สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเดอะมอลล์โคราช

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเดอะมอลล์โคราช – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาอิมพีเรียลสำโรง

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาอิมพีเรียลสำโรง – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

โรงเลื่อยจักร แพร่ไพรวัน

โรงเลื่อยจักร แพร่ไพรวัน – บริษัทจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ –…

สเกล พล็อตติ้ง เซ็นเตอร์

สเกล พล็อตติ้ง เซ็นเตอร์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด…

สยามฟองน้ำโฟม

สยามฟองน้ำโฟม – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

อาร์ซิเอส

อาร์ซิเอส – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ –…

เอส ซี ที การ์เม้นท์ สาขาพิษณุโลก

เอส ซี ที การ์เม้นท์ สาขาพิษณุโลก – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines.…

ที.เอส.เอส.ฟุตแวร์ส

ที.เอส.เอส.ฟุตแวร์ส – บริษัทจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

ซังจี พรีซีชั่น

ซังจี พรีซีชั่น – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ที.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย

ที.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

รามิคาล สยามอุตสาหกรรม

รามิคาล สยามอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

โฮมดายด์

โฮมดายด์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เอส.เอ็ม.พี.แอนด์ เลเธอร์

เอส.เอ็ม.พี.แอนด์ เลเธอร์ – บริษัทจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเชียงอินทร์พลาซ่า

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเชียงอินทร์พลาซ่า – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ตั้งหลัก

ตั้งหลัก – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ตรีศร

ตรีศร – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ป.ประทีปทอง 2000

ป.ประทีปทอง 2000 – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ซี แอนด์ ที (โฮลดิ้งส์)

ซี แอนด์ ที (โฮลดิ้งส์) – บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด…