แสงไพศาลการพิมพ์

แสงไพศาลการพิมพ์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ส.เจริญรุ่งเรือง นิตติ้ง

ส.เจริญรุ่งเรือง นิตติ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

โรงน้ำแข็งบางหลวง

โรงน้ำแข็งบางหลวง – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

วิลล่า ฟุตแวร์

วิลล่า ฟุตแวร์ – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ธนรัตน์เทคนิค โดยนายธนู ครุฑเปรม

ธนรัตน์เทคนิค โดยนายธนู ครุฑเปรม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

โรงหล่อสหบางกอก

โรงหล่อสหบางกอก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

“ขจรเกียรติ (จิตต์เกษม) ” โดยนางสมศรี ปูนพูลโภค

“ขจรเกียรติ (จิตต์เกษม) ” โดยนางสมศรี ปูนพูลโภค – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

เฮ้ง ช้ง เฮียง โดยนางเง็กน้อย แซ่โซว

เฮ้ง ช้ง เฮียง โดยนางเง็กน้อย แซ่โซว – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

รัตนโลหะภัณฑ์

รัตนโลหะภัณฑ์ – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

รพีพัฒนา อุตสาหกรรม

รพีพัฒนา อุตสาหกรรม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

T3 BRONZE โดยนายธรรมนูญ ขำอรุณ

T3 BRONZE โดยนายธรรมนูญ ขำอรุณ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

โรงหล่อนรสิงห์ โดยนายจุมพล ภู่เสือ

โรงหล่อนรสิงห์ โดยนายจุมพล ภู่เสือ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

สตาร์ซิตี้

สตาร์ซิตี้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

ไดมอนพลาส

ไดมอนพลาส – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ยางสามพราน โดยนางส่งศรี จงยิ่งยศ

ยางสามพราน โดยนางส่งศรี จงยิ่งยศ – โรงงาน การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง – Tire retreading tires etc. ประเภทกิจการ การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง –…

วี เอส นครปฐม

วี เอส นครปฐม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ดี.เอส.ที.1993

ดี.เอส.ที.1993 – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ –…

ไทย แสตมป์ เอ็นจิเนียริ่ง

ไทย แสตมป์ เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…