พันธมิตรหินอ่อน

พันธมิตรหินอ่อน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – Mines except underground mining ประเภทกิจการ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

โคราช แมททีเรียล

โคราช แมททีเรียล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

โรงกลึงอุทัยการช่าง โดยนางนงลักษณ์ จันทร์กลิ่น

โรงกลึงอุทัยการช่าง โดยนางนงลักษณ์ จันทร์กลิ่น – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

อิชิคิว ฟูด (ประเทศไทย)

อิชิคิว ฟูด (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อู่พันการช่าง โดยนายพัน โชติกลาง

อู่พันการช่าง โดยนายพัน โชติกลาง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

จำรองเฟอร์นิเจอร์ โดยนายจำรอง ถือพุดซา

จำรองเฟอร์นิเจอร์ โดยนายจำรอง ถือพุดซา – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ณัฐชาเบเกอรี่ โดยนายเอียด นิรัมย์

ณัฐชาเบเกอรี่ โดยนายเอียด นิรัมย์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เสริมศักดิ์การช่าง โดยนายเสริมศักดิ์ ศรัทธาพิสิฐ

เสริมศักดิ์การช่าง โดยนายเสริมศักดิ์ ศรัทธาพิสิฐ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

โคราชศิริมิตร

โคราชศิริมิตร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

บุญแหลม โดยนางมาริษา สอนสุภาพ

บุญแหลม โดยนางมาริษา สอนสุภาพ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ร้านก. การช่าง โดยนายสิทธิ์ บาลสันเทียะ

ร้านก. การช่าง โดยนายสิทธิ์ บาลสันเทียะ – อื่นๆ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs.…

เอส.แพค คอนสตรัคชั่น

เอส.แพค คอนสตรัคชั่น – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

สุวิทย์การช่าง โดยนายสุวิทย์ ปราณีตพลกรัง

สุวิทย์การช่าง โดยนายสุวิทย์ ปราณีตพลกรัง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เฉาก๊วยโบราณ เจ้อ้อยโคราช

เฉาก๊วยโบราณ เจ้อ้อยโคราช – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – อื่นๆ…

ราชสีมาสูงเซ้งประดับยนต์

ราชสีมาสูงเซ้งประดับยนต์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ศิลาคูณหินอ่อนและแกรนิต

ศิลาคูณหินอ่อนและแกรนิต – บริษัทจำกัด ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – Mines except underground mining ประเภทกิจการ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – บริษัทจำกัด สินค้า…

วัฒนากล่องกระดาษพลาสติก

วัฒนากล่องกระดาษพลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

อาคาโอะ (ไทยแลนด์) สาขาสีคิ้ว

อาคาโอะ (ไทยแลนด์) สาขาสีคิ้ว – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า /…