เจริญอุตสาหกรรม โดยนายเจริญ กังวาลโชคชัย

เจริญอุตสาหกรรม โดยนายเจริญ กังวาลโชคชัย – อื่นๆ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง…

เลิศชัยธุรกิจการพิมพ์ โดยนายจงดี ส้มเกิด

เลิศชัยธุรกิจการพิมพ์ โดยนายจงดี ส้มเกิด – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

เอ็งซุ่นกี่ โดยนายพิสิฐ กิตติเจริญฤกษ์

เอ็งซุ่นกี่ โดยนายพิสิฐ กิตติเจริญฤกษ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

แสงทอง โดยนางสมศรี ศรีนกทอง

แสงทอง โดยนางสมศรี ศรีนกทอง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

น้ำแข็งไมตรี โดยนายปรีชา อภิชาติปิยกุล

น้ำแข็งไมตรี โดยนายปรีชา อภิชาติปิยกุล – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

ร้านอารี โดยน.ส.อารี แจงเจริญ

ร้านอารี โดยน.ส.อารี แจงเจริญ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ไตเติ้ลสปอร์ต โดยนายเอนก พงศ์กิจการเจริญ

ไตเติ้ลสปอร์ต โดยนายเอนก พงศ์กิจการเจริญ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

โรงสีสมศักดิ์ศรี

โรงสีสมศักดิ์ศรี – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

จิตแสง โดยนายกฤษดา แซ่กัง

จิตแสง โดยนายกฤษดา แซ่กัง – อื่นๆ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – อื่นๆ…

ร้านอาลิฟฟาร์ม โดยนายชัยวัฒน์ จำปาดะ

ร้านอาลิฟฟาร์ม โดยนายชัยวัฒน์ จำปาดะ – อื่นๆ การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – อื่นๆ สินค้า / บริการ /…

ดี.เอส.เค. พริ้นท์ติ้ง โดยนางสาวกชมน คชหาญ

ดี.เอส.เค. พริ้นท์ติ้ง โดยนางสาวกชมน คชหาญ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

แองเจิ้ล โดยนางกมลพรรณ กาญจนฤกษ์ชัย

แองเจิ้ล โดยนางกมลพรรณ กาญจนฤกษ์ชัย – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ณรงค์ศิลป์ โดยนายณรงค์ หวังคณานุรักษ์

ณรงค์ศิลป์ โดยนายณรงค์ หวังคณานุรักษ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

สันติสุขเบเกอรี่ โดยนายสำรวย ค้าของ

สันติสุขเบเกอรี่ โดยนายสำรวย ค้าของ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เอ็ม ที เอ็ม การ์เม้นท์ โดยนายจิระเกียรติ

เอ็ม ที เอ็ม การ์เม้นท์ โดยนายจิระเกียรติ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ…

สหกรณ์กองทุนสวนยางโมถ่าย จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางโมถ่าย จำกัด – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

วัฒนาการทอ โดยนายวัฒนา ตุ่มเงิน

วัฒนาการทอ โดยนายวัฒนา ตุ่มเงิน – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

บุญศรีโอสถ โดยนายบัว บุญจอง

บุญศรีโอสถ โดยนายบัว บุญจอง – อื่นๆ การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – อื่นๆ สินค้า…