รุ่งสุริยา

รุ่งสุริยา – ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ…

เค.พี.น้ำดื่ม

เค.พี.น้ำดื่ม – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า…

วิคตอรี่ เบเกอรี่ (เพลินจิต)

วิคตอรี่ เบเกอรี่ (เพลินจิต) – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ชาญกิจดีเวลลอบเมนท์

ชาญกิจดีเวลลอบเมนท์ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน…

โรงอิฐประสิทธิ์

โรงอิฐประสิทธิ์ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า…

ท.การช่าง

ท.การช่าง – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า / บริการ /…

พี.พี.การช่าง

พี.พี.การช่าง – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า / บริการ /…

พินิจเจริญกิจ

พินิจเจริญกิจ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

ศรีลักษณ์พรีซิชั่น

ศรีลักษณ์พรีซิชั่น – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า /…

เอส.เอ็ม.แฟคทอรี่

เอส.เอ็ม.แฟคทอรี่ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เวียงพิงค์การพิมพ์ (คณะบุคคล)

เวียงพิงค์การพิมพ์ (คณะบุคคล) – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า…

จิสประพัจน์

จิสประพัจน์ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า / บริการ…

ริชชี่เบเกอรี่ และภัตตาคาร

ริชชี่เบเกอรี่ และภัตตาคาร – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนสามัญ…

ฮั่วเฮงหลี

ฮั่วเฮงหลี – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

คำแพ (คณะบุคคล)

คำแพ (คณะบุคคล) – ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

บุญถาวร

บุญถาวร – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า…

พีพี เบเกอร์รี่ 1

พีพี เบเกอร์รี่ 1 – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

บุญธนกิจ

บุญธนกิจ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า / บริการ /…