ซิลเวอร์ แอนด์ ซิลเวอร์ คอร์ปอเรชั่น

ซิลเวอร์ แอนด์ ซิลเวอร์ คอร์ปอเรชั่น – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – บริษัทจำกัด สินค้า…

จรัสเฟอร์นิเจอร์ โดยนายจรัส คำวอน

จรัสเฟอร์นิเจอร์ โดยนายจรัส คำวอน – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ทิวดาลูบ ดีพี

ทิวดาลูบ ดีพี – บริษัทจำกัด กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ – Refined oil products including gas separation ประเภทกิจการ กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ – บริษัทจำกัด…

บีทเทิล ดีไซน์

บีทเทิล ดีไซน์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

กัญญารัตน์ โดยนายวิรัช โสโสม สาขานนทบุรี

กัญญารัตน์ โดยนายวิรัช โสโสม สาขานนทบุรี – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

แอ็สคอร์ป

แอ็สคอร์ป – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

โรงพิมพ์แสงอรุณและบรรจุภัณฑ์

โรงพิมพ์แสงอรุณและบรรจุภัณฑ์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ สินค้า /…

ชื้อเซ่งหลีการช่าง

ชื้อเซ่งหลีการช่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด

สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ศรีสุวรรณ ทูลส์แอนด์ดาย

ศรีสุวรรณ ทูลส์แอนด์ดาย – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ยูทรา เทคโนโลยี

ยูทรา เทคโนโลยี – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

เอ็ม.เอส.คาร์มาร์ท โดยนายศุภโชติ จุฑาพฤทธิ์

เอ็ม.เอส.คาร์มาร์ท โดยนายศุภโชติ จุฑาพฤทธิ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เอ็น พีวี ประดับยนต์ โดยภควัต ปรีชาเวชกุล

เอ็น พีวี ประดับยนต์ โดยภควัต ปรีชาเวชกุล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ…

ไดมอนด์ ฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์

ไดมอนด์ ฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

เจริญโอสถ

เจริญโอสถ – บริษัทจำกัด การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ไทยพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ สาขานนทบุรี

ไทยพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ สาขานนทบุรี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน สาขางามวงศ์วาน 2

เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน สาขางามวงศ์วาน 2 – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด…

บ.วิภา โดยนางวิภา ธนสัมปัตติ

บ.วิภา โดยนางวิภา ธนสัมปัตติ – อื่นๆ ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound.…