ไทยพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ สาขานนทบุรี

ไทยพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ สาขานนทบุรี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน สาขางามวงศ์วาน 2

เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน สาขางามวงศ์วาน 2 – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด…

บ.วิภา โดยนางวิภา ธนสัมปัตติ

บ.วิภา โดยนางวิภา ธนสัมปัตติ – อื่นๆ ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound.…

อี.ซี.อาร์.เซอร์วิส ซัพพลาย

อี.ซี.อาร์.เซอร์วิส ซัพพลาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

พี โอ ดีไซน์

พี โอ ดีไซน์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

เอสที เนทเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่น

เอสที เนทเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่น – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

ประดิษฐ์ สีเขียว

ประดิษฐ์ สีเขียว – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ –…

สุณี ชัยทะ

สุณี ชัยทะ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

เอ็น แอนด์ เอส ทรีทเม้นท์ ซิสเท็มส์

เอ็น แอนด์ เอส ทรีทเม้นท์ ซิสเท็มส์ – บริษัทจำกัด การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other…

อาชวิตกิต เอ็นจิเนียริ่ง

อาชวิตกิต เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

เมธาภัทร วิศวกรรม

เมธาภัทร วิศวกรรม – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

โกลเด้น จิด้า

โกลเด้น จิด้า – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

เวล เมททัล เวอคส์ สาขานนทบุรี

เวล เมททัล เวอคส์ สาขานนทบุรี – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร…

อู่เมืองนนท์ ออโต เซอร์วิส แอนด์ มอเตอร์ สปอร์ต

อู่เมืองนนท์ ออโต เซอร์วิส แอนด์ มอเตอร์ สปอร์ต – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ –…

เอ็ม เอ็ม เอส

เอ็ม เอ็ม เอส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์

นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ฉัตรเพียร การช่าง

ฉัตรเพียร การช่าง – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เค.ที.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง

เค.ที.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…