ไทยไอศกรีม มาร์เก็ตติ้ง

ไทยไอศกรีม มาร์เก็ตติ้ง – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ทรัพย์วิจิตต์ โดยนางสาวมยุรี ตัญจพัฒน์กุล

ทรัพย์วิจิตต์ โดยนางสาวมยุรี ตัญจพัฒน์กุล – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

เอ ซี อี โปรดักซ์

เอ ซี อี โปรดักซ์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

รังสิมันก่อสร้าง

รังสิมันก่อสร้าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

วีแอนเจพลาสติค โดยนายวันชัย เฟื่องทอง

วีแอนเจพลาสติค โดยนายวันชัย เฟื่องทอง – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

โปรเกส คาร์ เซอร์วิส (1998)

โปรเกส คาร์ เซอร์วิส (1998) – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ถาวรพรีซิชั่น(ไทยแลนด์)

ถาวรพรีซิชั่น(ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สามารถพรีซีชั่นส์

สามารถพรีซีชั่นส์ – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

โรงงานกระดาษอาภาชัย

โรงงานกระดาษอาภาชัย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษ – Pulp and paper ประเภทกิจการ การผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ไทย ไดโซ นิจิโมลิ

ไทย ไดโซ นิจิโมลิ – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ไทยเคนเมนทิแนนซ์แอนด์เซอร์วิส

ไทยเคนเมนทิแนนซ์แอนด์เซอร์วิส – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

ไทโยเท็ค

ไทโยเท็ค – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ต๊ะ มอเตอร์ โดยนางแสงจันทร์ บุญคล้อย

ต๊ะ มอเตอร์ โดยนางแสงจันทร์ บุญคล้อย – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

เกษตรอินทรีย์ สาขาตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง

เกษตรอินทรีย์ สาขาตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง – บริษัทจำกัด การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – Production of organic fertilizers ประเภทกิจการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

โหงวฮะ ฮอนด้า รังสิต

โหงวฮะ ฮอนด้า รังสิต – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

เอกไพบูลย์อุตสาหกรรมร่ม

เอกไพบูลย์อุตสาหกรรมร่ม – บริษัทจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

อภิสิทธิ์ พัวพิทักษ์สิริกุล

อภิสิทธิ์ พัวพิทักษ์สิริกุล – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

แสงประไพผลิตภัณฑ์ไม้

แสงประไพผลิตภัณฑ์ไม้ – บริษัทจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…