บัวทองพลาสติก

บัวทองพลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

คอนกรีตไลน์ สาขานครปฐม

คอนกรีตไลน์ สาขานครปฐม – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ที.ซี.-ออบิท

ที.ซี.-ออบิท – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด สินค้า…

โรงสีสาธุสาลีกิจ โดยนายมณฑล ยิ้มพงษ์

โรงสีสาธุสาลีกิจ โดยนายมณฑล ยิ้มพงษ์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

พูลสวัสดิ์วนการ

พูลสวัสดิ์วนการ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

แมงโก้ ฟิชชิ่ง

แมงโก้ ฟิชชิ่ง – บริษัทจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

บางกอก คูลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส

บางกอก คูลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

ร้านกฤษณ์การช่าง โดยนางจินตนา แดงบุญมา

ร้านกฤษณ์การช่าง โดยนางจินตนา แดงบุญมา – อื่นๆ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ…

สุราษฎร์บรรจุภัณฑ์

สุราษฎร์บรรจุภัณฑ์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ซันเม็ททัล

ซันเม็ททัล – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

บุญเรือน ศรีส้มป่อย

บุญเรือน ศรีส้มป่อย – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

35 กะรัต ซัพพลายแอนด์โปรดักส์

35 กะรัต ซัพพลายแอนด์โปรดักส์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

คิวพีที

คิวพีที – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

ควอลิตี้ คอมโพเน้นท์ (ไทยแลนด์)สาขาคันนายาว

ควอลิตี้ คอมโพเน้นท์ (ไทยแลนด์)สาขาคันนายาว – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

วงศ์สว่าง ออโต้ คาร์

วงศ์สว่าง ออโต้ คาร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สุวิมล แซ่ตั้ง

สุวิมล แซ่ตั้ง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

มิตรศิลป์ โดยนางสายเพชร สัจจาโรดม

มิตรศิลป์ โดยนางสายเพชร สัจจาโรดม – อื่นๆ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – อื่นๆ สินค้า /…

สินรุ่งเรืองการ์เมนท์

สินรุ่งเรืองการ์เมนท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…