ร้านโอชารส โดยนางสาวเปมิกา ศรีแก้ว

ร้านโอชารส โดยนางสาวเปมิกา ศรีแก้ว – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

รุ่งเอราวัณ โดยนางสาวสมควร วงษ์คำจันทร์

รุ่งเอราวัณ โดยนางสาวสมควร วงษ์คำจันทร์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

วราภรณ์งานปัก โดยนางวราภรณ์ คำวงค์ปิน

วราภรณ์งานปัก โดยนางวราภรณ์ คำวงค์ปิน – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ร้านทันใจการพิมพ์ โดยนายสำเร็จ เอื้อไพจิตร

ร้านทันใจการพิมพ์ โดยนายสำเร็จ เอื้อไพจิตร – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

เทพประทานพริกป่น โดยนายสานนท์ อุไรพันธุ์

เทพประทานพริกป่น โดยนายสานนท์ อุไรพันธุ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

รุ่งเทพารักษ์ ดีเซล โดยนางธนวรรณ มิเลียง

รุ่งเทพารักษ์ ดีเซล โดยนางธนวรรณ มิเลียง – อื่นๆ ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – Chemical products, pesticides, animal ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – อื่นๆ…

เอเซียพริ้นติ้ง โดยนางลัดดา อิศรวิริยะกุล

เอเซียพริ้นติ้ง โดยนางลัดดา อิศรวิริยะกุล – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

น้ำดื่มวอเตอร์เวฟ โดยนางสาวลาวัลย์ นามวงค์พรหม

น้ำดื่มวอเตอร์เวฟ โดยนางสาวลาวัลย์ นามวงค์พรหม – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านญวนโปะ

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านญวนโปะ – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

โรงพิมพ์แสงอรุณและบรรจุภัณฑ์

โรงพิมพ์แสงอรุณและบรรจุภัณฑ์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ สินค้า /…

โรงพิมพ์ชฎาพร โดยนายชวลิต เอี่ยมศุภโชค

โรงพิมพ์ชฎาพร โดยนายชวลิต เอี่ยมศุภโชค – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ร้านแสงตะวันการพิมพ์ โดยนางนพวรรณ พุ่มไพศาลชัย

ร้านแสงตะวันการพิมพ์ โดยนางนพวรรณ พุ่มไพศาลชัย – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

หน่อยเบเกอรี่ โดยนางสำรวย เลอศักดิ์สมบัติ

หน่อยเบเกอรี่ โดยนางสำรวย เลอศักดิ์สมบัติ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้านแป็กเบเกอรี่ โดยนางสาวสุกัญญา ด้าดา

ร้านแป็กเบเกอรี่ โดยนางสาวสุกัญญา ด้าดา – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

แต้เลี่ยงฮั้ว โดยนายสมรัตน์ เสริมสุจริต

แต้เลี่ยงฮั้ว โดยนายสมรัตน์ เสริมสุจริต – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้านเบบ เบเกอรี่ คอนเนอร์ โดยนางพัชรา สมิตะสิริ

ร้านเบบ เบเกอรี่ คอนเนอร์ โดยนางพัชรา สมิตะสิริ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

โปร เฟรมมิ่ง โดยนางสุภาภรณ์ เชื้อทหาร

โปร เฟรมมิ่ง โดยนางสุภาภรณ์ เชื้อทหาร – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ –…

จ.การช่าง โดยนางนาถฤดี มวลเสียงใส

จ.การช่าง โดยนางนาถฤดี มวลเสียงใส – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…