คลาสสิค เลส

คลาสสิค เลส – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

โรงงานขวัญชัยเท็กซ์ไทล์ โดยนายขวัญชัย พิมพ์กวินสิน

โรงงานขวัญชัยเท็กซ์ไทล์ โดยนายขวัญชัย พิมพ์กวินสิน – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ซันชายน์ โดยคณะบุคคลนายประเสริฐ บุญสงเคราะห์

ซันชายน์ โดยคณะบุคคลนายประเสริฐ บุญสงเคราะห์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

โรงพิมพ์ผ้าปีนัง

โรงพิมพ์ผ้าปีนัง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เรียนศิลป์การทอ สาขาสมุทรสาคร

เรียนศิลป์การทอ สาขาสมุทรสาคร – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

สุพจน์พลาสติก โดยนายสุพจน์ ศัพท์สุวรรณ

สุพจน์พลาสติก โดยนายสุพจน์ ศัพท์สุวรรณ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

อิดสื่อลิบ โดยนายภาสกร งามชนกิจจา

อิดสื่อลิบ โดยนายภาสกร งามชนกิจจา – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

สมนึก เลิศศรีไพศาล

สมนึก เลิศศรีไพศาล – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

อัพเดท แซนด์บลาสท์

อัพเดท แซนด์บลาสท์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

มาโดราสซ็อคส์ (ไทยแลนด์)

มาโดราสซ็อคส์ (ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

เวิร์คแวร์ พลัส

เวิร์คแวร์ พลัส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

โรงงานทอผ้าเซียงฮง

โรงงานทอผ้าเซียงฮง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ทีเอน

ทีเอน – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ชินาโนเคนชิ (ประเทศไทย)สาขากรุงเทพ

ชินาโนเคนชิ (ประเทศไทย)สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ที.เอ็น.ธุรกิจ

ที.เอ็น.ธุรกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เคียมฮั้วเซ้ง

เคียมฮั้วเซ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

บุญเจริญกิจ โดยนายภูมิยศ เจริญจริง

บุญเจริญกิจ โดยนายภูมิยศ เจริญจริง – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

แสงวณิช เท็กซ์ไทล์

แสงวณิช เท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…