สมบัติการค้า โดยนางสมพิศ โรจชนะสมบัติ

สมบัติการค้า โดยนางสมพิศ โรจชนะสมบัติ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

วราพริ้นติ้ง โดยนางวรารัตน์ เหล่าสกุลพร

วราพริ้นติ้ง โดยนางวรารัตน์ เหล่าสกุลพร – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

อาภากร โดยนายยุคล นราวศินชัย

อาภากร โดยนายยุคล นราวศินชัย – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ไทยสวัสดิอุตสาหกรรม โดยนายประวิทย์ แซ่ผุง

ไทยสวัสดิอุตสาหกรรม โดยนายประวิทย์ แซ่ผุง – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ร้านบะหมี่เกี้ยวตลาดขวาง โดยนางแสวง จินตนิติ

ร้านบะหมี่เกี้ยวตลาดขวาง โดยนางแสวง จินตนิติ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

รัชนีเบเกอรี่ โดยนางวัชนีวรรณ วรุณทิพยากร

รัชนีเบเกอรี่ โดยนางวัชนีวรรณ วรุณทิพยากร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

งี่ฮวดเฮง (2000) โดยนายวัธนา พัชราวลัย

งี่ฮวดเฮง (2000) โดยนายวัธนา พัชราวลัย – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ –…

โรงสีเจริญเพิ่มพูล โดยนางเพ็ญลักษณ์ นรากรมังคลา

โรงสีเจริญเพิ่มพูล โดยนางเพ็ญลักษณ์ นรากรมังคลา – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

สันกำแพงค้าไม้ โดยนางพวงรัตน์ ไชยฉกรรจ์

สันกำแพงค้าไม้ โดยนางพวงรัตน์ ไชยฉกรรจ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

เล่าง่วนฮะ โดยนายอนุพล จันทรบัญชร

เล่าง่วนฮะ โดยนายอนุพล จันทรบัญชร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

พี.มอเตอร์คาร์ โดยนางมณฤดี ห้วยหงษ์ทอง

พี.มอเตอร์คาร์ โดยนางมณฤดี ห้วยหงษ์ทอง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่ป่าผึ้งการช่าง โดยนายวสันต์ ชุ่มอินจักร์

อู่ป่าผึ้งการช่าง โดยนายวสันต์ ชุ่มอินจักร์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

จงเจริญ โดยนายสอง โพธิ์ปาน

จงเจริญ โดยนายสอง โพธิ์ปาน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เหล่าวัฒนากรุ๊ป โดยนายปราโมทย์ เหล่านิพนธ์

เหล่าวัฒนากรุ๊ป โดยนายปราโมทย์ เหล่านิพนธ์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

แม่ริมเซรามิคสตูดิโอ

แม่ริมเซรามิคสตูดิโอ – อื่นๆ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – อื่นๆ สินค้า…

อู่ทวีชัยการช่าง โดยนายพนัส พุทธรักษา

อู่ทวีชัยการช่าง โดยนายพนัส พุทธรักษา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ตัดเย็บเสื้อผ้า โดยนางไสว คำไทรแก้ว

ตัดเย็บเสื้อผ้า โดยนางไสว คำไทรแก้ว – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายทองปาน พุ่มนุช

พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายทองปาน พุ่มนุช – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…