โรงงานน้ำปลาวิเศษคามิน อินเตอร์ฟู้ดส์

โรงงานน้ำปลาวิเศษคามิน อินเตอร์ฟู้ดส์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – อื่นๆ…

โรงพิมพ์กว้องว้า โดยนางย้วน วงศ์วิวัฒน์

โรงพิมพ์กว้องว้า โดยนางย้วน วงศ์วิวัฒน์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

จอยสปอร์ต โดยนางสาวสุรัชดา วิถีสวัสดิ์

จอยสปอร์ต โดยนางสาวสุรัชดา วิถีสวัสดิ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

น้ำดื่ม โพรี่ดรอป โดยนายสุรินทร์ กุลบริคุปต์

น้ำดื่ม โพรี่ดรอป โดยนายสุรินทร์ กุลบริคุปต์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

จรัญเฟอร์นิเจอร์

จรัญเฟอร์นิเจอร์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ สินค้า /…

ร้านพิสมัย โดยนางพิสมัย ปาลี

ร้านพิสมัย โดยนางพิสมัย ปาลี – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ประคองการค้า โดยนางประคอง สุวรรณศรี

ประคองการค้า โดยนางประคอง สุวรรณศรี – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

สมุนไพรร้านป้าหวล คงคา (หมอเอี้ยง)

สมุนไพรร้านป้าหวล คงคา (หมอเอี้ยง) – อื่นๆ การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – อื่นๆ สินค้า…

บาส แอน บิ๊ก เบเกอรี โดยนายนิวัฒน์ มหาวรรณ

บาส แอน บิ๊ก เบเกอรี โดยนายนิวัฒน์ มหาวรรณ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ…

บ้านดอกไม้ โดยนางอุมารังษี อินทรสุขสันติ

บ้านดอกไม้ โดยนางอุมารังษี อินทรสุขสันติ – อื่นๆ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ – Making artificial flowers ประเภทกิจการ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ – อื่นๆ สินค้า /…

ปิ่นวิเศษเจริญกิจ โดยนางจำปี ปิ่นวิเศษ

ปิ่นวิเศษเจริญกิจ โดยนางจำปี ปิ่นวิเศษ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ศิริโชติเฟอร์นิเจอร์ โดยนายวรากร ศิริโชติ

ศิริโชติเฟอร์นิเจอร์ โดยนายวรากร ศิริโชติ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

น้ำดื่มดาวเรือง โดยนายภานุเดช คำตัน

น้ำดื่มดาวเรือง โดยนายภานุเดช คำตัน – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

จอร์นเบเกอรี่ โดยนางกนกพร โยธาศิลารักษ์

จอร์นเบเกอรี่ โดยนางกนกพร โยธาศิลารักษ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เค.วี.สกาย โดยนายณัฐวรรธน์ วิบูลย์ภาณุเวช

เค.วี.สกาย โดยนายณัฐวรรธน์ วิบูลย์ภาณุเวช – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

โอเร้นท์ การ์เม้นท์ โดยนายสมเกียรติ แซ่โง้ว

โอเร้นท์ การ์เม้นท์ โดยนายสมเกียรติ แซ่โง้ว – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

ส.ซิลค์สกรีน โดยนายยุทธนา จันทุม

ส.ซิลค์สกรีน โดยนายยุทธนา จันทุม – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

เจริญผล โดยนางเพ็ญแข ฉัตรถาวร

เจริญผล โดยนางเพ็ญแข ฉัตรถาวร – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…