เลส สเวตเตอร์ แฟคทอรี่

เลส สเวตเตอร์ แฟคทอรี่ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

โรงน้ำแข็งสุรนารี

โรงน้ำแข็งสุรนารี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

เอเซียยนต์ โดยนางวรรณี คุณานุผล

เอเซียยนต์ โดยนางวรรณี คุณานุผล – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

วิลเลจ ฟาร์ม

วิลเลจ ฟาร์ม – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

โคราช พรีซิชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง

โคราช พรีซิชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต…

โรงเตาสมส่วน โดยนางอาภรณ์ สิริโรจนานนท์

โรงเตาสมส่วน โดยนางอาภรณ์ สิริโรจนานนท์ – อื่นๆ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

สีมาอัดดอกยาง – หล่อ

สีมาอัดดอกยาง – หล่อ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง – Tire retreading tires etc. ประเภทกิจการ การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง –…

อุตสาหกรรมเทียมเฮงใหม่

อุตสาหกรรมเทียมเฮงใหม่ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

เลิฟแมนกรอบรูป โดยนายยรรยงค์ เลื่องลือ

เลิฟแมนกรอบรูป โดยนายยรรยงค์ เลื่องลือ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ศ.เซอร์วิส โดยนายศักดา คำแก้ว

ศ.เซอร์วิส โดยนายศักดา คำแก้ว – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อุดมพรการไฟฟ้า โดยนางนภา คมฤทัย

อุดมพรการไฟฟ้า โดยนางนภา คมฤทัย – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

ฟูจิกิ (ไทยแลนด์)สาขาบ้านปรางค์

ฟูจิกิ (ไทยแลนด์)สาขาบ้านปรางค์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ร้านน้องครีม เบเกอรี่

ร้านน้องครีม เบเกอรี่ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – อื่นๆ…

โคราชเหล่าไพศาล สาขาห้วยแถลง

โคราชเหล่าไพศาล สาขาห้วยแถลง – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

เสน่ห์ศิลป์การช่าง โดยนายเสน่ห์ศิลป์ บุพศิริ

เสน่ห์ศิลป์การช่าง โดยนายเสน่ห์ศิลป์ บุพศิริ – อื่นๆ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ…

อกริฟีด แอนด์ ไลฟ์สต๊อค สาขานครราชสีมา

อกริฟีด แอนด์ ไลฟ์สต๊อค สาขานครราชสีมา – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ร้านอาร์.พี.เอ็ม. แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย

ร้านอาร์.พี.เอ็ม. แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

เอส.พี.อินเตอร์เพ้นท์

เอส.พี.อินเตอร์เพ้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ ผลิตสี…