อุตสาหกรรมพรมเทียนสิน

อุตสาหกรรมพรมเทียนสิน – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ สาขาเชียงใหม่

คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ สาขาเชียงใหม่ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

กังวาลโพลีเอสเตอร์ สาขากรุงเทพ

กังวาลโพลีเอสเตอร์ สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

สมพรประดิษฐ์ อาภรณ์

สมพรประดิษฐ์ อาภรณ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

แกรนด์โฮลดิ้ง สปอร์ต

แกรนด์โฮลดิ้ง สปอร์ต – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ที ยู ที

ที ยู ที – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

รัตนกิจ โดยนายประวิทย์ รัตนกิจสกุลเอก

รัตนกิจ โดยนายประวิทย์ รัตนกิจสกุลเอก – โรงงาน การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

เค.สยามอุตสาหกรรม

เค.สยามอุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ที.เอส.การปัก

ที.เอส.การปัก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

พรีเท็กซ์ เทคโนโลยีแซนด์บลาสท์ เทรดดิ้ง

พรีเท็กซ์ เทคโนโลยีแซนด์บลาสท์ เทรดดิ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

สวัสดิ์ ม่วงงาม

สวัสดิ์ ม่วงงาม – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

กิตติพัฒน์ ชินะโกวิน

กิตติพัฒน์ ชินะโกวิน – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

มังกรทองคู่ เอ็นเตอร์ไพรส์

มังกรทองคู่ เอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ศิริไท นิตติ้ง

ศิริไท นิตติ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

วิโรจน์ มิติภพโอฬาร

วิโรจน์ มิติภพโอฬาร – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

อาบีดี

อาบีดี – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ไทยเจริญฟอกย้อมพิมพ์ผ้า (2002)

ไทยเจริญฟอกย้อมพิมพ์ผ้า (2002) – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

สกายไลท์ เท็กไทส์ สาขาคูเมือง

สกายไลท์ เท็กไทส์ สาขาคูเมือง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…