ตั้งเซ่งจั๊ว โดยนายชวลิต ตันคงคารัตน์

ตั้งเซ่งจั๊ว โดยนายชวลิต ตันคงคารัตน์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เกียจิว อควาติค เทรดดิ้ง

เกียจิว อควาติค เทรดดิ้ง – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เอแพค ดีไซน์

เอแพค ดีไซน์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขากำแพงเพชร

เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขากำแพงเพชร – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

แพน-เปเปอร์ (1992)

แพน-เปเปอร์ (1992) – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

อู่ สนิทการาจ

อู่ สนิทการาจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

ราชวัตร แอร์ แอนด์ คูล

ราชวัตร แอร์ แอนด์ คูล – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า…

โรงสีเพชรเจริญ โดยนายหยาด ยิ้มเพชร

โรงสีเพชรเจริญ โดยนายหยาด ยิ้มเพชร – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

จิ๋วกี่และบุตร โดยนายสนิท ชัยบุญญลักษณ์

จิ๋วกี่และบุตร โดยนายสนิท ชัยบุญญลักษณ์ – โรงงาน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

อุทัยธานี ทรัพย์รวงทอง

อุทัยธานี ทรัพย์รวงทอง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

เบคไทย ไซแอนทิฟิค อินดัสทรี สาขาพญาไท

เบคไทย ไซแอนทิฟิค อินดัสทรี สาขาพญาไท – บริษัทจำกัด ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ – Glass, glassware, lamps ประเภทกิจการ ผลิตกระจก เครื่องแก้ว…

โอลีโอดีน เอเซีย

โอลีโอดีน เอเซีย – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

ภูเก็ตเหรียญทองการยาง

ภูเก็ตเหรียญทองการยาง – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

คาร์ บอดี้ แอนด์ เพ้นท์

คาร์ บอดี้ แอนด์ เพ้นท์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ไทยอี้ซุ่นอีเล็คโทรนิค

ไทยอี้ซุ่นอีเล็คโทรนิค – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด สินค้า…

ชิปปี้ คาร์แคร์

ชิปปี้ คาร์แคร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ไฮเวย์ มอเตอร์คาร์

ไฮเวย์ มอเตอร์คาร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

โพดูลัน อินเตอร์เนชั่นแนล

โพดูลัน อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…