มิกซ์เวลล์ มาร์เก็ตติ้ง สาขาปทุมธานี

มิกซ์เวลล์ มาร์เก็ตติ้ง สาขาปทุมธานี – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – Chemical products, pesticides, animal ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เมืองใหม่ รวมช่าง

เมืองใหม่ รวมช่าง – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ร้านโปรแอนด์คูล โดยนางสาวธิดาพร บุญตา

ร้านโปรแอนด์คูล โดยนางสาวธิดาพร บุญตา – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

ยู แอนด์ เอ โฮมเดคคอร์เรชั่น

ยู แอนด์ เอ โฮมเดคคอร์เรชั่น – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

โอ. การช่าง

โอ. การช่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

ซีเอ็นซี บางปะอิน คอร์ปอเรชั่น

ซีเอ็นซี บางปะอิน คอร์ปอเรชั่น – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด…

แผนไดนาโมแอร์ โดยนายณัฐวุฒิ ชัยสุวรรณดุสิต

แผนไดนาโมแอร์ โดยนายณัฐวุฒิ ชัยสุวรรณดุสิต – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

รุ่งศิลป์การช่าง โดยนายไพศาล ธัญญาสุวรรณกุล

รุ่งศิลป์การช่าง โดยนายไพศาล ธัญญาสุวรรณกุล – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

สยามทูลส์ แมคคานิค

สยามทูลส์ แมคคานิค – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

รังสิตประดับยนต์ โดยนายแสงสุข กิ่งรุ้งเพชร

รังสิตประดับยนต์ โดยนายแสงสุข กิ่งรุ้งเพชร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ซีพี.เอ็ม.ช๊อพ โดยนางนพวรรณ เจริญพร

ซีพี.เอ็ม.ช๊อพ โดยนางนพวรรณ เจริญพร – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ควิค แพ็ค แปซิฟิค

ควิค แพ็ค แปซิฟิค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า /…

วี แอนด์ เอสเทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ สาขาปทุมธานี

วี แอนด์ เอสเทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ สาขาปทุมธานี – บริษัทจำกัด ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ – Glass, glassware, lamps ประเภทกิจการ ผลิตกระจก…

ริช แพค

ริช แพค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ณรงค์ชัย ฉวีวรรณภักดี

ณรงค์ชัย ฉวีวรรณภักดี – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

สยามโพลี (ไทยแลนด์) สาขาปทุมธานี

สยามโพลี (ไทยแลนด์) สาขาปทุมธานี – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

โชคอำนวย(ฮั้วฮงเส็ง)

โชคอำนวย(ฮั้วฮงเส็ง) – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ยูโร เอเชีย แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง

ยูโร เอเชีย แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…