รุ่งเรืองสถาปัตย์ โดยนางสาวฉวีวรรณ อร่ามเรืองกุล

รุ่งเรืองสถาปัตย์ โดยนางสาวฉวีวรรณ อร่ามเรืองกุล – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

ปุ๋ยสยาม

ปุ๋ยสยาม – บริษัทจำกัด การผลิตปุ๋ยเคมี – Production of chemical fertilizers ประเภทกิจการ การผลิตปุ๋ยเคมี – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ศูนย์บริการ บ้านครู

ศูนย์บริการ บ้านครู – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

นภกุล โดยนายวิชัย วรฤทธิ์กุล

นภกุล โดยนายวิชัย วรฤทธิ์กุล – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

พิบูลการช่าง

พิบูลการช่าง – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

ณฐาการพิมพ์

ณฐาการพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

3เอส เพลท

3เอส เพลท – บริษัทจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ…

ทู ที.พริ้นติ้ง โดยนายติง ชุมกระโทก

ทู ที.พริ้นติ้ง โดยนายติง ชุมกระโทก – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ…

มอเตอร์คาร์เซอร์วิส โดยนางฉัฐภรณ์ ปานเอี่ยม

มอเตอร์คาร์เซอร์วิส โดยนางฉัฐภรณ์ ปานเอี่ยม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

พระนคร ออโต้แอร์ สาขานนทบุรี

พระนคร ออโต้แอร์ สาขานนทบุรี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

โรงน้ำแข็งสาครทิพย์

โรงน้ำแข็งสาครทิพย์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ป.สยามการไฟฟ้า โดยนายปกรณ์ ตรีรัตน์ดิลกกุล

ป.สยามการไฟฟ้า โดยนายปกรณ์ ตรีรัตน์ดิลกกุล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

สุภวัฒน์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

สุภวัฒน์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

เอกธนวัฒน์ เอ็นจิเนียร์

เอกธนวัฒน์ เอ็นจิเนียร์ – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

นนทบุรี โปรดักศ์ ฟู้ด

นนทบุรี โปรดักศ์ ฟู้ด – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อนัน รักษาวงษ์

อนัน รักษาวงษ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

เค.เอ็ม.แอล.เทคโนโลยี

เค.เอ็ม.แอล.เทคโนโลยี – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…