พัมพ์คิน ยูนิฟอร์ม

พัมพ์คิน ยูนิฟอร์ม – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ควีนโปรดักส์ สาขานครสวรรค์

ควีนโปรดักส์ สาขานครสวรรค์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

อึ้งกิ้มเซ็ง เทรดดิ้ง

อึ้งกิ้มเซ็ง เทรดดิ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

นันทาเปเปอร์ แพค

นันทาเปเปอร์ แพค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

กิจกรอนันต์

กิจกรอนันต์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

สุภาพลักษมี เอ็กซ์ปอร์ต

สุภาพลักษมี เอ็กซ์ปอร์ต – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

โอเวอร์ซีส์ คอนซัลแตนท์ สาขาปทุมธานี

โอเวอร์ซีส์ คอนซัลแตนท์ สาขาปทุมธานี – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป สาขาสมุทรปราการ

เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

จูปิเตอร์ อะโซชีเอทซ์ สาขาสระบุรี

จูปิเตอร์ อะโซชีเอทซ์ สาขาสระบุรี – บริษัทจำกัด ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ – Explosives, ammunition, fireworks production company ประเภทกิจการ ผลิตวัตถุระเบิด…

ไทยซิลิเกตเคมิคัล สาขากรุงเทพ

ไทยซิลิเกตเคมิคัล สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

วิชั่น สมาร์ท

วิชั่น สมาร์ท – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

คอมม์ เวลธ์

คอมม์ เวลธ์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ สาขาฟาร์มสว่างไสว

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ สาขาฟาร์มสว่างไสว – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ดี แกรนด์ เด็คคอเรท

ดี แกรนด์ เด็คคอเรท – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด…

ไวท์โลตัส

ไวท์โลตัส – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เลิศมงคล ฟุตแวร์

เลิศมงคล ฟุตแวร์ – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

กลางเวียงการพิมพ์

กลางเวียงการพิมพ์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

บัวสโตน

บัวสโตน – บริษัทจำกัด ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – Mines except underground mining ประเภทกิจการ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – บริษัทจำกัด สินค้า…