โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย)

โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย)

โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด

การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines.

ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของโรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย)

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของโรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย) หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of The use of spinning machines.

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

92/23 หมู่ 6 ตำบลท่าทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 421884
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังโรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย) ( การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines.)

โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ

โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ

โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด

การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines.

ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของโรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของโรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of The use of spinning machines.

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

53/42 ซ.เลิศพัฒนาใต้ หมู่ 18 ถ.ดาวคนองจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ 468-8435
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังโรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ ( การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines.)