พัฒนาโลหะกิจ โดยนายพิพัฒน์ ฉันชัยพัฒนา

พัฒนาโลหะกิจ โดยนายพิพัฒน์ ฉันชัยพัฒนา – คณะบุคคล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – คณะบุคคล…

อู่ เอ.เอ็ม เซอร์วิส

อู่ เอ.เอ็ม เซอร์วิส – คณะบุคคล การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – คณะบุคคล สินค้า /…

เอส พี อินเตอร์เทค

เอส พี อินเตอร์เทค – คณะบุคคล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – คณะบุคคล…

โฟโต้ เค้ก โดยนายธีระชัย ลีนะบรรจง

โฟโต้ เค้ก โดยนายธีระชัย ลีนะบรรจง – คณะบุคคล การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ที.ดี.เลเบล โดยนายอิทธิพล ดอกไม้หอม

ที.ดี.เลเบล โดยนายอิทธิพล ดอกไม้หอม – คณะบุคคล การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

นเรศการพิมพ์

นเรศการพิมพ์ – คณะบุคคล การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – คณะบุคคล สินค้า /…

ห้าง พี.เอ็น.(ลี้เจี่ยเฮง)

ห้าง พี.เอ็น.(ลี้เจี่ยเฮง) – คณะบุคคล การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – คณะบุคคล สินค้า…

เพชรรุ่งการทอ

เพชรรุ่งการทอ – คณะบุคคล การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เปเปอร์ แอนด์ พริ้นติ้ง

เปเปอร์ แอนด์ พริ้นติ้ง – คณะบุคคล การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – คณะบุคคล…

นางสุรีรัตน์ ธารณธรรม และนางรัตนา ขุนสายทอง

นางสุรีรัตน์ ธารณธรรม และนางรัตนา ขุนสายทอง – คณะบุคคล ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

สุวรรณไสกาว โดยนางสาวสุวรรณี ปรีชาพงศ์กิจ

สุวรรณไสกาว โดยนางสาวสุวรรณี ปรีชาพงศ์กิจ – คณะบุคคล การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – คณะบุคคล…

วิไลรัตน์ – สมบูรณ์

วิไลรัตน์ – สมบูรณ์ – คณะบุคคล การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – คณะบุคคล สินค้า /…

เอส แอนด์ พี ฮาร์ดแวร์

เอส แอนด์ พี ฮาร์ดแวร์ – คณะบุคคล การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ –…

โรงหล่อชิงชัย

โรงหล่อชิงชัย – คณะบุคคล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – คณะบุคคล สินค้า /…

อาภรณ์พรรณ

อาภรณ์พรรณ – คณะบุคคล ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

โชคไพศาล

โชคไพศาล – คณะบุคคล การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

สลาตัน

สลาตัน – คณะบุคคล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – คณะบุคคล สินค้า / บริการ…

สุพจน์ยางยนต์ โดยนายรังสรรค์ จารุกำจร และ

สุพจน์ยางยนต์ โดยนายรังสรรค์ จารุกำจร และ – คณะบุคคล การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – คณะบุคคล สินค้า…