นิตยา ไทยเคอรี่โปรดักส์

นิตยา ไทยเคอรี่โปรดักส์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ที.โอ.อาร์ เดคคอร์เรท

ที.โอ.อาร์ เดคคอร์เรท – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

โทรนิคเลซ สาขาปทุมธานี

โทรนิคเลซ สาขาปทุมธานี – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

เอวี พริ้นท์ แอนด์ โพรดักส์

เอวี พริ้นท์ แอนด์ โพรดักส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

กิ๊บสัน เมอร์เชนไดส์ซิ่ง

กิ๊บสัน เมอร์เชนไดส์ซิ่ง – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ใบชาสามม้า บรรจุภัณฑ์

ใบชาสามม้า บรรจุภัณฑ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม…

ราหู การพิมพ์ แอนด์ มีเดียส์

ราหู การพิมพ์ แอนด์ มีเดียส์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

ภูธิป ยูนิฟอร์ม

ภูธิป ยูนิฟอร์ม – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

สำนักพิมพ์ ดี ดี บุ๊คส์

สำนักพิมพ์ ดี ดี บุ๊คส์ – ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

โรงสีฮ้อนำผลวัฒนา

โรงสีฮ้อนำผลวัฒนา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

สแควร์ แพ็ค

สแควร์ แพ็ค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

อ.อานนท์เจริญกลการ

อ.อานนท์เจริญกลการ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ซันไรซ์ เอ็นจิเนียริ่ง

ซันไรซ์ เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

ร้านถาวร การช่าง โดยนายถาวร พลงาม

ร้านถาวร การช่าง โดยนายถาวร พลงาม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

เอส.บี.แฟคซิลิตี้ ดีไซน์

เอส.บี.แฟคซิลิตี้ ดีไซน์ – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

กาญจนา ไดนาโม โดยนางสาวกาญจนา ติปยานนท์

กาญจนา ไดนาโม โดยนางสาวกาญจนา ติปยานนท์ – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า…

ขวัญดี พลยางนอก

ขวัญดี พลยางนอก – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เค แอนด์ เอ็น เมคคาโทรนิก

เค แอนด์ เอ็น เมคคาโทรนิก – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร…