อินเทคเฟอร์นิเจอร์ โดยนายพยงค์ อินทจักร์

อินเทคเฟอร์นิเจอร์ โดยนายพยงค์ อินทจักร์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

แม่ยืนยง โดยนางยืนยง ไชยกิตติ

แม่ยืนยง โดยนางยืนยง ไชยกิตติ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เอส.ที.ดี.เฟอร์นิเทค โดยนายวิเชียร มิตรสายชล

เอส.ที.ดี.เฟอร์นิเทค โดยนายวิเชียร มิตรสายชล – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

เอส ดี พานิชย์ โดยนายสุวัฒน์ ประกอบพานิชย์

เอส ดี พานิชย์ โดยนายสุวัฒน์ ประกอบพานิชย์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้…

โรงสีศุภชัย โดยนางวรรณา ไชยนิตย์

โรงสีศุภชัย โดยนางวรรณา ไชยนิตย์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

พัชรสาส์นการพิมพ์ โดยนายพิชัย เลิศวิริยจิตต์

พัชรสาส์นการพิมพ์ โดยนายพิชัย เลิศวิริยจิตต์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ร้านสืบศิริบราเซีย โดยนางสาวเสาวลักษณ์ ชูอิฐจีน

ร้านสืบศิริบราเซีย โดยนางสาวเสาวลักษณ์ ชูอิฐจีน – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

บ้านกอก กราฟิค แอนด์ พริ้นท์เอ็กซ์เพรส

บ้านกอก กราฟิค แอนด์ พริ้นท์เอ็กซ์เพรส – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

กิตติพงษ์เฟอร์นิเจอร์ โดยนายพรชัย พินทุเมฆินทร์

กิตติพงษ์เฟอร์นิเจอร์ โดยนายพรชัย พินทุเมฆินทร์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ปั้นสิบแม่สมบูรณ์ โดยนางสาวพราวตา ยุทธปรีชานันท์

ปั้นสิบแม่สมบูรณ์ โดยนางสาวพราวตา ยุทธปรีชานันท์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เอส.ซี.การ์เม้นต์ โดยนายสงเมือง รุหเสถียร

เอส.ซี.การ์เม้นต์ โดยนายสงเมือง รุหเสถียร – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ออมสินการช่าง โดยนายวีระพงษ์ ดวงหนูใจ

ออมสินการช่าง โดยนายวีระพงษ์ ดวงหนูใจ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

นนท์ทวิช น้ำดื่ม โดยนางสาวธันยธรณ์ แก้วศิลา

นนท์ทวิช น้ำดื่ม โดยนางสาวธันยธรณ์ แก้วศิลา – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

คลีนคาร์แคร์ โดยนายวรุต เลิศล้ำ

คลีนคาร์แคร์ โดยนายวรุต เลิศล้ำ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ขนมหวาน โดย ด.ต.อุทัย มากแก้ว

ขนมหวาน โดย ด.ต.อุทัย มากแก้ว – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

เอ็ม เอฟ เซอร์วิส โดยนายชนายุส กุลหงวน

เอ็ม เอฟ เซอร์วิส โดยนายชนายุส กุลหงวน – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles…

สัมฤทธิ์ท่อไอเสีย โดยนายสัมฤทธิ์ อาษาราช

สัมฤทธิ์ท่อไอเสีย โดยนายสัมฤทธิ์ อาษาราช – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ร้านลุงเชิง โดยนางสาวอรทัย ฉ่ำผึ้ง

ร้านลุงเชิง โดยนางสาวอรทัย ฉ่ำผึ้ง – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – อื่นๆ สินค้า…