อุตสาหกรรมนุ่นบ้านโป่ง

อุตสาหกรรมนุ่นบ้านโป่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ฝ้ายสิทธิสมบูรณ์

ฝ้ายสิทธิสมบูรณ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เอ็ม ที จี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

เอ็ม ที จี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น – บริษัทจำกัด การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ…

โรงงานฝ้ายบางกอก

โรงงานฝ้ายบางกอก – บริษัทจำกัด การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – บริษัทจำกัด สินค้า…

ไทยดำรงค์ โดยนายเกรียงเอก ทัศนาจุรีสกุล

ไทยดำรงค์ โดยนายเกรียงเอก ทัศนาจุรีสกุล – อื่นๆ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น –…

ปั่นนุ่นวัดสิงห์ โดยนายทรงศักดิ์ ยศวิมลวัฒน์

ปั่นนุ่นวัดสิงห์ โดยนายทรงศักดิ์ ยศวิมลวัฒน์ – โรงงาน การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น –…

โรงหีบฝ้ายสักงอย โดยนายสมศักดิ์ เพ็ชรศรีกุล

โรงหีบฝ้ายสักงอย โดยนายสมศักดิ์ เพ็ชรศรีกุล – อื่นๆ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น –…

โรงปั่นรุ่งประเสริฐ โดยนายวันชัย ประเสริฐวรนันท์

โรงปั่นรุ่งประเสริฐ โดยนายวันชัย ประเสริฐวรนันท์ – อื่นๆ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น –…

วังเย็นการนุ่น โดยนายชูชาติ พลอยนำพล

วังเย็นการนุ่น โดยนายชูชาติ พลอยนำพล – อื่นๆ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น –…

พรอำนวยทรัพย์การฝ้าย

พรอำนวยทรัพย์การฝ้าย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

โรงงานฝ้ายยงสุวัฒน์ตากฟ้า

โรงงานฝ้ายยงสุวัฒน์ตากฟ้า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

โรงงานปั่นนุ่นและฝ้ายไทยชัยรัตน์

โรงงานปั่นนุ่นและฝ้ายไทยชัยรัตน์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

อนิววรรตวาณิชย์ (1988)สาขากรุงเทพ

อนิววรรตวาณิชย์ (1988)สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – บริษัทจำกัด…

ชาร์เตอร์ โดย นางนิดา ชูศิริโรจน์

ชาร์เตอร์ โดย นางนิดา ชูศิริโรจน์ – อื่นๆ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น…

ฝ้ายอิสาณ

ฝ้ายอิสาณ – บริษัทจำกัด การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – บริษัทจำกัด สินค้า…

รุ่งโรจน์

รุ่งโรจน์ – โรงงาน การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – โรงงาน สินค้า…

สุชัย โดยนายสุชัย ยลทรัพย์ศิริ

สุชัย โดยนายสุชัย ยลทรัพย์ศิริ – อื่นๆ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น –…

ฝ้ายกรุงเทพ กรุ๊ป

ฝ้ายกรุงเทพ กรุ๊ป – บริษัทจำกัด การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – บริษัทจำกัด…