วัลย์ลภ ปัญญาบุตร

วัลย์ลภ ปัญญาบุตร – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เหว่งการช่าง โดยนายวีระ ปัญจนทีทรัพย์

เหว่งการช่าง โดยนายวีระ ปัญจนทีทรัพย์ – อื่นๆ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

อิเล็กทรอนิคส์ แอนด์ ไซเอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์

อิเล็กทรอนิคส์ แอนด์ ไซเอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน…

ผลไม้จามจุรี

ผลไม้จามจุรี – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

เอกชัยการค้า โดยนายอำนาจ ชัยวงศ์เวช

เอกชัยการค้า โดยนายอำนาจ ชัยวงศ์เวช – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

เอฟ.ดับบลิว.ฟอร์เวิร์ด

เอฟ.ดับบลิว.ฟอร์เวิร์ด – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

บางกอกไทยเทรดดิ้ง โดยนายวันชัย จิรไกรศิริ

บางกอกไทยเทรดดิ้ง โดยนายวันชัย จิรไกรศิริ – อื่นๆ ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – Chemical products, pesticides, animal ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – อื่นๆ สินค้า…

เบญจผล

เบญจผล – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

นครนายกศรีมงคล

นครนายกศรีมงคล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

หมอมวลชน 2000 สาขานครพนม

หมอมวลชน 2000 สาขานครพนม – บริษัทจำกัด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ – Soaps and other cosmetics ประเภทกิจการ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง…

ทักษิณปาล์ม (2521) สาขากรุงเทพฯ

ทักษิณปาล์ม (2521) สาขากรุงเทพฯ – บริษัทจำกัด การผลิตน้ำมันพืช – Oil production plant ประเภทกิจการ การผลิตน้ำมันพืช – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สำเนียง พัฒนพร้อมสุข

สำเนียง พัฒนพร้อมสุข – ธุรกิจส่วนตัว การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

3 เอ.เซอร์วิส

3 เอ.เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

อู่กิจเจริญชัย โดยนายบัณฑิต กิจศิริเจริญชัย

อู่กิจเจริญชัย โดยนายบัณฑิต กิจศิริเจริญชัย – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ระยองรุ่งเจริญ ซัพพลายส์

ระยองรุ่งเจริญ ซัพพลายส์ – บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

พรชัยอาภรณ์

พรชัยอาภรณ์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

เจ.ซี.เค.การาจ

เจ.ซี.เค.การาจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

นานาไดนาโม โดยนายเอกณรงค์ แซ่เซียว

นานาไดนาโม โดยนายเอกณรงค์ แซ่เซียว – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…