เจริญอุตสาหกรรม โดยนายเจริญ กังวาลโชคชัย

เจริญอุตสาหกรรม โดยนายเจริญ กังวาลโชคชัย – อื่นๆ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง…

พริ้นเซสส์ ดีไซน์

พริ้นเซสส์ ดีไซน์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เอ็งซุ่นกี่ โดยนายพิสิฐ กิตติเจริญฤกษ์

เอ็งซุ่นกี่ โดยนายพิสิฐ กิตติเจริญฤกษ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

สมใจอินเตอร์เนชั่นแนล

สมใจอินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

บูรพาทัศน์ (1999)

บูรพาทัศน์ (1999) – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม สาขากรุงเทพ

ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ร้านอารี โดยน.ส.อารี แจงเจริญ

ร้านอารี โดยน.ส.อารี แจงเจริญ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

พงศกร ผลิตภัณฑ์วัสดุ สาขากรุงเทพ

พงศกร ผลิตภัณฑ์วัสดุ สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – Mines except underground mining ประเภทกิจการ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน –…

ไทยประสิทธิ์เท็กซไทส์ สาขากรุงเทพ

ไทยประสิทธิ์เท็กซไทส์ สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

มาสเตอร์ คอมเมอร์เชียล

มาสเตอร์ คอมเมอร์เชียล – บริษัทจำกัด ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ…

มือทอง ซัพพลาย

มือทอง ซัพพลาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

จิตแสง โดยนายกฤษดา แซ่กัง

จิตแสง โดยนายกฤษดา แซ่กัง – อื่นๆ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – อื่นๆ…

ดี.เอส.เค. พริ้นท์ติ้ง โดยนางสาวกชมน คชหาญ

ดี.เอส.เค. พริ้นท์ติ้ง โดยนางสาวกชมน คชหาญ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

แองเจิ้ล โดยนางกมลพรรณ กาญจนฤกษ์ชัย

แองเจิ้ล โดยนางกมลพรรณ กาญจนฤกษ์ชัย – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

วูดดี้ เปเปอร์

วูดดี้ เปเปอร์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

พี.ที.เอส.พริ้นติ้ง

พี.ที.เอส.พริ้นติ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ณรงค์ศิลป์ โดยนายณรงค์ หวังคณานุรักษ์

ณรงค์ศิลป์ โดยนายณรงค์ หวังคณานุรักษ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

เอ็งบักย้ง เอ็กซ์ปอร์ต (1999)

เอ็งบักย้ง เอ็กซ์ปอร์ต (1999) – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…