ร้านน้ำดื่มสายฝน

ร้านน้ำดื่มสายฝน – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – อื่นๆ สินค้า…

เดอะไนนท์ ซิสเตอร์ โดยนางสาวภัษมา ชิวหวรรณ

เดอะไนนท์ ซิสเตอร์ โดยนางสาวภัษมา ชิวหวรรณ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ตรีพนา โดยนายวิโรจน์ ธีระเจริญกุล

ตรีพนา โดยนายวิโรจน์ ธีระเจริญกุล – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

เย็น-เย็น โดยนางสาวจารุวรรณ แสนแพ

เย็น-เย็น โดยนางสาวจารุวรรณ แสนแพ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

บี.เอ็น.การปัก โดยนางวนิดา สุริยะโชติ

บี.เอ็น.การปัก โดยนางวนิดา สุริยะโชติ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

มัสลิน อินเตอร์ โปรดักซ์ โดยนางนิภากร วศินวงศ์

มัสลิน อินเตอร์ โปรดักซ์ โดยนางนิภากร วศินวงศ์ – อื่นๆ การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – อื่นๆ สินค้า…

โพธิ์ทองการพิมพ์ โดยนายอำไพ บุญโพธิ์ทอง

โพธิ์ทองการพิมพ์ โดยนายอำไพ บุญโพธิ์ทอง – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ร้านเอ็น.ดี.ไดคัท โดยนางสาวนัดดา ทองพรหม

ร้านเอ็น.ดี.ไดคัท โดยนางสาวนัดดา ทองพรหม – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

เพชรบุรี โดยนางนภาพร สีใส

เพชรบุรี โดยนางนภาพร สีใส – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เค้กแอนด์เบรด โดยนางสุพิตรา รอดถาวร

เค้กแอนด์เบรด โดยนางสุพิตรา รอดถาวร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

โรงน้ำแข็งบ้านหมี่ โดยนายธีระ ปิยะสุวรรณ์

โรงน้ำแข็งบ้านหมี่ โดยนายธีระ ปิยะสุวรรณ์ – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

ร้านพรรณี โดยนางสาวพรรณี มิคาระเศรษฐ์

ร้านพรรณี โดยนางสาวพรรณี มิคาระเศรษฐ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

วิศวการพิมพ์ โดยนายชัฏ สัมฤทธิ์เดชขจร

วิศวการพิมพ์ โดยนายชัฏ สัมฤทธิ์เดชขจร – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ร้านแสงเดือน โดยนางสาวแสงเดือน แซ่ย่าง

ร้านแสงเดือน โดยนางสาวแสงเดือน แซ่ย่าง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ธรรมสภา โดยนายสุทธิรักษ์ สุขธรรม

ธรรมสภา โดยนายสุทธิรักษ์ สุขธรรม – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ริโค่-อาโมน่า

ริโค่-อาโมน่า – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

สหพัฒนา โดยนายพร้อม มากอินทร์

สหพัฒนา โดยนายพร้อม มากอินทร์ – อื่นๆ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้…

แต้มทอง โดยนายอำพนธ์ วงศ์ลือชา

แต้มทอง โดยนายอำพนธ์ วงศ์ลือชา – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…