ร้านตัดเสื้อผ้านุ้ย โดยนางปิติภรณ์ ทวีวิกยการ

ร้านตัดเสื้อผ้านุ้ย โดยนางปิติภรณ์ ทวีวิกยการ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ก.แสนไทย สาขานครราชสีมา

ก.แสนไทย สาขานครราชสีมา – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ไฮโดรคอมโพเนนท์

ไฮโดรคอมโพเนนท์ – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ปักธงชัยปศุสัตว์ โดยนายนุสนธ์ กว้างขวาง

ปักธงชัยปศุสัตว์ โดยนายนุสนธ์ กว้างขวาง – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – อื่นๆ…

เอส.ซี.สกรู กรุ๊ป

เอส.ซี.สกรู กรุ๊ป – บริษัทจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด –…

โตโย มิลเลนเนียม

โตโย มิลเลนเนียม – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create.…

ก.โคราชแทรค โดยนางสาวณัฎฐนิช จิตต์สาคร

ก.โคราชแทรค โดยนางสาวณัฎฐนิช จิตต์สาคร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่วรการ โดยนางนิยม ประกอบวรการ

อู่วรการ โดยนางนิยม ประกอบวรการ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

โอสถสภา สาขานครราชสีมา

โอสถสภา สาขานครราชสีมา – บริษัทจำกัด การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เอวีโรงน้ำแข็งและห้องเย็นพิมาย

เอวีโรงน้ำแข็งและห้องเย็นพิมาย – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

บุญเหลี่ยมการช่าง โดยนายสหัสวรรษ สุภาพรม

บุญเหลี่ยมการช่าง โดยนายสหัสวรรษ สุภาพรม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เอนวิเทค

เอนวิเทค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

โรงกลีงโกฉ่าย โดยนายนริน ผดุงสิทธิกุล

โรงกลีงโกฉ่าย โดยนายนริน ผดุงสิทธิกุล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

นิเวศน์ วิวัธนชัย

นิเวศน์ วิวัธนชัย – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

บุญญาวโรภาส

บุญญาวโรภาส – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

สงวนวงษ์สตาร์ช

สงวนวงษ์สตาร์ช – บริษัทจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

มนูญการช่าง โดยนายมนูญ ปัจจัยเจริญ

มนูญการช่าง โดยนายมนูญ ปัจจัยเจริญ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ปากช่องสหชัยรีไซเคิล

ปากช่องสหชัยรีไซเคิล – บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…