ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม

ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม – บริษัทจำกัด ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ – Glass, glassware, lamps ประเภทกิจการ ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ – บริษัทจำกัด…

โรงพิมพ์มิตรภาพ โดยนายกาลิบ ฮาลาบี

โรงพิมพ์มิตรภาพ โดยนายกาลิบ ฮาลาบี – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ทวีการช่าง โดยนายทวีศักดิ์ ขุมเงิน

ทวีการช่าง โดยนายทวีศักดิ์ ขุมเงิน – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

อู่เฉลิม เจริญยนต์ โดยนายเฉลิม เวสูงเนิน

อู่เฉลิม เจริญยนต์ โดยนายเฉลิม เวสูงเนิน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์-สุขุมวิท 61

สเวนเซ่นส์ (ไทย)สาขาเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์-สุขุมวิท 61 – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

บุรินทร์ จุฑารัตนกร

บุรินทร์ จุฑารัตนกร – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

แม้นอินทร์ ออโตเมชั่น

แม้นอินทร์ ออโตเมชั่น – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด…

สง่า ขวัญไชยโภคา

สง่า ขวัญไชยโภคา – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

กัมพณกลการ

กัมพณกลการ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ศรีประจักษ์ยานยนต์ โดยนายรักษ์ชัย เริ่มเจริญ

ศรีประจักษ์ยานยนต์ โดยนายรักษ์ชัย เริ่มเจริญ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

ตั๋งไดนาโม โดยนางอิงพร เจริญยิ่ง

ตั๋งไดนาโม โดยนางอิงพร เจริญยิ่ง – อื่นๆ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

ชาญกิจอลูมิเนียม – กระจก โดยนายสุรชัย ฉันทอุทิศ

ชาญกิจอลูมิเนียม – กระจก โดยนายสุรชัย ฉันทอุทิศ – อื่นๆ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ…

แคปด้า ออโตเวิร์ค

แคปด้า ออโตเวิร์ค – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ริโกแพ็ค

ริโกแพ็ค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

สมจิต ทองกวาว

สมจิต ทองกวาว – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ธนาเฟอร์นิเจอร์

ธนาเฟอร์นิเจอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สายสุนีย์ สถิตรักษ์วงศ์

สายสุนีย์ สถิตรักษ์วงศ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

แอคคอร์ด บิสิเนส กรุ๊ป

แอคคอร์ด บิสิเนส กรุ๊ป – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…