ฟูดส์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย(1995)

ฟูดส์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย(1995) – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

วี.อาร์.อินเตอร์พริ้นท์

วี.อาร์.อินเตอร์พริ้นท์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

กรรณศร เจริญกิจ

กรรณศร เจริญกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

ร้านถาวรมอเตอร์ โดยนางสาววารุณี เสนานคร

ร้านถาวรมอเตอร์ โดยนางสาววารุณี เสนานคร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

โรงปูน เจริญสิน โดยนายพีรวัส อนุชิตอารมณ์

โรงปูน เจริญสิน โดยนายพีรวัส อนุชิตอารมณ์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete…

ทวีศักดิ์ พรพิภา

ทวีศักดิ์ พรพิภา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ประดิษฐ์โลหะครุภัณฑ์

ประดิษฐ์โลหะครุภัณฑ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

วารีภัณฑ์ โดยนายประชิต ครุฑพยัคฆ์

วารีภัณฑ์ โดยนายประชิต ครุฑพยัคฆ์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – อื่นๆ สินค้า…

เจ็ด แปด เก้า

เจ็ด แปด เก้า – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ส.แสงทองการเกษตร

ส.แสงทองการเกษตร – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – บริษัทจำกัด…

อู่ตรีการช่าง โดยนายไพฑูรย์ ไล้สวน

อู่ตรีการช่าง โดยนายไพฑูรย์ ไล้สวน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

สุเวทย์ สมิทธ์สมบูรณ์

สุเวทย์ สมิทธ์สมบูรณ์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

สปีด เทคนิค

สปีด เทคนิค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

วรพร วงศ์ภาสกร

วรพร วงศ์ภาสกร – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

อิมเมจแอร์

อิมเมจแอร์ – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

สยามเฟรม แอนด์โมลดิ้ง

สยามเฟรม แอนด์โมลดิ้ง – บริษัทจำกัด(มหาชน) ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า…

วิฑูรย์

วิฑูรย์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

แซนดี้ อินดัสทริ

แซนดี้ อินดัสทริ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…