คันทรีเฟรชแดรี่ สาขาฟาร์มโคนมกม.7

คันทรีเฟรชแดรี่ สาขาฟาร์มโคนมกม.7 – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

กรุงเทพโปรดิ๊วส์ สาขานครราชสีมา(โคกกรวด)

กรุงเทพโปรดิ๊วส์ สาขานครราชสีมา(โคกกรวด) – บริษัทจำกัด(มหาชน) การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ดาบภาณุ การสุรา

ดาบภาณุ การสุรา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

ปากช่องดำรงไทย

ปากช่องดำรงไทย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

เอส เอ มอเตอร์สปากช่อง

เอส เอ มอเตอร์สปากช่อง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – Mines except underground mining ประเภทกิจการ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน –…

ก๊าซ แอนด์ คาสติ้ง

ก๊าซ แอนด์ คาสติ้ง – บริษัทจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – บริษัทจำกัด…

ณัฐพร หินอ่อน

ณัฐพร หินอ่อน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด…

ลุงเชยการช่าง โดยนายเชย ศรีเกาะ

ลุงเชยการช่าง โดยนายเชย ศรีเกาะ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ธรรมรังษี (2001)

ธรรมรังษี (2001) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

อู่ช่างใหญ่ โดยนายวิชัย อาจยาทา

อู่ช่างใหญ่ โดยนายวิชัย อาจยาทา – อื่นๆ ผลิต ประกอบ ซ่อม รถใช้งานเกษตร – Manufacturing, assembly, repair vehicles used for…

โคราชเจริญพัฒนา

โคราชเจริญพัฒนา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

โรงพิมพ์เลิศศิลป์ (1994)

โรงพิมพ์เลิศศิลป์ (1994) – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ สินค้า…

อู่นิคมผัง 1 โดยนายอุทัย นามประกอบ

อู่นิคมผัง 1 โดยนายอุทัย นามประกอบ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

เนาวรัตน์พัฒนาการ สาขานครราชสีมา

เนาวรัตน์พัฒนาการ สาขานครราชสีมา – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า /…

ลาภเพิ่มพูนมอเตอร์ 1999

ลาภเพิ่มพูนมอเตอร์ 1999 – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

ดี.พี.ด่านเกวียนพ็อตเตอรี่

ดี.พี.ด่านเกวียนพ็อตเตอรี่ – บริษัทจำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

สูงเนินแสงไทยการช่าง

สูงเนินแสงไทยการช่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า

ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…