กรุงเทพค้าสัตว์ สาขาฟาร์มห้วยชุมพร

กรุงเทพค้าสัตว์ สาขาฟาร์มห้วยชุมพร – บริษัทจำกัด การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ที-ออดิโอ โดยนายคมสัน ยิ้มทอง

ที-ออดิโอ โดยนายคมสัน ยิ้มทอง – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

จิ่งเม่า บ๊อกซ์ เมนูแฟคเจอริ่ง

จิ่งเม่า บ๊อกซ์ เมนูแฟคเจอริ่ง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

โรงพิมพ์สุทธิพงษ์ โดยนายสมบูรณ์ สุทธิพงษ์

โรงพิมพ์สุทธิพงษ์ โดยนายสมบูรณ์ สุทธิพงษ์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ชลบุรี ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง

ชลบุรี ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การติดตั้งประปาสายหลัก – Water main installation ประเภทกิจการ การติดตั้งประปาสายหลัก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

จริยา กังวลกิจ

จริยา กังวลกิจ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

กรกฏ โดยนางสุวิมล บัณฑิตย์

กรกฏ โดยนางสุวิมล บัณฑิตย์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ตะวันออกหมูหยอง โดยนางปริดา แซ่อึ๊ง

ตะวันออกหมูหยอง โดยนางปริดา แซ่อึ๊ง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ยิ้มเจริญ โดยนายสมปอง แสงอนันต์

ยิ้มเจริญ โดยนายสมปอง แสงอนันต์ – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

ร้านเบเกอรี่ โดยนายหนึ่ง ยลฤทธิ์

ร้านเบเกอรี่ โดยนายหนึ่ง ยลฤทธิ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ตะวันออกมหานคร

ตะวันออกมหานคร – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ส.มณีการช่าง บายพาส ชลบุรี

ส.มณีการช่าง บายพาส ชลบุรี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เรไรคอนกรีต (1996)

เรไรคอนกรีต (1996) – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ สาขาชลบุรี

นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ สาขาชลบุรี – บริษัทจำกัด กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ – Refined oil products including gas separation ประเภทกิจการ กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ –…

จำรัสการช่าง โดยนายจำรัส โปร่งอากาศ

จำรัสการช่าง โดยนายจำรัส โปร่งอากาศ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products.…

อารีย์ เพ็ชรคง

อารีย์ เพ็ชรคง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เมืองใหม่การยาง โดยนายไพรัช วิถี

เมืองใหม่การยาง โดยนายไพรัช วิถี – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

สมศรี แซ่ลิ้ม

สมศรี แซ่ลิ้ม – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…