ที.เจ.บิสสิเนส

ที.เจ.บิสสิเนส – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

กิจเจริญการทอ โดยนายกิดซิง เกียรติยงชัย

กิจเจริญการทอ โดยนายกิดซิง เกียรติยงชัย – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ร้านชาญชัยการปัก โดยนายธงชัย นำพิทักษ์ชัยกุล

ร้านชาญชัยการปัก โดยนายธงชัย นำพิทักษ์ชัยกุล – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

สง่าผ้านวม โดยนายธีระพล สอนดา

สง่าผ้านวม โดยนายธีระพล สอนดา – โรงงาน การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

แครายอินเตอร์พริ้นทติ้ง โดยนายศิริ บุญภา

แครายอินเตอร์พริ้นทติ้ง โดยนายศิริ บุญภา – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ที.เอ็ม.เอส โดยนางสาวสุธาทิพย์ ตั้งมนัสวงศ์

ที.เอ็ม.เอส โดยนางสาวสุธาทิพย์ ตั้งมนัสวงศ์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

เอช เจ นิตติ้ง

เอช เจ นิตติ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

จิง วัน เอนเตอร์ไพรส์

จิง วัน เอนเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

เอี่ยมศิลป์ โดยนางสาวปัทมา วงศ์รวมลาภ

เอี่ยมศิลป์ โดยนางสาวปัทมา วงศ์รวมลาภ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ไทยหัตถอุตสาหกรรม

ไทยหัตถอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ไดนามิค การปัก

ไดนามิค การปัก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ไทยเท็กซ์คาร์เปท

ไทยเท็กซ์คาร์เปท – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

โรงงานด้ายหลอดไทยแสง

โรงงานด้ายหลอดไทยแสง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

บี.บี.นิตติ้ง

บี.บี.นิตติ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เพิร์ลเทค

เพิร์ลเทค – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ร้านศิริภพไหมไทย โดยนายศิริภพ กำจรปรีชา

ร้านศิริภพไหมไทย โดยนายศิริภพ กำจรปรีชา – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

เอส.เอ็ม.แฟคทอรี่

เอส.เอ็ม.แฟคทอรี่ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ไทยยูเนี่ยนเลซแอนด์ทรีคอต

ไทยยูเนี่ยนเลซแอนด์ทรีคอต – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…