ชั้น หน่ำ

ชั้น หน่ำ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

วิราวรรณ์ ราชเวียง

วิราวรรณ์ ราชเวียง – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ร้านเปรมบาติก โดยนายณัฏฐสรรค์ ธนอัญญาพร

ร้านเปรมบาติก โดยนายณัฏฐสรรค์ ธนอัญญาพร – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

บาติค แอนด์ ไทดาย

บาติค แอนด์ ไทดาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

ซี.เค.บิสสิเนส

ซี.เค.บิสสิเนส – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

สายสร้อย แกลลอรี่ โดยนายกนกพงศ์ สุขมี

สายสร้อย แกลลอรี่ โดยนายกนกพงศ์ สุขมี – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines.…

จรูญ โชคทวีศักดิ์

จรูญ โชคทวีศักดิ์ – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

สุนีย์ เวชเดช

สุนีย์ เวชเดช – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

แปซิฟิค คอมโปเนนท์

แปซิฟิค คอมโปเนนท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ศรีพิพัฒน์ไหมไทย

ศรีพิพัฒน์ไหมไทย – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

รักษ์การพิมพ์ โดยนายประเสริฐ ชัยชนะเกริกไพศาล

รักษ์การพิมพ์ โดยนายประเสริฐ ชัยชนะเกริกไพศาล – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

กีฬาทับสะแก โดยนางวิมลรัตน์ ลัคนากาล

กีฬาทับสะแก โดยนางวิมลรัตน์ ลัคนากาล – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

รัตนาศิลป์

รัตนาศิลป์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ศุพิณญา ศรีรัตนประศร

ศุพิณญา ศรีรัตนประศร – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ซง เซิง (กรุงเทพ)

ซง เซิง (กรุงเทพ) – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

ธวัช ซิสเต็ม

ธวัช ซิสเต็ม – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ชูชัย ทันตสุวรรณ

ชูชัย ทันตสุวรรณ – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

สุวิทย์ โรจน์ฤทัย

สุวิทย์ โรจน์ฤทัย – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…