาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…

สุรังสรรค์

สุรังสรรค์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

วัชไดนาโม โดยนายสุวิวัช ระงับราษฎร์

วัชไดนาโม โดยนายสุวิวัช ระงับราษฎร์ – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

เจท ซุปเปอร์ เซอร์วิส

เจท ซุปเปอร์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

อมรศักดิ์ค้าไม้

อมรศักดิ์ค้าไม้ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ…

ประชาการยาง โดยจ.ส.ต.ประชา ผ่องสีใส

ประชาการยาง โดยจ.ส.ต.ประชา ผ่องสีใส – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

รวิชา ตัดเย็บ

รวิชา ตัดเย็บ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ระยอง เซ็นเตอร์ แอร์

ระยอง เซ็นเตอร์ แอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

จิโอพลาสท์ สาขาระยอง

จิโอพลาสท์ สาขาระยอง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

สมฮงสทีล โดยนายสมฮง จันเทพา

สมฮงสทีล โดยนายสมฮง จันเทพา – อื่นๆ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…

วุฒิพงษ์ ธรรมสรณ์

วุฒิพงษ์ ธรรมสรณ์ – ธุรกิจส่วนตัว การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

พี.พี.เอส. การช่าง โดยนายทรงวุฒิ นาคทอง

พี.พี.เอส. การช่าง โดยนายทรงวุฒิ นาคทอง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door.…

ลือชัย พาราวู้ด

ลือชัย พาราวู้ด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ –…

ซี เอ็น แอล วอเตอร์

ซี เอ็น แอล วอเตอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ระยองไอซ์เซ็นเตอร์

ระยองไอซ์เซ็นเตอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส สาขามาบตาพุด-ระยอง

สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส สาขามาบตาพุด-ระยอง – บริษัทจำกัด การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – The metal rolled steel production ประเภทกิจการ…

ธ.กฤตนัน

ธ.กฤตนัน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

บ้านเพ ธุรกิจ

บ้านเพ ธุรกิจ – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…