โตโยต้านครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า สาขาบางเลน

โตโยต้านครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า สาขาบางเลน – บริษัทจำกัด การผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษ – Pulp and paper ประเภทกิจการ การผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษ – บริษัทจำกัด…

โรงน้ำแข็งไทยชัยเจริญ

โรงน้ำแข็งไทยชัยเจริญ – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ไทยธนานุกิจ โดยนายวิชัย ปึงธนานุกิจ

ไทยธนานุกิจ โดยนายวิชัย ปึงธนานุกิจ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

เอส.เจ.เค.บรรจุภัณฑ์

เอส.เจ.เค.บรรจุภัณฑ์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

แพค เทคโนโลยี่

แพค เทคโนโลยี่ – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

ดรากอน แมนูแฟคเจอร์

ดรากอน แมนูแฟคเจอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ…

พรวัฒนาแอร์ โดยนายพรเทพ เจริญวงศ์วัฒนา

พรวัฒนาแอร์ โดยนายพรเทพ เจริญวงศ์วัฒนา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่สุขเกษม โดยนายธนภณ เกษมธาดาศักดิ์

อู่สุขเกษม โดยนายธนภณ เกษมธาดาศักดิ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เอ็น.เค.อุตสาหกรรมแก๊ส

เอ็น.เค.อุตสาหกรรมแก๊ส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เอ็น.เจ.ออโต้ เซอร์วิส โดยนายวสันต์ หนูจีน

เอ็น.เจ.ออโต้ เซอร์วิส โดยนายวสันต์ หนูจีน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

เพียงใจอุตสาหกรรม (1989)

เพียงใจอุตสาหกรรม (1989) – บริษัทจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม…

ฮงเชียง พลาสติก

ฮงเชียง พลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

พิสิษฐ์ อิทธิวรานุรักษ์

พิสิษฐ์ อิทธิวรานุรักษ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

วรรณี จิระมานิต

วรรณี จิระมานิต – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

พัฒนาอุปกรณ์วัสดุ

พัฒนาอุปกรณ์วัสดุ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

อู่โชคสุณี โดยนางสาวพงษ์เพ็ญ หาสิตพานิชกุล

อู่โชคสุณี โดยนางสาวพงษ์เพ็ญ หาสิตพานิชกุล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

โรงกลึงยนต์ทวี โดยนายเล้ง ฝูงทองเจริญ

โรงกลึงยนต์ทวี โดยนายเล้ง ฝูงทองเจริญ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ซี.เอ็น.เอส. บอดี้พาร์ท (ชำนาญศิลป์)

ซี.เอ็น.เอส. บอดี้พาร์ท (ชำนาญศิลป์) – อื่นๆ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ…