แสงทอง โดยนางสมศรี ศรีนกทอง

แสงทอง โดยนางสมศรี ศรีนกทอง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

น้ำดื่มซอฟท์

น้ำดื่มซอฟท์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

อ้อมใหญ่การพิมพ์

อ้อมใหญ่การพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

สาย 5 ผลิตภัณฑ์ก๊าซ

สาย 5 ผลิตภัณฑ์ก๊าซ – บริษัทจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – บริษัทจำกัด…

เลี่ยงฮะเฮง โดยนางอัมพร ทองคงอ่วม

เลี่ยงฮะเฮง โดยนางอัมพร ทองคงอ่วม – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

จิวเซ่งฮวด โดยนายเจษฎา ชัยศิริพานิช

จิวเซ่งฮวด โดยนายเจษฎา ชัยศิริพานิช – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

โยธินพลาสติก

โยธินพลาสติก – บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

อบเชย ปัถวี

อบเชย ปัถวี – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

พงศธร พาเลท โดยนายสมหมาย ปุตตธรรมกุล

พงศธร พาเลท โดยนายสมหมาย ปุตตธรรมกุล – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ –…

สุชญา สุขหงษ์

สุชญา สุขหงษ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

นางสุรีรัตน์ ธารณธรรม และนางรัตนา ขุนสายทอง

นางสุรีรัตน์ ธารณธรรม และนางรัตนา ขุนสายทอง – คณะบุคคล ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

วาสนาพานิชย์ โดยนางสมพิศ อาจเนียม

วาสนาพานิชย์ โดยนางสมพิศ อาจเนียม – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

รัตนาศิลป์

รัตนาศิลป์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

อินเทคเฟอร์นิเจอร์ โดยนายพยงค์ อินทจักร์

อินเทคเฟอร์นิเจอร์ โดยนายพยงค์ อินทจักร์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

เอ็ม.เอส.บัสบอดี้

เอ็ม.เอส.บัสบอดี้ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

โรงงานกระดาษหน่ำเฮี้ยง

โรงงานกระดาษหน่ำเฮี้ยง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

เค แอนด์ เอ็ม ยูเนี่ยน ฟู้ดส์

เค แอนด์ เอ็ม ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

ห้างขายยาตราเจ็ดดาว

ห้างขายยาตราเจ็ดดาว – บริษัทจำกัด การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…