เอเชี่ยนเอ็กซโป

เอเชี่ยนเอ็กซโป – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ธนสยามการทอ

ธนสยามการทอ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เลส สเวตเตอร์ แฟคทอรี่

เลส สเวตเตอร์ แฟคทอรี่ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ที.ดี.เลเบล โดยนายอิทธิพล ดอกไม้หอม

ที.ดี.เลเบล โดยนายอิทธิพล ดอกไม้หอม – คณะบุคคล การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

โรแยลเท็กซ์ อินดัสทรีส์

โรแยลเท็กซ์ อินดัสทรีส์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

จิดาโน สกรีน

จิดาโน สกรีน – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

แสงไพศาลการพิมพ์

แสงไพศาลการพิมพ์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

กรีน วู้ด นิตติ้ง

กรีน วู้ด นิตติ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

เอ.เอ็ม.โปรดักชั่น

เอ.เอ็ม.โปรดักชั่น – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ส.เจริญรุ่งเรือง นิตติ้ง

ส.เจริญรุ่งเรือง นิตติ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

กงผิงอินเตอร์เทรด

กงผิงอินเตอร์เทรด – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เอ็มโปร ไทย

เอ็มโปร ไทย – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ดับบลิว.เอฟ.ซับคอนเทรคเตอร์สาขาซันแฟลค

ดับบลิว.เอฟ.ซับคอนเทรคเตอร์สาขาซันแฟลค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

โสภณธนาทอง

โสภณธนาทอง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

สุวรรณเท็กซ์ไทล์

สุวรรณเท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ภูริเศรษฐ์

ภูริเศรษฐ์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

บุญช่วย แซ่หว่อง

บุญช่วย แซ่หว่อง – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ไทยสวัสดิ์อุตสาหกรรมนิตติ้ง

ไทยสวัสดิ์อุตสาหกรรมนิตติ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…