แหลมทองเกษตรภัณฑ์ สาขาโรงงานมะเกลือใหม่

แหลมทองเกษตรภัณฑ์ สาขาโรงงานมะเกลือใหม่ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

อภิพรชัยหินอ่อนและแกรนิต 1

อภิพรชัยหินอ่อนและแกรนิต 1 – บริษัทจำกัด ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – Mines except underground mining ประเภทกิจการ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – บริษัทจำกัด…

โคราชโฟรเซ่นไอซ์

โคราชโฟรเซ่นไอซ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

โรงน้ำแข็งมิตรภาพนครราชสีมา

โรงน้ำแข็งมิตรภาพนครราชสีมา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

เลส สเวตเตอร์ แฟคทอรี่

เลส สเวตเตอร์ แฟคทอรี่ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ฉลอง การช่าง โดยนายฉลอง สุภาษร

ฉลอง การช่าง โดยนายฉลอง สุภาษร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

สหกรณ์บริการ วังขนาย จำกัด สาขานครราชสีมา

สหกรณ์บริการ วังขนาย จำกัด สาขานครราชสีมา – อื่นๆ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – Production of organic fertilizers ประเภทกิจการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – อื่นๆ…

โรงน้ำแข็งสุรนารี

โรงน้ำแข็งสุรนารี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

เอเซียยนต์ โดยนางวรรณี คุณานุผล

เอเซียยนต์ โดยนางวรรณี คุณานุผล – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

วิลเลจ ฟาร์ม

วิลเลจ ฟาร์ม – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

โคราช พรีซิชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง

โคราช พรีซิชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต…

โรงเตาสมส่วน โดยนางอาภรณ์ สิริโรจนานนท์

โรงเตาสมส่วน โดยนางอาภรณ์ สิริโรจนานนท์ – อื่นๆ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

สีมาอัดดอกยาง – หล่อ

สีมาอัดดอกยาง – หล่อ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง – Tire retreading tires etc. ประเภทกิจการ การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง –…

อุตสาหกรรมเทียมเฮงใหม่

อุตสาหกรรมเทียมเฮงใหม่ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

เลิฟแมนกรอบรูป โดยนายยรรยงค์ เลื่องลือ

เลิฟแมนกรอบรูป โดยนายยรรยงค์ เลื่องลือ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ศ.เซอร์วิส โดยนายศักดา คำแก้ว

ศ.เซอร์วิส โดยนายศักดา คำแก้ว – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อุดมพรการไฟฟ้า โดยนางนภา คมฤทัย

อุดมพรการไฟฟ้า โดยนางนภา คมฤทัย – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

ฟูจิกิ (ไทยแลนด์)สาขาบ้านปรางค์

ฟูจิกิ (ไทยแลนด์)สาขาบ้านปรางค์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…