พี.เอส.เอ.มอเตอร์ (ประเทศไทย)

พี.เอส.เอ.มอเตอร์ (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

วุฒิ และ สมพงษ์ ออโต้พาร์ท

วุฒิ และ สมพงษ์ ออโต้พาร์ท – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

กิมง้วนเฮง โดยนางสาวเหรียญ ดุษฎีวิจัย

กิมง้วนเฮง โดยนางสาวเหรียญ ดุษฎีวิจัย – อื่นๆ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด…

อู่ค่ำอะไหล่ยนต์ โดยนายค่ำ

อู่ค่ำอะไหล่ยนต์ โดยนายค่ำ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

กงผิง

กงผิง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

น้ำดื่มสโรชา โดยนางจันทร์สม อุดหมอ

น้ำดื่มสโรชา โดยนางจันทร์สม อุดหมอ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

แพนไทยคอมพิวเตอร์

แพนไทยคอมพิวเตอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด สินค้า…

สยาม เค.เอส.พรีซิชั่น

สยาม เค.เอส.พรีซิชั่น – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เจริญภรณ์ โดยนางพริ้งเพรา เหลืองช่วยโชค

เจริญภรณ์ โดยนางพริ้งเพรา เหลืองช่วยโชค – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ศรีเจริญรับเบอร์ สาขาปทุมวัน

ศรีเจริญรับเบอร์ สาขาปทุมวัน – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

เอ เอส ที อินดัสทรี

เอ เอส ที อินดัสทรี – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

กิ้มฮั้ว เกื้อคลัง

กิ้มฮั้ว เกื้อคลัง – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

สังวาลย์ธุรกิจ

สังวาลย์ธุรกิจ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – อื่นๆ สินค้า…

พี.เค.ที.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย

พี.เค.ที.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

แอคซิส โซลูชั่น

แอคซิส โซลูชั่น – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

สมชายการช่าง โดยนายสมชาย เพชรขำ

สมชายการช่าง โดยนายสมชาย เพชรขำ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

อนุภาษและบุตร สาขาสวนมะพร้าวไม้ขาว

อนุภาษและบุตร สาขาสวนมะพร้าวไม้ขาว – บริษัทจำกัด ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – Mines except underground mining ประเภทกิจการ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน – บริษัทจำกัด…

แสงศิลป์ พลาสติก

แสงศิลป์ พลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…