วงศ์โชติ โดยนายธนาศักดิ์ วงศ์โชติ

วงศ์โชติ โดยนายธนาศักดิ์ วงศ์โชติ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

โพธิ์ทองการพิมพ์ โดยนายอำไพ บุญโพธิ์ทอง

โพธิ์ทองการพิมพ์ โดยนายอำไพ บุญโพธิ์ทอง – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

สุทธิวัฒน์ เวศน์ปฐม

สุทธิวัฒน์ เวศน์ปฐม – ธุรกิจส่วนตัว การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

หอมปฐมทอง

หอมปฐมทอง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

กิตติคุณ ปฐมพรวิวัฒน์

กิตติคุณ ปฐมพรวิวัฒน์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ภานุศิลป์ อลูมิเนียม โดยนายบังเกิด เจี้ยงรักษา

ภานุศิลป์ อลูมิเนียม โดยนายบังเกิด เจี้ยงรักษา – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door.…

ร้านกิจเจริญ โดยนางสาวสุไมพร เจริญพรสวัสดิ์

ร้านกิจเจริญ โดยนางสาวสุไมพร เจริญพรสวัสดิ์ – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า /…

วิรัชสัณห์ เอ็นจิเนียริ่ง

วิรัชสัณห์ เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

สากลเทคนิคซาวด์ โดยนายหิรัญ แซ่เอี๊ยว

สากลเทคนิคซาวด์ โดยนายหิรัญ แซ่เอี๊ยว – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

นครปฐมธัญญะกิจเจริญ

นครปฐมธัญญะกิจเจริญ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

สุพจน์พลาสติก โดยนายสุพจน์ ศัพท์สุวรรณ

สุพจน์พลาสติก โดยนายสุพจน์ ศัพท์สุวรรณ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ที.พี.พลาสติกการพิมพ์

ที.พี.พลาสติกการพิมพ์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ชัยมงคลพลาสติก

ชัยมงคลพลาสติก – อื่นๆ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

สมลักษณ์ แก่นแก้ว

สมลักษณ์ แก่นแก้ว – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

ร้านศิริพร โดยนายสุวิทย์ ก๋ำนารายณ์

ร้านศิริพร โดยนายสุวิทย์ ก๋ำนารายณ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

กรุงไทยศรีสาคร

กรุงไทยศรีสาคร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

พงษ์ไทยยนต์กิจ โดยนางสาวสุวรรณา ชื่อลือชา

พงษ์ไทยยนต์กิจ โดยนางสาวสุวรรณา ชื่อลือชา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

พากันดี(เลี่ยงกี่)

พากันดี(เลี่ยงกี่) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…