แก้งคร้อประดับยนต์ โดยนายกฤษณะ เกียรติศิริกุล

แก้งคร้อประดับยนต์ โดยนายกฤษณะ เกียรติศิริกุล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ร่มโพธิ์ การเกษตร โดยนายทวีศักดิ์ อิงคชัยกุลรัชต์

ร่มโพธิ์ การเกษตร โดยนายทวีศักดิ์ อิงคชัยกุลรัชต์ – อื่นๆ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น…

โรงพิมพ์นำเยาว์ โดยนางนิสาชล แสงโสภิต

โรงพิมพ์นำเยาว์ โดยนางนิสาชล แสงโสภิต – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

พรสวัสดิ์ ดาย เมกกิ้ง

พรสวัสดิ์ ดาย เมกกิ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ห้าแยก พี.เค.ที.เดคคอเรท

ห้าแยก พี.เค.ที.เดคคอเรท – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

แฟ้มไทยรุ่งเรือง

แฟ้มไทยรุ่งเรือง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ศรีเพชร อุตสาหกรรมเหล็ก

ศรีเพชร อุตสาหกรรมเหล็ก – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ปัญญาเครื่องเย็น โดยนายปัญญา มานะตระกูล

ปัญญาเครื่องเย็น โดยนายปัญญา มานะตระกูล – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส

เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

พิชิตศูนย์ล้อ

พิชิตศูนย์ล้อ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

บี.เค.อุตสาหกรรม โดยนายวรพงษ์ กอชัชวาลย์

บี.เค.อุตสาหกรรม โดยนายวรพงษ์ กอชัชวาลย์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

สุดใจการช่าง โดยนายสุดใจ จงบรรดาล

สุดใจการช่าง โดยนายสุดใจ จงบรรดาล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

อี.เอ็น.จี.อินเตอร์เทรด

อี.เอ็น.จี.อินเตอร์เทรด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

วิเชียรออโต้ช๊อฟ โดยนางชูศรี พิราจเนนชัย

วิเชียรออโต้ช๊อฟ โดยนางชูศรี พิราจเนนชัย – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

นิตย์ สุภาวรรณ

นิตย์ สุภาวรรณ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

นนทกร ซัพพลาย

นนทกร ซัพพลาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

อุตสาหกรรมสิ่งทอศรีมงคล

อุตสาหกรรมสิ่งทอศรีมงคล – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

นันประเสริฐ

นันประเสริฐ – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด ย่อย…