ไดนามิค การปัก

ไดนามิค การปัก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ไทยเท็กซ์คาร์เปท

ไทยเท็กซ์คาร์เปท – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

โรงงานด้ายหลอดไทยแสง

โรงงานด้ายหลอดไทยแสง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

บี.บี.นิตติ้ง

บี.บี.นิตติ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เพิร์ลเทค

เพิร์ลเทค – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ร้านศิริภพไหมไทย โดยนายศิริภพ กำจรปรีชา

ร้านศิริภพไหมไทย โดยนายศิริภพ กำจรปรีชา – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

เอส.เอ็ม.แฟคทอรี่

เอส.เอ็ม.แฟคทอรี่ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ไทยยูเนี่ยนเลซแอนด์ทรีคอต

ไทยยูเนี่ยนเลซแอนด์ทรีคอต – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ซันต้าฮอลด์อินเตอร์เนชั่นแนล

ซันต้าฮอลด์อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เปปซี่เทเลอร์ โดยนางศิริพร วังวิจิตร

เปปซี่เทเลอร์ โดยนางศิริพร วังวิจิตร – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

นีน่าคอลเลคชั่น

นีน่าคอลเลคชั่น – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

นครหลวงถุงเท้าไนล่อน

นครหลวงถุงเท้าไนล่อน – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

โอเรียนเทิล จู๊ทมิลล์

โอเรียนเทิล จู๊ทมิลล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

พูนทวีพลาสติก (1992)

พูนทวีพลาสติก (1992) – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

โรงงานทอผ้า แกมม่า

โรงงานทอผ้า แกมม่า – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

มีชัยการทอ

มีชัยการทอ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เวลเซฟ อินดัสเตรียล

เวลเซฟ อินดัสเตรียล – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ธนาพงษ์

ธนาพงษ์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…