พรธิสารเฟรม โดยนางสาวภัทรกานต์ กิจพัฒนศิลป์

พรธิสารเฟรม โดยนางสาวภัทรกานต์ กิจพัฒนศิลป์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ชัยเจริญสินอินดัสทรี โดยนางยืนยง ชาญวนิชัยนันท์

ชัยเจริญสินอินดัสทรี โดยนางยืนยง ชาญวนิชัยนันท์ – อื่นๆ การอัดปอ อัดใยมะพร้าว – Spot compression compressed coconut fiber ประเภทกิจการ การอัดปอ อัดใยมะพร้าว…

ช.การ์เม้นท์ โดยนางลินจง รื่นสุนทร

ช.การ์เม้นท์ โดยนางลินจง รื่นสุนทร – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ศิริชัยการพิมพ์และครุภัณฑ์

ศิริชัยการพิมพ์และครุภัณฑ์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ สินค้า /…

อุดรโชคชัยปริ้น โดยนางรุ่งทิพย์ เหล่าบ้านค้อ

อุดรโชคชัยปริ้น โดยนางรุ่งทิพย์ เหล่าบ้านค้อ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

มงคลเจริญทรัพย์ โดยนายศิริ เจริญช่าง

มงคลเจริญทรัพย์ โดยนายศิริ เจริญช่าง – อื่นๆ การผลิตน้ำมันพืช – Oil production plant ประเภทกิจการ การผลิตน้ำมันพืช – อื่นๆ สินค้า /…

ร้านเสริมเจริญค้าไม้ (2531) โดยน.ส.สมพร งามสืบพงศ์

ร้านเสริมเจริญค้าไม้ (2531) โดยน.ส.สมพร งามสืบพงศ์ – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ…

ร้านสกอร์เปี้ยน โดยนางพัชรี โป๊ะเงิน

ร้านสกอร์เปี้ยน โดยนางพัชรี โป๊ะเงิน – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

เฟรมเมคเกอร์ โดยนางสาวมณฑกานต์ หงส์เจริญชัย

เฟรมเมคเกอร์ โดยนางสาวมณฑกานต์ หงส์เจริญชัย – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

พรชัยเจริญ โดยนายอดิศักดิ์ พรชัยเจริญ

พรชัยเจริญ โดยนายอดิศักดิ์ พรชัยเจริญ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เมืองเหนือน้ำดื่ม โดยนายสรรเสริญ วงสิงห์ราช

เมืองเหนือน้ำดื่ม โดยนายสรรเสริญ วงสิงห์ราช – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

โรงขนมจีน ทุ่งมะพร้าว โดยนางวิจิตรา เอกอรรถกิจ

โรงขนมจีน ทุ่งมะพร้าว โดยนางวิจิตรา เอกอรรถกิจ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ขนมเกลียวสุโขทัย โดยนางสาวยุพิน ขนาดนิด

ขนมเกลียวสุโขทัย โดยนางสาวยุพิน ขนาดนิด – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อา คิว โดยนายวันชัย แก้วกาญจน์วัฒนา

อา คิว โดยนายวันชัย แก้วกาญจน์วัฒนา – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ –…

M.N.เอ็นจิเนียริ่ง

M.N.เอ็นจิเนียริ่ง – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

สช.เบเกอรี่ โดยนายวิชัย ตั้งใจทวีทรัพย์

สช.เบเกอรี่ โดยนายวิชัย ตั้งใจทวีทรัพย์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เล้งการช่าง โดยนางกมลวรรณ เวชพลรักธรรม

เล้งการช่าง โดยนางกมลวรรณ เวชพลรักธรรม – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

ร้านแม่เหลียดไหมไทย โดยนายคัธศักดิ์ สุดเสน่ห์หา

ร้านแม่เหลียดไหมไทย โดยนายคัธศักดิ์ สุดเสน่ห์หา – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…