ไทรเบิ้ล ริเวอร์ โพรดักส์

ไทรเบิ้ล ริเวอร์ โพรดักส์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด…

เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ สาขานครราชสีมา

เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ สาขานครราชสีมา – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ไทยยามาซากิ สาขาเดอะมอลล์โคราช

ไทยยามาซากิ สาขาเดอะมอลล์โคราช – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ศิริวัฒนา 72

ศิริวัฒนา 72 – บริษัทจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ –…

เล็กการช่าง โดยนายพิชิตชัย คำจันทึก

เล็กการช่าง โดยนายพิชิตชัย คำจันทึก – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

39 เจริญการช่าง โดยนางสาวอุทัย มั่งมี

39 เจริญการช่าง โดยนางสาวอุทัย มั่งมี – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

ไอทีโซน (2001) โดยนางสุภาวดี ปวรินทร์พงษ์

ไอทีโซน (2001) โดยนางสุภาวดี ปวรินทร์พงษ์ – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน…

โรงสีเทียนยู่เฮง

โรงสีเทียนยู่เฮง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

สหมิตรการาจ โดยนายฐานันดร ทองเปลว

สหมิตรการาจ โดยนายฐานันดร ทองเปลว – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ก.กรการโคราช

ก.กรการโคราช – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ – Glass, glassware, lamps ประเภทกิจการ ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

ศิริอักษรการพิมพ์

ศิริอักษรการพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ร้านเสรีการช่าง โดยนายเสรี จำรูญทิพวรรณ

ร้านเสรีการช่าง โดยนายเสรี จำรูญทิพวรรณ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

มิตซู ปฐพีทอง

มิตซู ปฐพีทอง – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ร้านน้ำพริกแม่สำเนียง โดยนางมุกดา วัฒนศักดิ์

ร้านน้ำพริกแม่สำเนียง โดยนางมุกดา วัฒนศักดิ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้านปรีชาดีเซล โดยนายปรีชา ทองหล่อ

ร้านปรีชาดีเซล โดยนายปรีชา ทองหล่อ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่รวมพัฒนา โดยนายกวง สิงห์ทอง

อู่รวมพัฒนา โดยนายกวง สิงห์ทอง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ส.เจริญผล โดยนายรัตนพงษ์ จึงวัฒนศิริกุล

ส.เจริญผล โดยนายรัตนพงษ์ จึงวัฒนศิริกุล – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

คอมพิวเตอร์ช็อพ (1993)

คอมพิวเตอร์ช็อพ (1993) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…