สแควร์ แพ็ค

สแควร์ แพ็ค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

อ.อานนท์เจริญกลการ

อ.อานนท์เจริญกลการ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ซันไรซ์ เอ็นจิเนียริ่ง

ซันไรซ์ เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

ร้านถาวร การช่าง โดยนายถาวร พลงาม

ร้านถาวร การช่าง โดยนายถาวร พลงาม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

เอส.บี.แฟคซิลิตี้ ดีไซน์

เอส.บี.แฟคซิลิตี้ ดีไซน์ – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

กาญจนา ไดนาโม โดยนางสาวกาญจนา ติปยานนท์

กาญจนา ไดนาโม โดยนางสาวกาญจนา ติปยานนท์ – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า…

ขวัญดี พลยางนอก

ขวัญดี พลยางนอก – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เค แอนด์ เอ็น เมคคาโทรนิก

เค แอนด์ เอ็น เมคคาโทรนิก – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร…

ตรงเจริญจักรกล

ตรงเจริญจักรกล – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

โรงสีข้าวสยาม

โรงสีข้าวสยาม – บริษัทจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

ลิ้มเซอร์วิส โดยนายอนุพงศ์ เฉลิมฉัตรวิไล

ลิ้มเซอร์วิส โดยนายอนุพงศ์ เฉลิมฉัตรวิไล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

พี.ดับเบิ้ล พี.

พี.ดับเบิ้ล พี. – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

อนาคอม ทู

อนาคอม ทู – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

เพาเวอร์ เมลัน สาขาปทุมธานี

เพาเวอร์ เมลัน สาขาปทุมธานี – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง…

อู่ประเสริฐศรี โดยนางสาวสุภาวนา ชมภูวิเศษ

อู่ประเสริฐศรี โดยนางสาวสุภาวนา ชมภูวิเศษ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

กวิน แมชชีน

กวิน แมชชีน – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เอส.เอ.บี.เอ็นจิเนียริ่ง

เอส.เอ.บี.เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create. ประเภทกิจการ…

สองเอ็นดี พลาสติก อินเจ็คชั่น โมลดิ้ง

สองเอ็นดี พลาสติก อินเจ็คชั่น โมลดิ้ง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า…