ศรีภา ห่านหิรัญ

ศรีภา ห่านหิรัญ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

ทุนเจริญ แอล.พี.จี.

ทุนเจริญ แอล.พี.จี. – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

พิสมัยเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสกล สุภาผาบ

พิสมัยเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสกล สุภาผาบ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

เสาร์คำ อำมรักษ์

เสาร์คำ อำมรักษ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

น้ำดื่มโอ เอ ซิส โดยนางมาลี ปินทุกาศ

น้ำดื่มโอ เอ ซิส โดยนางมาลี ปินทุกาศ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

จิตร ใจทะวงค์

จิตร ใจทะวงค์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ การผลิต…

สถิตย์พร จินะกาศ

สถิตย์พร จินะกาศ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

อู่เพื่อนรักบริการ โดยนางเพียงพิศ ทองเจริญ

อู่เพื่อนรักบริการ โดยนางเพียงพิศ ทองเจริญ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ถนัด เมืองลือ

ถนัด เมืองลือ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products. ประเภทกิจการ…

กิจไพบูลย์ค้าไม้

กิจไพบูลย์ค้าไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

บวรวรรณพริ้นท์ โดยนายวรุตค์ อภัยศรี

บวรวรรณพริ้นท์ โดยนายวรุตค์ อภัยศรี – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

น้ำพริกคั่วแม่ลำใย โดยนายสุเมธ จริยฐิตินันท์

น้ำพริกคั่วแม่ลำใย โดยนายสุเมธ จริยฐิตินันท์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร่มโพธิ์ โปรดักส์

ร่มโพธิ์ โปรดักส์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ร้านพริก โดยนายอินสม สุนันต๊ะ

ร้านพริก โดยนายอินสม สุนันต๊ะ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

แดงสติ๊กเกอร์แอร์แอนด์ ซาวด์ โดยนายชาติชาย ปันมงคล

แดงสติ๊กเกอร์แอร์แอนด์ ซาวด์ โดยนายชาติชาย ปันมงคล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

ร้านพริกลาบลุงอิน โดยนางคำแว่น สมละพิงค์

ร้านพริกลาบลุงอิน โดยนางคำแว่น สมละพิงค์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อู่มานะกลการ โดยนายประสงค์ แก้วลื้อ

อู่มานะกลการ โดยนายประสงค์ แก้วลื้อ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

มยุรี ยิ่งรักชัย

มยุรี ยิ่งรักชัย – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – ธุรกิจส่วนตัว…