ไฮเดน กรุ๊ป ปริ้น แอนด์ มีเดีย

ไฮเดน กรุ๊ป ปริ้น แอนด์ มีเดีย – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์…

อยุธยาสหพัฒนา

อยุธยาสหพัฒนา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

สเกล พล็อตติ้ง เซ็นเตอร์

สเกล พล็อตติ้ง เซ็นเตอร์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด…

อู่วันเพ็ญ โดยนางวันเพ็ญ เภามา

อู่วันเพ็ญ โดยนางวันเพ็ญ เภามา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

บี.เอ.เอ็ม.โมดิไฟน์ เอ็นจิเนียริ่ง

บี.เอ.เอ็ม.โมดิไฟน์ เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

อู่ ถ.การช่าง โดยนายชยุต กฤชชัยวุฒิโชติ

อู่ ถ.การช่าง โดยนายชยุต กฤชชัยวุฒิโชติ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

บอยแอร์ แอนด์ ซาวด์ โดยนายสหกิจ พนมโสภณ

บอยแอร์ แอนด์ ซาวด์ โดยนายสหกิจ พนมโสภณ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ…

เอสอีดับเบิลยู ยูโรไดรฟ (ประเทศไทย)

เอสอีดับเบิลยู ยูโรไดรฟ (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

วัฒนบริการ โดยนายประธาน ชุ่มพงษ์

วัฒนบริการ โดยนายประธาน ชุ่มพงษ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ปรีชา วัฒนากิจจาผล

ปรีชา วัฒนากิจจาผล – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

คัลเลอร์ฟูล กิฟท์

คัลเลอร์ฟูล กิฟท์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เดือ ฉลาดรอบ

เดือ ฉลาดรอบ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

เอมอร ศิริรักษ์

เอมอร ศิริรักษ์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

พีแอนด์เจ เซอร์พาส สาขาบ.สยามพุงซาน เมทัล จก.

พีแอนด์เจ เซอร์พาส สาขาบ.สยามพุงซาน เมทัล จก. – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines.…

กาญจนา โดยนางอุไร ประยูรญาติ

กาญจนา โดยนางอุไร ประยูรญาติ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อู่ทวีชัยการช่าง โดยนายพนัส พุทธรักษา

อู่ทวีชัยการช่าง โดยนายพนัส พุทธรักษา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ศรีรัตน์ แพ็คกิ้ง (1998)

ศรีรัตน์ แพ็คกิ้ง (1998) – บริษัทจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

บางละมุงยนต์ โดยนางจันทร์แดง ภู่ระหงษ์

บางละมุงยนต์ โดยนางจันทร์แดง ภู่ระหงษ์ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…