พระคุณพ่อ โดยนายอุบล ประทุมชัย

พระคุณพ่อ โดยนายอุบล ประทุมชัย – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

แอนดิส โดยนายเอนก อินทร์ทองคำ

แอนดิส โดยนายเอนก อินทร์ทองคำ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

โรงงานพรเทพ 4 โดยนางวิภา ทรัพย์เย็น

โรงงานพรเทพ 4 โดยนางวิภา ทรัพย์เย็น – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า /…

ฮายปริ้น โดยนางสาววัชรา จันทร์เขียว

ฮายปริ้น โดยนางสาววัชรา จันทร์เขียว – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ไทยดำรงค์ โดยนายเกรียงเอก ทัศนาจุรีสกุล

ไทยดำรงค์ โดยนายเกรียงเอก ทัศนาจุรีสกุล – อื่นๆ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น –…

เบอร์เส็งเฟอร์นิเจอร์และวัสดุภัณฑ์ โดยนายมูคตา

เบอร์เส็งเฟอร์นิเจอร์และวัสดุภัณฑ์ โดยนายมูคตา – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ สินค้า…

น้ำดื่มตาปี โดยนายธนยศ คงสำราญ

น้ำดื่มตาปี โดยนายธนยศ คงสำราญ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

กรกฏ โดยนางสุวิมล บัณฑิตย์

กรกฏ โดยนางสุวิมล บัณฑิตย์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อู่ชาญวิทย์ โดยนางสาวปราณี ภูมิโคกรักษ์

อู่ชาญวิทย์ โดยนางสาวปราณี ภูมิโคกรักษ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

แก้วบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ โดยนายแกล้วกล้า หมู่อมร

แก้วบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ โดยนายแกล้วกล้า หมู่อมร – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

อานุภาพแพ็คกิ้ง โดยนายพสิษฐ์ ตั้งเด่นชัย

อานุภาพแพ็คกิ้ง โดยนายพสิษฐ์ ตั้งเด่นชัย – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

ฟุตเซ็น การเบาะ โดยนายวีรชัย รัตนวรรธนะ

ฟุตเซ็น การเบาะ โดยนายวีรชัย รัตนวรรธนะ – อื่นๆ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์…

“นครสวรรค์ โอ.เอ.เซ็นเตอร์” โดยนายนที ศรีทิพย์

“นครสวรรค์ โอ.เอ.เซ็นเตอร์” โดยนายนที ศรีทิพย์ – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า…

พระหฤทัย 2 โดยนางสาวอังคณา ปิยจิตรไพรัช

พระหฤทัย 2 โดยนางสาวอังคณา ปิยจิตรไพรัช – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

ปรีชาสโตร์ โดยนางสาวดลพร ภวเรืองจำรูญ

ปรีชาสโตร์ โดยนางสาวดลพร ภวเรืองจำรูญ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

วรพงษ์การช่าง โดยวรพงษ์ เสรีกุล

วรพงษ์การช่าง โดยวรพงษ์ เสรีกุล – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ตะวันออกหมูหยอง โดยนางปริดา แซ่อึ๊ง

ตะวันออกหมูหยอง โดยนางปริดา แซ่อึ๊ง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้านประดิษฐ์ออโต้ซาวด์_โดยนายประดิษฐ์ ทองประเสริฐ

ร้านประดิษฐ์ออโต้ซาวด์_โดยนายประดิษฐ์ ทองประเสริฐ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า / บริการ…