ร้านกอธนาพริ้นท์ โดยนายดำรงค์ อภัยศรี

ร้านกอธนาพริ้นท์ โดยนายดำรงค์ อภัยศรี – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

รุ่งศิลป์การช่าง โดยนายไพศาล ธัญญาสุวรรณกุล

รุ่งศิลป์การช่าง โดยนายไพศาล ธัญญาสุวรรณกุล – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

โรงพิมพ์จักรพงษ์ โดยนายสมร เกื้อทาน

โรงพิมพ์จักรพงษ์ โดยนายสมร เกื้อทาน – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

หมูทุบ เนื้อทุบ สิงห์บุรี แม่น้อยเจ้าเก่า

หมูทุบ เนื้อทุบ สิงห์บุรี แม่น้อยเจ้าเก่า – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

เสริมกิจ โดยนางเนาวรัตน์ คลังวิฑูรย์

เสริมกิจ โดยนางเนาวรัตน์ คลังวิฑูรย์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

นูเดียร์ โดยนายวิทูรย์ ภูละออ

นูเดียร์ โดยนายวิทูรย์ ภูละออ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ณัฐธิดาฟาร์ม โดยนายสุนันท์ แจ้งวงษ์

ณัฐธิดาฟาร์ม โดยนายสุนันท์ แจ้งวงษ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

แนนซี่น้ำดื่ม โดยนายคะแนน สุกสูตร

แนนซี่น้ำดื่ม โดยนายคะแนน สุกสูตร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้านศรีทอง โดยนายพิชัย เลิศขจรลาภ

ร้านศรีทอง โดยนายพิชัย เลิศขจรลาภ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ประเสริฐสมบัติ โดยนายสมบัติ เส็งหลวง

ประเสริฐสมบัติ โดยนายสมบัติ เส็งหลวง – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

แอนโทนี่ โดยนางสาวพรศรี ไตรพรวรกิจ

แอนโทนี่ โดยนางสาวพรศรี ไตรพรวรกิจ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

กิจไพบูลย์ โดยนายไพบูลย์ โตนิธิวรกุล

กิจไพบูลย์ โดยนายไพบูลย์ โตนิธิวรกุล – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

โรงสีนำผล โดยนายวิเชียร ภิญโญ

โรงสีนำผล โดยนายวิเชียร ภิญโญ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ร้านหงษ์สุวรรณเฟอร์นิเจอร์

ร้านหงษ์สุวรรณเฟอร์นิเจอร์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ สินค้า /…

สำนักพิมพ์ศักดิ์สิทธิ์ โดยนายกมล เอกมโนชัย

สำนักพิมพ์ศักดิ์สิทธิ์ โดยนายกมล เอกมโนชัย – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

เพ็ญสว่าง โดยนายชัช เพ็ญโชติรส

เพ็ญสว่าง โดยนายชัช เพ็ญโชติรส – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

โรงสีโพธิ์กรุ “ธัญญาประสิทธิ์” โดยนางเปรย ดุสิตกุล

โรงสีโพธิ์กรุ “ธัญญาประสิทธิ์” โดยนางเปรย ดุสิตกุล – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ…

เอส ซี การ์เม้นท์ โดยนายวรบุญ รุหเสถียร

เอส ซี การ์เม้นท์ โดยนายวรบุญ รุหเสถียร – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ…