พัชนี แม่นหมาย

พัชนี แม่นหมาย – ธุรกิจส่วนตัว การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

เม็คเคมา เคมิคอลส์ (ประเทศไทย)

เม็คเคมา เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

น้ำตาลตะวันออก สาขาระยอง

น้ำตาลตะวันออก สาขาระยอง – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำตาลและทำให้บริสุทธิ์ – Sugar production and purification ประเภทกิจการ การผลิตน้ำตาลและทำให้บริสุทธิ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

บางกอกโคเจนเนอเรชั่น สาขาระยอง

บางกอกโคเจนเนอเรชั่น สาขาระยอง – บริษัทจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ตัง ซ่ง จัว

ตัง ซ่ง จัว – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

อรุณอินเตอร์เนชั่นแนล สาขาระยอง

อรุณอินเตอร์เนชั่นแนล สาขาระยอง – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

วัลเล่ย์ 1998 โดยนางสุวิมล สกุลเชื้อ

วัลเล่ย์ 1998 โดยนางสุวิมล สกุลเชื้อ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

รุ่งเทพารักษ์ ดีเซล โดยนางธนวรรณ มิเลียง

รุ่งเทพารักษ์ ดีเซล โดยนางธนวรรณ มิเลียง – อื่นๆ ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – Chemical products, pesticides, animal ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – อื่นๆ…

กัลยา คุณากรสกุล

กัลยา คุณากรสกุล – ธุรกิจส่วนตัว การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

ซังจี พรีซีชั่น

ซังจี พรีซีชั่น – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

บางกอกแร้นซ์ สาขาฟาร์มแกลง

บางกอกแร้นซ์ สาขาฟาร์มแกลง – บริษัทจำกัด(มหาชน) การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

โรงกลึงแกละการช่าง โดยนายไพโรจน์ จุติวัฒนนุกูล

โรงกลึงแกละการช่าง โดยนายไพโรจน์ จุติวัฒนนุกูล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

เอส.พี ระยอง แอร์ เซอร์วิส

เอส.พี ระยอง แอร์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

บุญธรรม สาครเสถียร

บุญธรรม สาครเสถียร – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

วีนแฟงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)

วีนแฟงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…

ระยอง ออโต้เพนท์

ระยอง ออโต้เพนท์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

อาร์ต ดีไซน์ (มาบตาพุด) โดยนางสุรีย์ ศักดิ์เจริญ

อาร์ต ดีไซน์ (มาบตาพุด) โดยนางสุรีย์ ศักดิ์เจริญ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้…

ซุนอี้ พลาสติก

ซุนอี้ พลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…