จรัสแสงการพิมพ์

จรัสแสงการพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง

ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ชามายา (ไทยแลนด์)

ชามายา (ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

พี.วี.การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

พี.วี.การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

น้ำดื่มเปโตร

น้ำดื่มเปโตร – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ศรีธนถังน้ำ

ศรีธนถังน้ำ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

จั๊บ แซ่เอี่ยม

จั๊บ แซ่เอี่ยม – ธุรกิจส่วนตัว การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ร้านนงลักษณ์การช่าง โดยนางนงลักษณ์ ตั้งจิตรสนธิ

ร้านนงลักษณ์การช่าง โดยนางนงลักษณ์ ตั้งจิตรสนธิ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

เอส.เอส.พี. ดีเวลลอปเม้นท์

เอส.เอส.พี. ดีเวลลอปเม้นท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

อู่วินวรายุส โดยนายวรภาส ตรีวัชรากร

อู่วินวรายุส โดยนายวรภาส ตรีวัชรากร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

มานะประดับยนต์ โดยนายณรงค์ศักดิ์ ลิมปชยาพร

มานะประดับยนต์ โดยนายณรงค์ศักดิ์ ลิมปชยาพร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เอ็น ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง

เอ็น ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

วินัย นาทองคำ

วินัย นาทองคำ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

อู่ซุ่นชัย โดยนายสุวัฒน์ พิชิตผจงกิจ

อู่ซุ่นชัย โดยนายสุวัฒน์ พิชิตผจงกิจ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

สงวน การยาง โดยนางสาวสงวน สิบแอง

สงวน การยาง โดยนางสาวสงวน สิบแอง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

นครยนต์การยาง

นครยนต์การยาง – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

เกียรติชัยอุตสาหกรรมสเตนเลส สาขานครชัยศรี

เกียรติชัยอุตสาหกรรมสเตนเลส สาขานครชัยศรี – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…

ต.เกษตรพัฒนา

ต.เกษตรพัฒนา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…