ไทยประสิทธิ์เท็กซไทส์ สาขากรุงเทพ

ไทยประสิทธิ์เท็กซไทส์ สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

มือทอง ซัพพลาย

มือทอง ซัพพลาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

วัฒนาการทอ โดยนายวัฒนา ตุ่มเงิน

วัฒนาการทอ โดยนายวัฒนา ตุ่มเงิน – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ส.ธนเจริญการฟอก

ส.ธนเจริญการฟอก – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ย่งคุน แซ่ก๊วย

ย่งคุน แซ่ก๊วย – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ท.การพิมพ์ โดยนายกำธร โซ่จินดามณี

ท.การพิมพ์ โดยนายกำธร โซ่จินดามณี – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

บางกอกว็อชเชอร์

บางกอกว็อชเชอร์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

โบว์พริ้นติ้ง

โบว์พริ้นติ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

อบเชย ปัถวี

อบเชย ปัถวี – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

สมชายการ์เมนท์ โดยนายสมชาย จุลยาเมือง

สมชายการ์เมนท์ โดยนายสมชาย จุลยาเมือง – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ธำรงศักดิ์ หวังธำรง

ธำรงศักดิ์ หวังธำรง – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ยูไนเต็ด เอ็มบรอยเดอรี่

ยูไนเต็ด เอ็มบรอยเดอรี่ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

มีนะ หะยีกะจิ

มีนะ หะยีกะจิ – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ไทยวาอุตสาหกรรม

ไทยวาอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

อีเกิล คาร์เปท

อีเกิล คาร์เปท – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

แสงรุ้งพิมพ์ผ้า

แสงรุ้งพิมพ์ผ้า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เจ แอนด์ พี เท็กซ์ไทล์

เจ แอนด์ พี เท็กซ์ไทล์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

สหโชคไทยนิตติ้ง สาขาสาธร

สหโชคไทยนิตติ้ง สาขาสาธร – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…