แม่ปะการทอ

แม่ปะการทอ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ธีรรัตน์อุตสาหกรรม

ธีรรัตน์อุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เอสทีเท็กซ์ไทล์

เอสทีเท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เส้นรุ้ง

เส้นรุ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

อึ้งกิ้มเซ็ง เทรดดิ้ง

อึ้งกิ้มเซ็ง เทรดดิ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

โรงงานฟอกย้อมเอเซีย

โรงงานฟอกย้อมเอเซีย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป สาขาสมุทรปราการ

เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

ทิมทอง การปัก

ทิมทอง การปัก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ริล้ง นิตติ้ง

ริล้ง นิตติ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

สุโขทัย คาร์เป็ท

สุโขทัย คาร์เป็ท – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ซีพี เซอร์ไพรซ์

ซีพี เซอร์ไพรซ์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

บ้วนซุ่นเฮงการทอ (1981)

บ้วนซุ่นเฮงการทอ (1981) – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ร้านวรรณีการปัก โดยนางวรรณี กิตติรุจิระพันธ์

ร้านวรรณีการปัก โดยนางวรรณี กิตติรุจิระพันธ์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ซื่อตรงการทอ

ซื่อตรงการทอ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เอส ซี ที การ์เม้นท์ สาขาพิษณุโลก

เอส ซี ที การ์เม้นท์ สาขาพิษณุโลก – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines.…

โฮมดายด์

โฮมดายด์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย)

โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

เวิลด์ เทค เท็กซ์ไทล์

เวิลด์ เทค เท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…