อาร์ แอนด์ พี สติทชิ่ง

อาร์ แอนด์ พี สติทชิ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

ไนซ์ อินเตอร์ฟู๊ดส์

ไนซ์ อินเตอร์ฟู๊ดส์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ไซแอมริชวูด สาขาปทุมธานี

ไซแอมริชวูด สาขาปทุมธานี – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

วรนันท์ โปรดักส์

วรนันท์ โปรดักส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ชนะชัย โดยนายสุรศักดิ์ เหลืองเรืองบาน

ชนะชัย โดยนายสุรศักดิ์ เหลืองเรืองบาน – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

เตตร้า บ็อกซ์

เตตร้า บ็อกซ์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เจริญมอเตอร์ โดยนายสุชาติ เกียรติกุล

เจริญมอเตอร์ โดยนายสุชาติ เกียรติกุล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

พิณยา ฝอยทอง

พิณยา ฝอยทอง – ธุรกิจส่วนตัว การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ไทยแรงฤทธิ์ อุตสาหกรรมอาหาร

ไทยแรงฤทธิ์ อุตสาหกรรมอาหาร – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

นีโอ-แอดส์ โพรดักช์ชั่น

นีโอ-แอดส์ โพรดักช์ชั่น – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ซีเอ็ม โภคภัณฑ์

ซีเอ็ม โภคภัณฑ์ – บริษัทจำกัด การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สหพานิชบรรจุภัณฑ์

สหพานิชบรรจุภัณฑ์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

พิลคิงตัน แอร์โรสเปซ(ประเทศไทย)

พิลคิงตัน แอร์โรสเปซ(ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

แพลนออร์เดอร์

แพลนออร์เดอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ยูเนี่ยน เซกิ เอ็นจิเนียริ่ง

ยูเนี่ยน เซกิ เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมรถจักรรถถ่วง อุปกรณ์ – Locomotive repair production equipment, car clutter. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมรถจักรรถถ่วง…

ปิยะวัฒน์ยานยนต์ โดยนายหงักเม้ง อิงอนุรักษ์สกุล

ปิยะวัฒน์ยานยนต์ โดยนายหงักเม้ง อิงอนุรักษ์สกุล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เซฟไฟกรุ๊ป (1995)

เซฟไฟกรุ๊ป (1995) – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…

บี.เอส.บี อิเลคทริค

บี.เอส.บี อิเลคทริค – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…