วัฒนาพานิช โดยนายบุญส่ง ศรีบุญนำทรัพย์

วัฒนาพานิช โดยนายบุญส่ง ศรีบุญนำทรัพย์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ชูเกียรติ(ยาว)เฟอร์นิเจอร์

ชูเกียรติ(ยาว)เฟอร์นิเจอร์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ สินค้า /…

สหกรณ์สับปะรดปราณบุรี จำกัด

สหกรณ์สับปะรดปราณบุรี จำกัด – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – อื่นๆ…

น้ำดื่มดิวดรอฟส์ โดยนายสนั่น ประศาสน์ศิลป์

น้ำดื่มดิวดรอฟส์ โดยนายสนั่น ประศาสน์ศิลป์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

วิษณุ การช่าง โดยนายวิษณุ บางน้อย

วิษณุ การช่าง โดยนายวิษณุ บางน้อย – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ…

โรงพิมพ์กันตัง โดยนายทวีป แก้วนพรัตน์

โรงพิมพ์กันตัง โดยนายทวีป แก้วนพรัตน์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ร้านเทียมฮวด โดยนางสาวกิมเจีย แซ่เลี่ยว

ร้านเทียมฮวด โดยนางสาวกิมเจีย แซ่เลี่ยว – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

แพปลา ว.สุภาพร โดยนางสายชล ไพโรจน์

แพปลา ว.สุภาพร โดยนางสายชล ไพโรจน์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

น้ำดื่มสายทอง โดยนางจามจุรี ใจสีมา

น้ำดื่มสายทอง โดยนางจามจุรี ใจสีมา – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

โรงสีบุญสมดุลย์ โดยนายสมเกียรติ บุญสมดุลย์

โรงสีบุญสมดุลย์ โดยนายสมเกียรติ บุญสมดุลย์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

น้ำดื่มมรกต โดยนายพีรพันธ์ ยาระนะ

น้ำดื่มมรกต โดยนายพีรพันธ์ ยาระนะ – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

สยามน้ำดื่ม โดยนางขนิษฐา ล่องชูผล

สยามน้ำดื่ม โดยนางขนิษฐา ล่องชูผล – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เบนซ์เบเกอรี่เฮ้าส์ โดยนายสมบัติ เอี่ยมพัง

เบนซ์เบเกอรี่เฮ้าส์ โดยนายสมบัติ เอี่ยมพัง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

โรงสีข้าวมานพ โดยนายมานพ ใจโหม้

โรงสีข้าวมานพ โดยนายมานพ ใจโหม้ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

น้ำดื่มแสงจันทร์ โดยนายมาลัย สุดารัตน์

น้ำดื่มแสงจันทร์ โดยนายมาลัย สุดารัตน์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้านสมปองเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสมปอง คงบุญ

ร้านสมปองเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสมปอง คงบุญ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

บางแสนไฮดรอป โดยนายอำนาจ เจียระสินธุ์กูล

บางแสนไฮดรอป โดยนายอำนาจ เจียระสินธุ์กูล – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ไดนาฟูด โดยนางพรทิพย์ พันธุรัตน์

ไดนาฟูด โดยนางพรทิพย์ พันธุรัตน์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…