ดาวเทียมมหานคร

ดาวเทียมมหานคร – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

นวพลมอเตอร์ โดยนายสมเกียรติ ยศเพิ่มศักดิ์

นวพลมอเตอร์ โดยนายสมเกียรติ ยศเพิ่มศักดิ์ – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

เอ็น.อี.ซี.มอเตอร์เวอร์ค

เอ็น.อี.ซี.มอเตอร์เวอร์ค – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – บริษัทจำกัด…

โรงหล่อใบจักรแสงเงิน โดยนายธนู มีวงส์

โรงหล่อใบจักรแสงเงิน โดยนายธนู มีวงส์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

กรุงเทพค้าสัตว์ สาขาฟาร์มหนองเลง

กรุงเทพค้าสัตว์ สาขาฟาร์มหนองเลง – บริษัทจำกัด การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

บังเอิญ ไอศครีม โดยนางมยุรี จิตรใสเย็น

บังเอิญ ไอศครีม โดยนางมยุรี จิตรใสเย็น – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

มาวินน่า เมตัลเวิร์ค

มาวินน่า เมตัลเวิร์ค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

พานทองธัญญกิจ

พานทองธัญญกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

ธนาชล บิสซิเนส

ธนาชล บิสซิเนส – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

ส.อุดมเอกยางยนต์

ส.อุดมเอกยางยนต์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

รัชนี แซ่โก

รัชนี แซ่โก – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

สาวิตรี การ์เม้นท์

สาวิตรี การ์เม้นท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

สินากรพานิช

สินากรพานิช – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ร้านคลีนิคแอร์ เซอร์วิส โดยนายสุชาติ จันเสงี่ยม

ร้านคลีนิคแอร์ เซอร์วิส โดยนายสุชาติ จันเสงี่ยม – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

ช.เจริญยางยนต์

ช.เจริญยางยนต์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง – Tire retreading tires etc. ประเภทกิจการ การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

อู่บุญช่วย บริการ โดยนางวัฒนา บุญสม

อู่บุญช่วย บริการ โดยนางวัฒนา บุญสม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

สปานยิด ไทย

สปานยิด ไทย – บริษัทจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ทิวา สนิทใจรัก

ทิวา สนิทใจรัก – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…