สตาร์ คาร์เปท

สตาร์ คาร์เปท – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

พรประเสริฐ โดยนายวิฑูรย์ สมัถชัย

พรประเสริฐ โดยนายวิฑูรย์ สมัถชัย – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

ว.เจริญยนต์ดีเซล โดยนางวันเพ็ญ จงขวัญยืน

ว.เจริญยนต์ดีเซล โดยนางวันเพ็ญ จงขวัญยืน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เฉย บูติก โดยนายเฉย ฉิมมา

เฉย บูติก โดยนายเฉย ฉิมมา – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

ร้านช้างเผือก เทเลคอม โดยนางสาวศิริเลิศ สิงห์ลือ

ร้านช้างเผือก เทเลคอม โดยนางสาวศิริเลิศ สิงห์ลือ – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน…

แม่น้ำหินอ่อนและแกรนิต

แม่น้ำหินอ่อนและแกรนิต – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – Mines except underground mining ประเภทกิจการ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ราชสีมา เซ็นทรัล คอมพิวเตอร์

ราชสีมา เซ็นทรัล คอมพิวเตอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

นครมั่นคงขนส่ง 99

นครมั่นคงขนส่ง 99 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

ไทรเบิ้ล ริเวอร์ โพรดักส์

ไทรเบิ้ล ริเวอร์ โพรดักส์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด…

ร้านขวัญการไฟฟ้า โดยนายขวัญเมือง อภิลักษณชัย

ร้านขวัญการไฟฟ้า โดยนายขวัญเมือง อภิลักษณชัย – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ สาขานครราชสีมา

เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ สาขานครราชสีมา – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ไทยยามาซากิ สาขาเดอะมอลล์โคราช

ไทยยามาซากิ สาขาเดอะมอลล์โคราช – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ศิริวัฒนา 72

ศิริวัฒนา 72 – บริษัทจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ –…

เล็กการช่าง โดยนายพิชิตชัย คำจันทึก

เล็กการช่าง โดยนายพิชิตชัย คำจันทึก – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

39 เจริญการช่าง โดยนางสาวอุทัย มั่งมี

39 เจริญการช่าง โดยนางสาวอุทัย มั่งมี – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

ไอทีโซน (2001) โดยนางสุภาวดี ปวรินทร์พงษ์

ไอทีโซน (2001) โดยนางสุภาวดี ปวรินทร์พงษ์ – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน…

โรงสีเทียนยู่เฮง

โรงสีเทียนยู่เฮง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

สหมิตรการาจ โดยนายฐานันดร ทองเปลว

สหมิตรการาจ โดยนายฐานันดร ทองเปลว – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…