ก.แสนไทย สาขาพัทยาสาย2

ก.แสนไทย สาขาพัทยาสาย2 – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

สหกรณ์โคนมบ้านบึง

สหกรณ์โคนมบ้านบึง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – อื่นๆ สินค้า…

ส.จินดาการพิมพ์ โดยนายสำราญ แซ่เจียม

ส.จินดาการพิมพ์ โดยนายสำราญ แซ่เจียม – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ลีโอนิคส์ อินเตอร์

ลีโอนิคส์ อินเตอร์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

เอ ทีม เอสแอนด์เอส

เอ ทีม เอสแอนด์เอส – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

เฮอร์คิวลิส เครน

เฮอร์คิวลิส เครน – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขารอยัลการ์เด้นพัทยา

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขารอยัลการ์เด้นพัทยา – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

ที พี บอร์ดี้เพนท์ 1995

ที พี บอร์ดี้เพนท์ 1995 – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า…

วรรณา น้อยดี

วรรณา น้อยดี – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

พยงค์ สร้อยสิน

พยงค์ สร้อยสิน – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

เดอะเกรทสตาร์ พรีซิชั่นสกรู

เดอะเกรทสตาร์ พรีซิชั่นสกรู – บริษัทจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด –…

แสงบรรพตเครื่องเคลือบ โดยนายสายัณห์ บรรพต

แสงบรรพตเครื่องเคลือบ โดยนายสายัณห์ บรรพต – อื่นๆ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

อิสเทอร์นอินดัสเตรียลแก๊ส

อิสเทอร์นอินดัสเตรียลแก๊ส – บริษัทจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ไทยโมลด์เมคเกอร์

ไทยโมลด์เมคเกอร์ – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

โรงกลึงกำพล โดยนายกำพล ก่อเกียรติวนิช

โรงกลึงกำพล โดยนายกำพล ก่อเกียรติวนิช – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

วิชาญ ลิอั้ง

วิชาญ ลิอั้ง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

สุวิทย์ ชัยวรนิจ

สุวิทย์ ชัยวรนิจ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

กชามาศ โคตรเศรษฐี

กชามาศ โคตรเศรษฐี – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – ธุรกิจส่วนตัว…