อ้อมจิต อมรดารารัตน์

อ้อมจิต อมรดารารัตน์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตภัณฑ์จากหวายและพืชอื่นๆ – Products from rattan and other crops. ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์จากหวายและพืชอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว…

โรงพิมพ์วิโรจน์บัณยกิจ

โรงพิมพ์วิโรจน์บัณยกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเดอะมอลล์โคราช

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเดอะมอลล์โคราช – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

เหลี่ยงเฮง โดยบวรภัค กมลศิริประเสริฐ

เหลี่ยงเฮง โดยบวรภัค กมลศิริประเสริฐ – โรงงาน การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อู่โชคชัยการยาง โดยนายสายัณห์ นันทศักดิ์ศิริ

อู่โชคชัยการยาง โดยนายสายัณห์ นันทศักดิ์ศิริ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

โคราชเมทัลกรุ๊ป

โคราชเมทัลกรุ๊ป – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ธนาสติ๊กเกอร์

ธนาสติ๊กเกอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

วรรณวัฒน์ไหมไทย

วรรณวัฒน์ไหมไทย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ส.ไพศาลกล่องกระดาษ(1997)

ส.ไพศาลกล่องกระดาษ(1997) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

อีสแพ็น อินดัสทรี

อีสแพ็น อินดัสทรี – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ลูกชิ้นบุศรินทร์ โดยนายสมพงษ์ รอดสิน

ลูกชิ้นบุศรินทร์ โดยนายสมพงษ์ รอดสิน – โรงงาน การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

สิริชัยกลการ (1996)

สิริชัยกลการ (1996) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

เอส.แอล.โอ เอ แอนด์ เทเลคอม

เอส.แอล.โอ เอ แอนด์ เทเลคอม – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน…

วินัย กิจกังวล

วินัย กิจกังวล – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

อาร์ทผ้าม่าน โดยนายวัยโรจน์ จรรยาพาณิชย์

อาร์ทผ้าม่าน โดยนายวัยโรจน์ จรรยาพาณิชย์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ร้านระฆังทองซีเมนต์บล็อก 2

ร้านระฆังทองซีเมนต์บล็อก 2 – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

มาสด้าสิบสีมา

มาสด้าสิบสีมา – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

อู่ ต.ออโต้เซอร์วิส โดยนายวิโรจน์ ดั่นกลาง

อู่ ต.ออโต้เซอร์วิส โดยนายวิโรจน์ ดั่นกลาง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…