เอ ซี อี โปรดักซ์

เอ ซี อี โปรดักซ์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

ซี.เอ็น.ซัคเซซ

ซี.เอ็น.ซัคเซซ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ไพศาล ตั้งทองหยก

ไพศาล ตั้งทองหยก – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

บุญส่งการทอ

บุญส่งการทอ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

พี.เอส.เอ็มบรอยเดอรี่

พี.เอส.เอ็มบรอยเดอรี่ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

สยามโกลเด้นเฮ็น

สยามโกลเด้นเฮ็น – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เอ.ที.ที. เอ็มบรอยเดอรี่

เอ.ที.ที. เอ็มบรอยเดอรี่ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ศิริวัฒนาเลิศ (1993)

ศิริวัฒนาเลิศ (1993) – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

สเตชั่นอินดัสตรีส์ สาขาบางรัก

สเตชั่นอินดัสตรีส์ สาขาบางรัก – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

อุตสาหกรรมพรมเทียนสิน

อุตสาหกรรมพรมเทียนสิน – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ สาขาเชียงใหม่

คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ สาขาเชียงใหม่ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

กังวาลโพลีเอสเตอร์ สาขากรุงเทพ

กังวาลโพลีเอสเตอร์ สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

สมพรประดิษฐ์ อาภรณ์

สมพรประดิษฐ์ อาภรณ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

แกรนด์โฮลดิ้ง สปอร์ต

แกรนด์โฮลดิ้ง สปอร์ต – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ที ยู ที

ที ยู ที – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

รัตนกิจ โดยนายประวิทย์ รัตนกิจสกุลเอก

รัตนกิจ โดยนายประวิทย์ รัตนกิจสกุลเอก – โรงงาน การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

เค.สยามอุตสาหกรรม

เค.สยามอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ที.เอส.การปัก

ที.เอส.การปัก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…