วี.พี.น้ำดื่ม

วี.พี.น้ำดื่ม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

อุตสาหกรรมเจริญรุ่งเรือง

อุตสาหกรรมเจริญรุ่งเรือง – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

เอ็นเอสที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ สาขานครปฐม

เอ็นเอสที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ สาขานครปฐม – บริษัทจำกัด การผลิตผงชูรส – MSG production ประเภทกิจการ การผลิตผงชูรส – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สยามฟองน้ำโฟม

สยามฟองน้ำโฟม – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ซี แอนด์ ที (โฮลดิ้งส์)

ซี แอนด์ ที (โฮลดิ้งส์) – บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด…

หน่อยเบเกอรี่ โดยนางสำรวย เลอศักดิ์สมบัติ

หน่อยเบเกอรี่ โดยนางสำรวย เลอศักดิ์สมบัติ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ชัยโย คอนกรีต

ชัยโย คอนกรีต – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

โรงกลึงกระถินแดง โดยนางมาลัย สุขเร่ห์

โรงกลึงกระถินแดง โดยนางมาลัย สุขเร่ห์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

สปายมี สาขานครปฐม

สปายมี สาขานครปฐม – บริษัทจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ร้านพูนสิน โดยนายมนตรี ศิวประชากุล

ร้านพูนสิน โดยนายมนตรี ศิวประชากุล – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products.…

ไมเน็ตตี้ (ประเทศไทย)

ไมเน็ตตี้ (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ฮวดเฮงพานิช โดยนายวัลลภ เหล่าสมาธิกุล

ฮวดเฮงพานิช โดยนายวัลลภ เหล่าสมาธิกุล – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products.…

เมตตา โดยนางเมตตา บุญกระสินธุ์

เมตตา โดยนางเมตตา บุญกระสินธุ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ไทยรายอ์เกอร์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต

ไทยรายอ์เกอร์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เอเซียเพลเลทส์ สาขานครปฐม

เอเซียเพลเลทส์ สาขานครปฐม – บริษัทจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

จรัสแสงการพิมพ์

จรัสแสงการพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง

ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ชามายา (ไทยแลนด์)

ชามายา (ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…