ไพโรจน์การช่าง โดยนายไพโรจน์ ชูวิทย์สกุลเลิศ

ไพโรจน์การช่าง โดยนายไพโรจน์ ชูวิทย์สกุลเลิศ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

พิค แอนด์ เปย์ สาขาบางละมุง

พิค แอนด์ เปย์ สาขาบางละมุง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete…

ซุง เปา เฮา (ประเทศไทย)

ซุง เปา เฮา (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – บริษัทจำกัด สินค้า…

คอนฟิเดนซ์ พลัส

คอนฟิเดนซ์ พลัส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

สามเจริญพาเลต โดยนางสาวศรีนวล ไทยพินิจ

สามเจริญพาเลต โดยนางสาวศรีนวล ไทยพินิจ – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

อมรการช่าง โดยนายอมร บุญเรือน

อมรการช่าง โดยนายอมร บุญเรือน – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

เอส.ที.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

เอส.ที.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เท็คนิคัล แมนูแฟคเจอริ่ง เซอร์วิสสาขาชลบุรี

เท็คนิคัล แมนูแฟคเจอริ่ง เซอร์วิสสาขาชลบุรี – บริษัทจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด…

ยุทธนา นิ่มพานิชย์

ยุทธนา นิ่มพานิชย์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ร้านวัฒนชัยแอร์ โดยนางสาวนันทพร เค้าแสงทอง

ร้านวัฒนชัยแอร์ โดยนางสาวนันทพร เค้าแสงทอง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

แอคชั่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี่

แอคชั่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี่ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

รวมรุ่งพลาสติก

รวมรุ่งพลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

เพ็ญสว่าง โดยนายชัช เพ็ญโชติรส

เพ็ญสว่าง โดยนายชัช เพ็ญโชติรส – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ถาวรศิลาวิศว 2001 สาขาเขาวังปลา

ถาวรศิลาวิศว 2001 สาขาเขาวังปลา – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ…

น้ำดื่มไร่คุณหมอสง่า

น้ำดื่มไร่คุณหมอสง่า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

อ่างกลกลึง โดยนายธวัช เมฆอารี

อ่างกลกลึง โดยนายธวัช เมฆอารี – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

เจ.แอร์ เซอร์วิส

เจ.แอร์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

ที.เค.อลูมินั่ม โดยนายอนันต์ ทองอร่าม

ที.เค.อลูมินั่ม โดยนายอนันต์ ทองอร่าม – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…