แพปลาวรวุฒิ โดยนายมานะ แซ่ลิ้ม

แพปลาวรวุฒิ โดยนายมานะ แซ่ลิ้ม – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เกษมสุวรรณการพิมพ์ โดยนางสาวรัชนี จวงรัตนะกำจร

เกษมสุวรรณการพิมพ์ โดยนางสาวรัชนี จวงรัตนะกำจร – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ฟักทอง กราฟฟิค แอนด์สกรีนโดยนางสุรางค์ศรี เบ็ญจมณี

ฟักทอง กราฟฟิค แอนด์สกรีนโดยนางสุรางค์ศรี เบ็ญจมณี – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

ฉัตรแมชีนเวอร์ค โดยนายฉัตรชัย จุลพงษ์

ฉัตรแมชีนเวอร์ค โดยนายฉัตรชัย จุลพงษ์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

อู่เพชรัตน์ โดยนายสมชาย สิโนรัตน์

อู่เพชรัตน์ โดยนายสมชาย สิโนรัตน์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ร้านประยูรไดนาโม โดยนายประยูร บัวงาม

ร้านประยูรไดนาโม โดยนายประยูร บัวงาม – อื่นๆ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

ชำนาญไดคัท โดยนายชำนาญ มาอินทร์

ชำนาญไดคัท โดยนายชำนาญ มาอินทร์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

มิตรยนต์ โดยนางจินตนา แก้วเนตร

มิตรยนต์ โดยนางจินตนา แก้วเนตร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ศิริธรรม โดยนายอนันต์ ไพวิทยศิริธรรม

ศิริธรรม โดยนายอนันต์ ไพวิทยศิริธรรม – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

เอ็ม.เค.ยิบซั่มบอร์ด โดยนายภาสพงศ์ ภาคกุหลาบ

เอ็ม.เค.ยิบซั่มบอร์ด โดยนายภาสพงศ์ ภาคกุหลาบ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products.…

ลูกสาว ก.พานิช โดยนางรัชนี เฉียบฉลาด

ลูกสาว ก.พานิช โดยนางรัชนี เฉียบฉลาด – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ร้านเชลล์ยางทอง โดยนายสุวรรณ โคตรวิบูลย์

ร้านเชลล์ยางทอง โดยนายสุวรรณ โคตรวิบูลย์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ส.มลิพันธ์ โดยนางธารณา ประชุมพันธ์

ส.มลิพันธ์ โดยนางธารณา ประชุมพันธ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เรือพาย โดยนายปรีชา ทับสี

เรือพาย โดยนายปรีชา ทับสี – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้าน อ.ไพศาล โดยนายไพศาล จรุงกลิ่น

ร้าน อ.ไพศาล โดยนายไพศาล จรุงกลิ่น – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

“สมศักดิ์ คอนกรีต” โดยนายเสกศักดิ์ วัฒนเกริก

“สมศักดิ์ คอนกรีต” โดยนายเสกศักดิ์ วัฒนเกริก – อื่นๆ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์…

รุ่งเรืองสถาปัตย์ โดยนางสาวฉวีวรรณ อร่ามเรืองกุล

รุ่งเรืองสถาปัตย์ โดยนางสาวฉวีวรรณ อร่ามเรืองกุล – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

พัวเจริญซีเมนต์บล๊อค โดยนายเชาว์ พัวพานิช

พัวเจริญซีเมนต์บล๊อค โดยนายเชาว์ พัวพานิช – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products.…