สันติพร กรุ๊ป

สันติพร กรุ๊ป – บริษัทจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด –…

แครายบริการ โดยนายไพรัช เชี่ยวชาญศิลปเลิศ

แครายบริการ โดยนายไพรัช เชี่ยวชาญศิลปเลิศ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ล้านมอไทร โดยนายสมพร ชลลอก

ล้านมอไทร โดยนายสมพร ชลลอก – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

ศรีวัฒนา น้ำแข็งหลอด

ศรีวัฒนา น้ำแข็งหลอด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ธีมาเทค

ธีมาเทค – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด สินค้า…

คูลแมน คอร์ปอเรชั่น

คูลแมน คอร์ปอเรชั่น – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

เซียวฮั้วเฮง

เซียวฮั้วเฮง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ –…

ปทุมเกตน์เทรดดิ้ง

ปทุมเกตน์เทรดดิ้ง – บริษัทจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ผลิตภัณฑ์อาหารยูโรป้า

ผลิตภัณฑ์อาหารยูโรป้า – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

อู่ธนยนต์ โดยนายธนูศักดิ์ สังข์สวน

อู่ธนยนต์ โดยนายธนูศักดิ์ สังข์สวน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เค.เอส.วอเตอร์ กรุ๊ป

เค.เอส.วอเตอร์ กรุ๊ป – บริษัทจำกัด การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ การผลิต…

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเมเจอร์ปากเกร็ด

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเมเจอร์ปากเกร็ด – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

พริ้ม ทองจูด

พริ้ม ทองจูด – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เอนก น้อยแสง

เอนก น้อยแสง – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

อุดมบัวแก้วการพิมพ์ โดยนายสุเทพ จตุรภัทรพงศ์

อุดมบัวแก้วการพิมพ์ โดยนายสุเทพ จตุรภัทรพงศ์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

โรงน้ำแข็งบางศรีเมือง 1999

โรงน้ำแข็งบางศรีเมือง 1999 – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ประสานเฟอร์นิเจอร์

ประสานเฟอร์นิเจอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ไทยนาโต้แพคกิ้งเทป

ไทยนาโต้แพคกิ้งเทป – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…