สุชาญ คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส สาขาบ.ศรีราชา

สุชาญ คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส สาขาบ.ศรีราชา – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ…

โรงงานทอผ้าญาณิศา

โรงงานทอผ้าญาณิศา – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เสริมสุข บุญแก้ว

เสริมสุข บุญแก้ว – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เล็ก ฮวดลิ้ม

เล็ก ฮวดลิ้ม – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ราชายาง

ราชายาง – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

อู่วุฒิสินธุ์ การช่าง โดยนายประมวล วุฒิสินธุ์

อู่วุฒิสินธุ์ การช่าง โดยนายประมวล วุฒิสินธุ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

ที.เอส.เค.เอนจิเนียริ่ง

ที.เอส.เค.เอนจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เอส.พี.กรีน

เอส.พี.กรีน – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

รุ่งแสง โปรเซอร์วิส

รุ่งแสง โปรเซอร์วิส – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

เคลเวอร์ ชลบุรี

เคลเวอร์ ชลบุรี – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เอส เอส พาร์ท แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส

เอส เอส พาร์ท แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning…

ศรีราชา เอ็น.พี. ซัพพลาย

ศรีราชา เอ็น.พี. ซัพพลาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

แอดว๊านซ์ เอ็นเนอร์ยี่ ไอเม็ก

แอดว๊านซ์ เอ็นเนอร์ยี่ ไอเม็ก – บริษัทจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด…

สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง

สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning…

ศูนย์ซ่อมล้อแม็กปราโมทย์ โดยนายณัชชา ซาเมืองศรี

ศูนย์ซ่อมล้อแม็กปราโมทย์ โดยนายณัชชา ซาเมืองศรี – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ยิ่งเจริญกิจการยาง

ยิ่งเจริญกิจการยาง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

บำรุงยาง

บำรุงยาง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง – Tire retreading tires etc. ประเภทกิจการ การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

สุพรรณ์ คณะวงศ์

สุพรรณ์ คณะวงศ์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด –…