เครื่องหนังอดิศักดิ์ โดยนายอดิศักดิ์ จบแสง

เครื่องหนังอดิศักดิ์ โดยนายอดิศักดิ์ จบแสง – อื่นๆ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – อื่นๆ…

อาจิวแชลแลค โดยนายภิญญวัฒน์ ภิญโญบูรณ์

อาจิวแชลแลค โดยนายภิญญวัฒน์ ภิญโญบูรณ์ – อื่นๆ ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound.…

ไพโรจน์การช่าง โดยนายไพโรจน์ ชูวิทย์สกุลเลิศ

ไพโรจน์การช่าง โดยนายไพโรจน์ ชูวิทย์สกุลเลิศ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ปังปอนด์ โดยคณะบุคคลจังเซี่ยงฮวด

ปังปอนด์ โดยคณะบุคคลจังเซี่ยงฮวด – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – อื่นๆ…

ร้าน อุดมทิพย์ 2 โดยนายอุดม แซ่วู่

ร้าน อุดมทิพย์ 2 โดยนายอุดม แซ่วู่ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

ร้านที เอ็น อาร์การพิมพ์ โดยนายชาญชัย ตรีรานุรัตน์

ร้านที เอ็น อาร์การพิมพ์ โดยนายชาญชัย ตรีรานุรัตน์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์…

เมืองรุ่งการพิมพ์ โดยนายสมศักดิ์ เลียวเจริญ

เมืองรุ่งการพิมพ์ โดยนายสมศักดิ์ เลียวเจริญ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

จุลดิษฐ์การพิมพ์ โดยนายจุลดิษฐ์ สิทธารถ

จุลดิษฐ์การพิมพ์ โดยนายจุลดิษฐ์ สิทธารถ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

แพน้องเมย์ โดยนายสิทธิพร ปิยะเขตร

แพน้องเมย์ โดยนายสิทธิพร ปิยะเขตร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ชัยวงศ์พลาสติก โดยนายวิสุทธิ์ ห่อชัยวงศ์

ชัยวงศ์พลาสติก โดยนายวิสุทธิ์ ห่อชัยวงศ์ – อื่นๆ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – อื่นๆ สินค้า…

จตุรพรโอสถ โดยนายธาดา ศรีศักดิ์

จตุรพรโอสถ โดยนายธาดา ศรีศักดิ์ – อื่นๆ การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – อื่นๆ สินค้า…

โรงสีหุ่นวัฒนา โดยนางรุ่งรัชนี จิตพิพัฒน์กุล

โรงสีหุ่นวัฒนา โดยนางรุ่งรัชนี จิตพิพัฒน์กุล – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ลานมันรัตนา โดยนางรัตนา ศิลาเจริญ

ลานมันรัตนา โดยนางรัตนา ศิลาเจริญ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

นัฐพลเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสุเทพ สยาม

นัฐพลเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสุเทพ สยาม – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

จัตุรัสการพิมพ์ โดยนายประสิทธิ์ ปรางค์ชัยภูมิ

จัตุรัสการพิมพ์ โดยนายประสิทธิ์ ปรางค์ชัยภูมิ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ตังงิ้ม โดยนายชัยวิทย์ ชื่นศิริเวช

ตังงิ้ม โดยนายชัยวิทย์ ชื่นศิริเวช – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

2000 การพิมพ์

2000 การพิมพ์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ สินค้า…

ขวัญรวีดีไซน์ โดยนางสาวขวัญรวี แย้มอุบล

ขวัญรวีดีไซน์ โดยนางสาวขวัญรวี แย้มอุบล – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…