สยามเปเปอร์บ๊อกซ์

สยามเปเปอร์บ๊อกซ์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

เอเซี่ยน เบเวอเรจ

เอเซี่ยน เบเวอเรจ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ส.รุ่งเรืองวู้ดโปรดักส์ 2000

ส.รุ่งเรืองวู้ดโปรดักส์ 2000 – บริษัทจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้…

นารี วรรณะเจริญ

นารี วรรณะเจริญ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เอเพ็กซ์ ควอลิตี้ พรีซิชั่น

เอเพ็กซ์ ควอลิตี้ พรีซิชั่น – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

เมืองทอง ออโต้ สปอร์ต (1999)

เมืองทอง ออโต้ สปอร์ต (1999) – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า…

พี.ที.เอส.พรีซิชั่น ทูลลิ้ง ซิสเต็มส์ สาขานนทบุรี

พี.ที.เอส.พรีซิชั่น ทูลลิ้ง ซิสเต็มส์ สาขานนทบุรี – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

พูล่ามาร์เก็ตติ้ง

พูล่ามาร์เก็ตติ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ยูสเซอร์คอมพิวเตอร์และครูไทย

ยูสเซอร์คอมพิวเตอร์และครูไทย – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด สินค้า…

อินเตอร์เท็มโป้

อินเตอร์เท็มโป้ – บริษัทจำกัด ผลิต ประกอบซ่อมนาฬิกา ชิ้นส่วน – Manufacturing, assembly, repair parts for watches ประเภทกิจการ ผลิต ประกอบซ่อมนาฬิกา…

จิตนภา ค้ำกระโทก

จิตนภา ค้ำกระโทก – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย)

เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เบนซ์ จอย เซอร์วิส ออโต้เซ็นเตอร์

เบนซ์ จอย เซอร์วิส ออโต้เซ็นเตอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เอบีอีซี

เอบีอีซี – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

สิงค์-ไทย อินดัสเตรียล โปรดักส์

สิงค์-ไทย อินดัสเตรียล โปรดักส์ – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

ศุภชัยการช่าง โดยนายศุภชัย แกว่นชัด

ศุภชัยการช่าง โดยนายศุภชัย แกว่นชัด – อื่นๆ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ…

ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย สเตนเลส อินเตอร์

ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย สเตนเลส อินเตอร์ – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

รุ่งเรืองสถาปัตย์ โดยนางสาวฉวีวรรณ อร่ามเรืองกุล

รุ่งเรืองสถาปัตย์ โดยนางสาวฉวีวรรณ อร่ามเรืองกุล – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…