ลือชัย พาราวู้ด

ลือชัย พาราวู้ด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ –…

ซี เอ็น แอล วอเตอร์

ซี เอ็น แอล วอเตอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ระยองไอซ์เซ็นเตอร์

ระยองไอซ์เซ็นเตอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส สาขามาบตาพุด-ระยอง

สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส สาขามาบตาพุด-ระยอง – บริษัทจำกัด การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – The metal rolled steel production ประเภทกิจการ…

ธ.กฤตนัน

ธ.กฤตนัน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

บ้านเพ ธุรกิจ

บ้านเพ ธุรกิจ – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

บ้านขนมนมเนย โดยนางสาวอภิญญา ชินธนกิจ

บ้านขนมนมเนย โดยนางสาวอภิญญา ชินธนกิจ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

หมายลือ

หมายลือ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

พูลหิรัญ

พูลหิรัญ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ระยองประสิทธิ์ผล

ระยองประสิทธิ์ผล – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ยู.พี.จักรกลอุตสาหกรรม

ยู.พี.จักรกลอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create. ประเภทกิจการ…

ประทีปอะไหล่ยนต์ โดยนายประทีป เจริญวงศ์

ประทีปอะไหล่ยนต์ โดยนายประทีป เจริญวงศ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ธนัช สตีล

ธนัช สตีล – บริษัทจำกัด การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – The metal rolled steel production ประเภทกิจการ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก –…

เปเล่ โดยนางเกษร เตโชวงศ์สกุล

เปเล่ โดยนางเกษร เตโชวงศ์สกุล – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เจริญวิศวกรรมแอร์ แอนด์ เซอร์วิส

เจริญวิศวกรรมแอร์ แอนด์ เซอร์วิส – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่ใหม่รวมช่าง โดยนายประกอบ ฉันทะสาร

อู่ใหม่รวมช่าง โดยนายประกอบ ฉันทะสาร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ตากสิน แอร์ – เอ็นจิเนียริ่ง

ตากสิน แอร์ – เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

ธนกร ประมงอุดมรัตน์

ธนกร ประมงอุดมรัตน์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…