ที เจ เอช พาราโพรดักส์

ที เจ เอช พาราโพรดักส์ – บริษัทจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย…

น้ำดื่ม ที.พี. โดยนางสาวธนพร อ่วมมีเพียร

น้ำดื่ม ที.พี. โดยนางสาวธนพร อ่วมมีเพียร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

เค.เอส.วู้ด มหานคร

เค.เอส.วู้ด มหานคร – บริษัทจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้…

เพชรธนกิจ โดยนายมาโนช เพ็ชรฉกรรจ์

เพชรธนกิจ โดยนายมาโนช เพ็ชรฉกรรจ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ระยองรับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์(1990)

ระยองรับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์(1990) – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

สุมิตร ยินเยาว์

สุมิตร ยินเยาว์ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ที.ที.เอ็น.แอนด์.ไอ.

ที.ที.เอ็น.แอนด์.ไอ. – บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

โรงงานแป้งมันทรงเจริญ

โรงงานแป้งมันทรงเจริญ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ สาขาฟาร์มระยอง

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ สาขาฟาร์มระยอง – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound.…

ร้านสุนทรภู่การพิมพ์ โดยนางสาวกุลวดี ชุติปัญญะบุตร

ร้านสุนทรภู่การพิมพ์ โดยนางสาวกุลวดี ชุติปัญญะบุตร – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

โชคบุญเจริญ

โชคบุญเจริญ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ทวีวรรณ วิศวกรรม

ทวีวรรณ วิศวกรรม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น สาขาระยอง

อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น สาขาระยอง – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เบทาโกร อโกรกรุ๊ป สาขาระยอง

เบทาโกร อโกรกรุ๊ป สาขาระยอง – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ยาจิม่า (ไทยแลนด์)

ยาจิม่า (ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

เซนต์คอมพิวต์ โดยนายธีรพงศ์ เหลี่ยววงศ์ภูธร

เซนต์คอมพิวต์ โดยนายธีรพงศ์ เหลี่ยววงศ์ภูธร – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

อู่วิเชียร โดยนางสุณี ทองกระโทก

อู่วิเชียร โดยนางสุณี ทองกระโทก – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…