อู่ทวีชัยการช่าง โดยนายพนัส พุทธรักษา

อู่ทวีชัยการช่าง โดยนายพนัส พุทธรักษา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ศรีรัตน์ แพ็คกิ้ง (1998)

ศรีรัตน์ แพ็คกิ้ง (1998) – บริษัทจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

บางละมุงยนต์ โดยนางจันทร์แดง ภู่ระหงษ์

บางละมุงยนต์ โดยนางจันทร์แดง ภู่ระหงษ์ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

เซ็นทรัลอาร์ตแอนด์พริ้น

เซ็นทรัลอาร์ตแอนด์พริ้น – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

กิจการห้องเย็น โดยนายเอกชัย วิริยธรรมทวี

กิจการห้องเย็น โดยนายเอกชัย วิริยธรรมทวี – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

อู่สุนทรการช่าง โดยนายสุนทร อยู่ดี

อู่สุนทรการช่าง โดยนายสุนทร อยู่ดี – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ไผ่ทองคาร์แคร์ โดยนายสุมินทร์ นิตยภูติ

ไผ่ทองคาร์แคร์ โดยนายสุมินทร์ นิตยภูติ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

ทวีผลโลหะการ โดยนายสมศักดิ์ สุรีย์

ทวีผลโลหะการ โดยนายสมศักดิ์ สุรีย์ – อื่นๆ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…

เมฆอารี วิศวกรรม

เมฆอารี วิศวกรรม – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ส.สหวัฒน์ อินเตอร์กรุ๊ป

ส.สหวัฒน์ อินเตอร์กรุ๊ป – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

หมอกระจก โดยนางวีณา ศรีพญา

หมอกระจก โดยนางวีณา ศรีพญา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า /…

พรอุมากิจรุ่งเรือง

พรอุมากิจรุ่งเรือง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การติดตั้งประปาสายหลัก – Water main installation ประเภทกิจการ การติดตั้งประปาสายหลัก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

นิวัฒน์ ออโต้คาร์

นิวัฒน์ ออโต้คาร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ซีดี แมชชินเนอรี่

ซีดี แมชชินเนอรี่ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

อนันต์ มณีศรี

อนันต์ มณีศรี – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เดชการช่าง โดยนายวีรเดช วราวรรณ

เดชการช่าง โดยนายวีรเดช วราวรรณ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

โตไก พลาสติก อินดัสทรีส์

โตไก พลาสติก อินดัสทรีส์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สยาม อีเลฟเฟนท์ เซอร์วิส

สยาม อีเลฟเฟนท์ เซอร์วิส – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า /…