บี.พี.ฟู้ดส์

บี.พี.ฟู้ดส์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

นครดอกไม้เพลิง

นครดอกไม้เพลิง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตไม้ขีดไฟ – Production of matches ประเภทกิจการ การผลิตไม้ขีดไฟ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

อาร์ตแพ็ค

อาร์ตแพ็ค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

สุมาลี การค้า โดยนายชูชาติ เสียงแจ้ว

สุมาลี การค้า โดยนายชูชาติ เสียงแจ้ว – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ –…

วอน ไดมอนด์ อินดัสทรี

วอน ไดมอนด์ อินดัสทรี – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด…

ฮายปริ้น โดยนางสาววัชรา จันทร์เขียว

ฮายปริ้น โดยนางสาววัชรา จันทร์เขียว – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

พรีเมียร์ พรีซิชั่น พาร์ทส์

พรีเมียร์ พรีซิชั่น พาร์ทส์ – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

สมชาย การช่าง โดยนายสมชาย แสงแก้ว

สมชาย การช่าง โดยนายสมชาย แสงแก้ว – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

พูนผลเกษตรเคมี

พูนผลเกษตรเคมี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – Production of organic fertilizers ประเภทกิจการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

ชัย เย็นตั้ง สาขาปทุมธานี

ชัย เย็นตั้ง สาขาปทุมธานี – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…

เกรเทค ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์)

เกรเทค ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

ชัชชัย กระจก-อลูมิเนียม

ชัชชัย กระจก-อลูมิเนียม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

เนรมิต คอนกรีต

เนรมิต คอนกรีต – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สมหมาย บุลำพเว

สมหมาย บุลำพเว – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

ร่วมเจริญ บอดี้ เวิร์ค

ร่วมเจริญ บอดี้ เวิร์ค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ส.ศรีสวัสดิ์การช่าง โดยนายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์

ส.ศรีสวัสดิ์การช่าง โดยนายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

เสริมกิจ โดยนายสมชัย ชัยอาชาวงษ์

เสริมกิจ โดยนายสมชัย ชัยอาชาวงษ์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

สมบัติ พันธ์ประจักษ์

สมบัติ พันธ์ประจักษ์ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…