เอนวิเทค

เอนวิเทค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

โรงกลีงโกฉ่าย โดยนายนริน ผดุงสิทธิกุล

โรงกลีงโกฉ่าย โดยนายนริน ผดุงสิทธิกุล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

นิเวศน์ วิวัธนชัย

นิเวศน์ วิวัธนชัย – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

บุญญาวโรภาส

บุญญาวโรภาส – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

สงวนวงษ์สตาร์ช

สงวนวงษ์สตาร์ช – บริษัทจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

มนูญการช่าง โดยนายมนูญ ปัจจัยเจริญ

มนูญการช่าง โดยนายมนูญ ปัจจัยเจริญ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ปากช่องสหชัยรีไซเคิล

ปากช่องสหชัยรีไซเคิล – บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

สปริ๊นท์การ์เม้นท์

สปริ๊นท์การ์เม้นท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

โรงขนมนครเบเกอรี่ โดยนายปิยะ หล่อลีฬหา

โรงขนมนครเบเกอรี่ โดยนายปิยะ หล่อลีฬหา – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้านวันชัยการช่าง โดยนายนิยม เชาว์มานะเดช

ร้านวันชัยการช่าง โดยนายนิยม เชาว์มานะเดช – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

โรงเลื่อยจักร์ด่านขุนทด

โรงเลื่อยจักร์ด่านขุนทด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

สุพจน์ไหมไทย มัดหมี่

สุพจน์ไหมไทย มัดหมี่ – บริษัทจำกัด การผลิตเส้นไหม – Silk production ประเภทกิจการ การผลิตเส้นไหม – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

รจนาการพิมพ์ โดยนางรจนา ช่อปทุมมา

รจนาการพิมพ์ โดยนางรจนา ช่อปทุมมา – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

โชคเจริญมาร์เก็ตติ้งสาขา นครราชสีมา

โชคเจริญมาร์เก็ตติ้งสาขา นครราชสีมา – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

กิตติพงษ์ไหมไทย

กิตติพงษ์ไหมไทย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ร้านพิชัยการยาง โดยนายพิทยา ค้าขาย

ร้านพิชัยการยาง โดยนายพิทยา ค้าขาย – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เวิลด์ โอ เอ เซ็นเตอร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส

เวิลด์ โอ เอ เซ็นเตอร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ…

เขาใหญ่ – ท่าช้างหินอ่อน

เขาใหญ่ – ท่าช้างหินอ่อน – บริษัทจำกัด ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – Mines except underground mining ประเภทกิจการ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน –…