ปิยมิตร วู้ด พาร์ท

ปิยมิตร วู้ด พาร์ท – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

เบิ้ม ศรีประวัติ

เบิ้ม ศรีประวัติ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

ปรีชา กนกพิทยานนท์

ปรีชา กนกพิทยานนท์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

ยู แอนด์ ดี เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายอุทร แก้วคำใส

ยู แอนด์ ดี เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายอุทร แก้วคำใส – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม…

ส.ศิริวัฒน์สตีลกรุ๊ป

ส.ศิริวัฒน์สตีลกรุ๊ป – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create. ประเภทกิจการ…

นาซ่า แอร์ แอนด์ ซาวด์ โดยนายธเนศ จิตรธิรา

นาซ่า แอร์ แอนด์ ซาวด์ โดยนายธเนศ จิตรธิรา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ –…

พี.ทีจี.อินเตอร์เทรด สาขาแหลมฉบัง

พี.ทีจี.อินเตอร์เทรด สาขาแหลมฉบัง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

ร้านศรีสหะการช่าง โดยนางอัจฉรา ภิระพันธ์พานิช

ร้านศรีสหะการช่าง โดยนางอัจฉรา ภิระพันธ์พานิช – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

กระดาษชลบุรี

กระดาษชลบุรี – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ร้านทวนทอง โดยนายบุญทวน ตุลาผล

ร้านทวนทอง โดยนายบุญทวน ตุลาผล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

บัญชาอลูมินั่ม โดยนายบัญชา กำปั่นทอง

บัญชาอลูมินั่ม โดยนายบัญชา กำปั่นทอง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ทวีชัยอุตสาหกรรมเหล็ก

ทวีชัยอุตสาหกรรมเหล็ก – บริษัทจำกัด การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – The metal rolled steel production ประเภทกิจการ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – บริษัทจำกัด…

บุรีเจริญกิจ

บุรีเจริญกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

เอส.เอ็น.ซี.พรีซิชั่น

เอส.เอ็น.ซี.พรีซิชั่น – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ดาวเทียมมหานคร

ดาวเทียมมหานคร – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

นวพลมอเตอร์ โดยนายสมเกียรติ ยศเพิ่มศักดิ์

นวพลมอเตอร์ โดยนายสมเกียรติ ยศเพิ่มศักดิ์ – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

เอ็น.อี.ซี.มอเตอร์เวอร์ค

เอ็น.อี.ซี.มอเตอร์เวอร์ค – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – บริษัทจำกัด…

โรงหล่อใบจักรแสงเงิน โดยนายธนู มีวงส์

โรงหล่อใบจักรแสงเงิน โดยนายธนู มีวงส์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…